Akashakroniek beelden kunnen een bron zijn van grote misleidingen

De Akashakroniek is een schrift waarin alles opgeslagen (Duits: aufbewahrt) wordt wat ooit gebeurd is. Het is eigenlijk geen schrift in fysieke zin, maar het zijn beelden. U ziet bijvoorbeeld Cesar in alle situaties van zijn leven; niet wat hij eigenlijk gedaan heeft, maar de innerlijke impulsen, die hem tot zijn daden aangezet hebben.

Deze akashabeelden hebben een hoge graad van leven en als men ze niet op de juiste wijze interpreteert, kunnen ze aanleiding zijn tot grote misleidingen. Ze zijn bijvoorbeeld een bron van veel spiritistische vergissingen – wanneer bij de sessies een akashabeeld verschijnt.

Als u bijvoorbeeld Goethe citeert en er verschijnt het akashabeeld van 25 november 1797 en geeft u informatie over een vraag: het beantwoordt deze op de wijze zoals Goethe het antwoord toen zou hebben gegeven, als hem op 25 november 1797 deze vraag gesteld zou zijn. – Alleen de nauwkeurige kenner van de geestelijke wereld kan herkennen of het in een dergelijk geval om werkelijkheid of schijn gaat.

Bron: Rudolf Steiner – GA 100 – Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis: Theosophie und Rosenkreuzertum – Kassel, 19 juni 1907 (bladzijde 54-55)