Gevoelens/Gedachten/Dromen

De gevoelens zijn het die ons de beelden van dromen brengen. Dat komt doordat de gevoelens veel inniger met het eigenlijke wezen van de mens samenhangen dan het gedachtenleven. De gevoelens dragen we ook in de slaap binnen. Ze zijn dus een zielselement dat ook tijdens de slaap met ons verbonden blijft. In tegenstelling tot de gewoonlijke gedachten zijn de gevoelens iets wat met ons in de slaap meegaat, wat dus veel nauwer, veel intensiever met de menselijke individualiteit samenhangt dan het gewone denken dat niet van gevoelens doortrokken is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 4 november 1911 (bladzijde 109)