Door discussies met tegenstanders kan men niets bereiken

Nog altijd geloven antroposofen dat men door een gewone discussie met tegenstanders iets bereiken kan. Niets kan ons méér schaden dan wanneer het ons in discussies lukt om onze waarheid aan te tonen, want we worden niet gehaat omdat we onwaarheid zeggen, maar omdat we de waarheid zeggen. En hoe meer we erin slagen om te laten zien dat we de waarheid zeggen, des te meer zal dat het geval zijn.

Natuurlijk kan dat iemand er niet van afhouden om voor de waarheid op te komen. Maar het kan iemand afhouden van de naïviteit te geloven dat men door discussies vooruit komt. Men komt alleen door positieve arbeid vooruit. Men kan alleen vooruit gaan door zo veel mogelijk de waarheid te presenteren, zodat zo veel mogelijk voorbestemde zielen, die veel meer als men denkt tegenwoordig aanwezig zijn, komen om hier de geestelijke voeding te vinden die nodig is, opdat de toekomst van de mensen niet zal worden afgebroken, maar opgebouwd en er een vooruitgaande ontwikkeling, niet een achteruitgaande ontwikkeling moet plaatsvinden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 221 – Erdenwissen und Himmelserkenntnis – Dornach, 18 februari 1923 (bladzijde 138-139)