Slechte leerdoelen

De staat schrijft ons slechte leerdoelen, slechte einddoelen voor. Ze zijn de slechtste die je je kunt indenken en men zal er de hoogste dunk van hebben. De politiek, het politieke leven van nu zal zich zo manifesteren dat het de mens volgens sjablonen zal behandelen, dat het veel sterker dan ooit zal proberen de mens in sjablonen te vangen. Men zal de mens behandelen als een object, een marionet, en men zal zich inbeelden dat daarmee een grote vooruitgang geboekt wordt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 293 – ALLGEMEINE MENSCHENKUNDE ALS GRUNDLAGE DER PÄDAGOGIK – Stuttgart, 20 augustus 1919 (bladzijde 214)

Vertaling: Algemene menskunde als basis voor de pedagogie – Willem Frederik Veltman

Zie voor het hele artikel waarin ik dit citaat vond: Pieter Witvliet – Vrijeschool – 100 jaar vrijeschool