Gezondmakende wereldbeschouwing

De spirituele wereldbeschouwing is een gezondmakende wereldbeschouwing. Weliswaar zal menigeen hier tegenin brengen: Zijn de antroposofen dan uitsluitend gezonde mensen, zijn onder hen niet ook zieken? We moeten wat dit betreft duidelijk inzien dat de individuele mens in feite weinig op zijn gezondheid en ziekte van invloed kan zijn. Een groot deel van de ziekte-oorzaken ligt buiten de individuele persoonlijkheid.

U kunt vandaag de dag de gezondste begrippen hebben die, als u onder geheel gezonde omstandigheden zou leven, u nooit van binnenuit ziek zouden laten worden; maar er zijn andere oorzaken, die niet in de macht van de individuele mensen van tegenwoordig liggen, bijvoorbeeld de verborgen oorzaken van erfelijkheid, de invloeden van mens tot mens, de invloeden van een onnatuurlijke omgeving enzovoort.

Dit zijn allemaal dingen die op mysterieuze wijze externe ziekte-oorzaken zijn; ze kunnen alleen door een gezonde antroposofische manier van denken in de loop der tijden geëlimineerd worden. Maar als men ook ziet dat tegenwoordig zelfs de innerlijk meest gezonde mensen ziek, zelfs ernstig ziek kunnen worden, dan mag men toch niet daarin een indicatie zien dat de geesteswetenschap niet in de loop van eeuwen – en ik zeg eeuwen, niet millennia – gezondmakend op de mensheid inwerken zal.

Bron: Rudolf Steiner – GA 105 – Welt, Erde und Mensch – Stuttgart, 5 augustus 1908 (bladzijde 38-39)