Een uiterst gecompliceerde zaak

Zodra men, om zo te zeggen, de sluier oplicht die zich toch altijd voor de mensen uitstrekt, zodat de mens alleen de zintuiglijke wereld ziet en niet de erachter liggende geestelijke, zodra men deze sluier oplicht, wordt het leven toch een uiterst gecompliceerde zaak. Dan blijkt ten eerste dat niet alleen de soort wezens en hun fysieke afspiegeling, de sterren, op de mens een invloed hebben, die nu rechtstreeks kan worden waargenomen, maar dat binnen het aardse bestaan zelf  bovenzinnelijke wezens aanwezig zijn, die verwant zijn met de sterrenwezens, die echter als het ware hun woonplaats in het bereik van het aardse opgeslagen hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 219 – Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt – Dornach, 3 december 1922 (bladzijde 48)

11 gedachtes over “Een uiterst gecompliceerde zaak

  1. Haike

   Ga maar eens aan een hardwerkende, goed onderlegde, aardige, sympathieke doch regulier werkende huisarts uitleggen dat een mens niet een lichaam heeft, maar 3 en daar bovenop ook nog een zogenaamde IK organisatie Een hoop van die lui zullen zich dan afvragen wie heeft er nu verstand heeft van medische zaken, en ze zullen zich ook afvragen of ze voor jou niet de collega Neuroloog moeten gaan bellen…. Dus ja, volgens mij is dat al een reden om te rustig te kunnen beweren dat het een gecompliceerde zaak is….

   1. Ja, Haike, je slaat de spijker op zijn kop. Ik heb overigens mijn huisarts wel eens verteld dat ik drie Steiner citaten sites heb en ik noemde hem ook enkele interessante opmerkingen van Steiner over geneeskunde, bijv. dat te veel aardappelvoeding in de jeugd kan leiden tot een minder goed gezichtsvermogen op oudere leeftijd. Ik moet zeggen: hij luisterde daar wel naar met een zekere openheid en respect. Dus dat viel in dit geval mee.

   2. Haike

    Dat pleit voor je huisarts dat hij het fatsoen heeft om je met respect aan te horen, maar dat zegt nog helemaal niks over hoe hij er nou echt over denkt.. 🙃

    En zelfs wetenschap is niet universeel. Terwijl dat wel beweert want een onderzoek toont bepaalde zaken aan en die zaken zouden dan voor iedereen waar dan ook ter wereld moet en gelden. Maar de praktijk wijst uit dat ook wetenschappers mensen zijn en er niet allemaal het zelfde over denken.

    Want in de Zweedse ziekenhuizen worden kankerpatiënten die in aanmerking komen voor een chemo kuur behandeld met Iscador of een variant daarvan. Waarom? Omdat ze daar hebben gemerkt dat de patiënt de kuur beter verdraagt tijdens de behandeling, en de chemo ook nog eens beter aanslaat. Gewoon,… in de regulier werkende ziekenhuizen, niks antroposofie of wat dan ook.

    Neem ik nou de roeiboot en vaar naar het dichtbij gelegen Denemarken en ze komen daar in het Ziekenhuis erachter dat ik Iscador gebruik, dan moet ik eerst stoppen met dat spul wil ik in aanmerking komen voor een chemo kuur. Hoezo universele medische wetenschap?

 1. Beste Bernard,

  Het gaat over de sluier, dat onder die sluier een sterrenwereld bestaat die een effect heeft op de mensen en deze wereld. Dat is gecompliceerd om dat enerzijds te begrijpen als een gegeven en anderzijds dat veel meer eisen stelt aan ons leven/ Hoe gecompliceerd wil je het hebben.

 2. Beste mensen, in de zinnen voorafgaand aan dit citaat staat dat de mens meer en meer een materialistische filistijn geworden is onder invloed van intellectualisme.
  Hij is zich alleen bewust van aardse processen.
  Verder in deze lezing gaat het over de invloeden van andere wezens gedurende de slaap bijvoorbeeld. Dat het morele zich afspeel op het aardse vlak maar heel anders is waar wij verblijven gedurende onze slaap.
  Wij zijn “bezeten” door geestelijke wezens die ons gebruiken als hun “instrument” “werkterrein” om de mensheidsontwikkeling hun wending te geven.
  In de lezing van 21 november 1914 bespreekt hij hoe Ahriman en Lucifer in ons strijden te samen met ander machten.
  Unser Organismus gehört nicht uns, sondern er ist aufgeworfen durch den Kampf der luziferischen und ahrimanischen Mächte, aber auch derjenigen Mächte, die gleichartig sind mit Luzifer und Ahriman. GA 158 blz 119
  Nou wordt het pas echt gecompliceerd. Wij zijn niet wie we denken wat we zijn, als we al denken. Om hier inzicht in te kunnen krijgen zullen we ons denken verheffen naar imaginatief denken, anders blijft het intellectueel gegoochel met concepten!

