Even belangrijk

We moeten duidelijk inzien dat vanuit een bepaald oogpunt het kleinste en het grootste wat we kunnen doen even belangrijk is voor het geheel. Het leven kan men zich voorstellen als een mozaïekafbeelding dat uit afzonderlijke steentjes samengevoegd is. Wie een enkel steentje toevoegt is niet minder belangrijk dan degene die het plan voor de mozaiekafbeelding bedacht heeft.

Bron: Rudolf Steiner – GA 118 – Das Ereignis der Christus-Erscheinung in der ätherischen Welt – Düsseldorf, 20 februari 1910 (bladzijde 75)