 3. Bernard

  Een niet-begrijpende huisarts maakt mijn leven niet gecompliceerder – ik kies dan gewoon een andere, heel eenvoudig. Mijn vraag betreft het feit of een ‘spirituele dimensie’, het vergroten van mijn bewustzijn tot boven de materiële werkelijkheid, het leven gecompliceerder zou maken. Ik denk het niet: je snapt veel meer van de processen die plaatsvinden, ook met betrekking tot je eigen leven. Het is echt verhoging van het bewustzijn.

 4. henri

  De skeptici / natuurwetenshappers / materialisten hanteren ” het mes van Oakham’, dwz zoek het niet gecompliceerd als het eenvoudig kan , en daarom geloven zij in niets van het geestelijke ,het zijn pure ,platte materilisten . Alles wordt letterlijk weggemaaid ,wat ook maar enigzins ruikt naar ‘geest’, en dan maar denken dat het leven eenvoudiger zou zijn… niets is minder waar .
  Steiner bedoelt hier niet in de eerste plaats hoe wij erover denken ,doch hoe het werkelijke leven in elkaar zit ,en dat is héél erg gecompliceerd , al die geestelikheid erbij ,waar wij nog maar een heel klein stukje mogen begrijpen, zo we het al begripen kunnen .

 5. walterhebing

  Wat Rudolf Steiner in dit citaat erkent, is dat alles wat nu zintuiglijk waarneembaar is, zijn/haar wortels al op, in en boven de aarde had, alvorens de mens deze manifestaties kon waarnemen. Voor mij een waarheid als een koe, immers de mens is geëvolueerd tot eindproduct van hetgeen boven, op en onder de aarde is of zo je wil, geschapen om zich als een goed rentmeester over het leven op aarde te gedragen.
  Met andere woorden: Adam en Eva waren dat, in het paradijs op aarde! Maar Eva luisde Adam erin, om te eten van de door God verboden vrucht, dit geschiedde zo volgens de bijbel.
  Ik denk dat de werkelijkheid andersom ligt en in wezen ook veel meer voor handen ligt. Adam liep met Eva door het paradijs en samen zagen ze de intieme contacten tussen bijvoorbeeld: “stier, koe en kalf of vader konijn, moeder konijn en al haar jongen. Adams ogen gingen open en verwekte bij Eva, Kaïn en Abel, Kaín vermoorde Abel en waarschijnlijk ook Adam(zijn vader) en bevruchte daarna zijn moeder en Eva bracht ’n dochter op aarde, enz.enz.
  Of de hypothese is, zoals Jezus geboren is bij de maagd Maria, als verlosser van onze zonden, ik heb van mijn moeder een diep geloof meegekregen, niet door woorden, maar door standvastigheid in het uitvoeren van haar rituelen elke dag.
  Steiner erkent in dit citaat dat het bovenaardse(sterren) al gehuisvest zijn op aarde, dat wist Jezus al, alleen Jezus verwoord het anders, alhoewel ook heel gebrekkig tot het vrouwelijk zijn op aarde.
  “Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: “Bedek ons!” Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’ Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.'”
  En dat geschiedde ruim tweeduizend jaar geleden, het paradijs is dus, als fysiek tastbaar zijn voor de mens niet meer aanwezig op aarde maar in een bepaald geloof!. Ik leef nu ruim zeventig jaar op aarde en kan met een gerust hart vast stellen dat de mens niet weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is, laat staan dat ik hij/zij erop aanspreken kan.
  Voor mijn moreel geheugen ben ik als beeld van God en als Gods gelijkenis op samen aarde! En heb ontdekt dat de mens pas op aarde kan komen, als hij/zij zichzelf vereenzelvigen kan, met het minste leven van Godsschepping(evolutie), namelijk: “De mineralen, niet als geld maar als klei van op de bodem van ’n rivier.” Immers uit klei, zijn allerlei levensvormen op aarde ontstaan” Met als toppunt ervan de mens!
  De sterren aan de hemel zouden meer gloren, als we onze kinderen niet meer plegen op te voeden, maar met gelatenheid hun ondernemingen te ondersteunen
  Tot zover groetjes, Walter

  1. Haike

   Walter,

   Steiner erkende helemaal niks, vermoedelijk is dat jou vooronderstelling / interpretatie van de zaak waarbij ik niet kan ontdekken dat je die gecheckt hebt aan de werkelijkheid. Maar misschien is dat laatste mijn tekortkoming.

   Het begrip “erkennen” slaat op het feit dat je een al bestaande situatie aanvaart. Steiner komt met een realiteit die weliswaar al heel lang bestaat maar waar niemand of maar weinigen, toen maar ook nu, weet van hadden / hebben, hij aanvaart die situatie niet, erkent ze ook niet. Hij toont ze ons als een bestaand feit, voor hem was dat toen al de waarheid van een biologisch-dynamische koe want die hebben als een van de weinige nog hoorns, dus kun je de koe en de zaak dan bij diezelfde hoorns vatten.

   So keep on dreaming my boy, want wat je schrijft daar kan ik niet een hoog realiteitsgehalte in ontdekken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s