Atmosfeer na de dood

Zoals we hier door zomerwarmte en winterkou heen op de aarde leven, zo leven we na de dood, verwarmd door onze goede gevoelens, kou lijdend door onze slechte gevoelens; en de uitwerkingen van ons willen dragen we door deze geestelijke jaargetijden en dagen heen.

We zijn, als we door de poort van de dood zijn gegaan, eerst de uitwerking van onze morele gesteldheid op aarde. En we hebben een omgeving die doortrokken is van onze dwaasheden en wijsheden, van onze sympathieën en antipathieën voor het goede.

Zodat we kunnen zeggen: Zoals we op aarde de warme, levensbevorderende zomerlucht om ons heen hebben, zoals we de koude winterlucht om ons heen hebben, zo hebben we na de dood een atmosfeer om ons heen, de geestelijke-psychische atmosfeer, die warm, levengevend is, voor zover ze bereid is door onze goede gevoelens, en we hebben een koude atmosfeer om ons, voor zover ze bereid is door onze slechte gevoelens.

Hier op deze aarde hebben we, in ieder geval voor bepaalde gebieden, de zomer- en winterwarmte gemeenschappelijk. In de tijd na de dood heeft elk zijn eigen atmosfeer, die hij zelf creëert. En dat zijn juist de belangrijkste ervaringen na de dood, dat de ene naast de andere rilt van de kou, terwijl de andere in levengevende warmte is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 219 – DAS VERHÄLTNIS DER STERNENWELT ZUM MENSCHEN UND DES MENSCHEN ZUR STERNENWELT – Dornach, 1 december 1922 (bladzijde 41)

3 gedachtes over “Atmosfeer na de dood

 1. henri

  Ons lichaam is uit het boze ontstaan . Ook het lagere Ik .

  Citaten van R Steiner :

  “Want met betrekking tot de menselijke gestalte ,zoals ze zich anatomisch-fysiologisch aan ons voordoet ,merkt men : ze is vanuit de geestelijke wereld opgebouwd uit twee elementen ,namelijk de morele koude en haat .”

  ” Zeker ,als men dit alles doorziet ,als men daar nu waarneemt hoe deze morele koude in de geestelijke wereld werkt ,dan weet men ook te beoordelen de verwantschap van deze geestelijke koide met hetgeen hier beneden fysieke kou is.”

  ” Deze geestgestalte schiet in het embryonale binnen ,en brengt daar wat nu fysieke krachten ,aetherische krachten worden, die echter slechts het fysieke beeld zijn vanwat wij nu uit het vorige leven meedragen als ‘onbegrip en mensenhaat ‘,waaruit onze ledematen geestelijk gevormd worden .

  Uit ” De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord”
  Morele koude en morele haat in het stoffelijk beeld van de mens , twaalfde voordracht 11 nov 1923 )

 2. walterhebing

  ‘N gedachte over “De Atmosfeer na de dood”! Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? Je bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met je lichaam.’ (1 Korintiërs 6:19-20)
  In wezen vormde Adam en Eva samen met het Onzijdige de Androgyne Mens, als resultaat van de Heilige Geest, echter Eva dacht, onder invloed van ’n slang, wel zonder Heilige Geest te kunnen verder leven op aarde en verleidde haar man Adam om te eten van de verboden vrucht.
  Vanaf dat moment begint de mens, uitgaand van zijn eigen geest, betekenis te geven aan alles om hen heen. Kaïn en Abel waren de eerste slachtoffers van deze menselijke zienswijze, los van de Heilige Geest.
  Terwijl man, vrouw en het onzijdige op aarde, samen de Heilige Drie-eenheid(de androgyne mens) waren maakte Adam en Eva zich er los van en moesten hun eigen weg vinden in de “Chaos” van het leven op aarde!
  De mens als toppunt van de Schepping geschapen of zo je wil, het toppunt van de evolutie is door hun daad gedegradeerd tot slaaf van het onzijdige leven op aarde. De eerste slachtoffers van deze kijk op het leven op aarde, waren Kaïn en Abel! Dit citaat van Steiner gaat in op het gevolg van de richting die de mensheid gaat, hij gaat niet in op de oorzaak, alhoewel ik moet toegeven dat hij binnen het geestelijk gebeuren op aarde, de bevruchtende is, die het onzijdige veel meer nuanceert.
  Maar los van dat, vind ik Steiner geen recht doet, aan mijn Lichaam als tempel van de Heilige Geest en al helemaal niet aan al die kinderlichaampjes die op aarde gebruikt worden, om ze op te voeden naar zijn Geest. Terwijl elk baby-lichaam, waar ook op aarde geboren, voor zes dagen samenvalt met de Heilige Geest op aarde.
  Jezus zei het zo: Wat je voor de minste van mijn Broeders(medemens) gedaan hebt, hebt Gij voor mij gedaan! Wat is op dit moment de minste mens op aarde? Ik weet het niet, maar de Heilige Geest wel en dat was al zo ten tijde van Adam en Eva.
  In die zin is er vanuit de menselijke geest sinds Adam en Eva op aarde geleefd hebben niets veranderd ten opzichte van kinderen(onze toekomst), wij gaan er, net als Adam en Eva er vanuit dat we ze moeten opvoeden! Echter niets is minder waar, elk kind jonger dan zes dagen, waar ook ter wereld geboren, heeft een grotere invloed op onze schakel tussen leven en dood(bewust en onbewust leven) van de mens op aarde, dan alle wetenschappen, religies en pedagogische theorieën bij elkaar.
  De mens is naar beeld en gelijkenis van God geschapen, in ieder menselijk lichaam is het vleesgeworden woord van God aanwezig. Geen enkel kind op aarde hoeft opgevoed te worden, de mensheid zal moeten gaan beseffen, dat we met z’n allen de aarde behoren om te toveren tot een salonkamer voor elke pasgeborenen waar ook op aarde!
  Het koninkrijk der hemelen was al op aarde ten tijde van Adam en Eva, hoeveel kinderen op aarde moeten deze dwaling der mensheid nog ondergaan, voordat de mensheid beseft dat Hij/Zij persoonlijk verantwoordelijk is voor alle levensvormen en levensmanifestaties op aarde.
  Baarmoeder aarde door middel van het aardeparadijs de mens op aarde gebracht, de mens als rentmeester over al het leven op aarde! Het ging al mis tussen Adam en Eva en tot op de dag van vandaag is het Kaïn en Abel verhaal nog actueel, blijkt uit deze interpretatie van Steiner.
  Ik zie geen kloof tussen moeder en kind als fysiek lichaam, één met al die andere manifestaties van leven op aarde, echter mijn moeder sloeg een wig tussen mijn ervaringen op aarde en hoe ik deze moest interpreteren(beleven)! En dat is al sinds Adam en Eva op aarde geleefd hebben en is nog steeds zo, voor mij persoonlijk een heel goed teken, want dat betekent dat de Heilige Geest op aarde standvastig is, elk kind jonger dan zes dagen maakt de balans op van het leven tussen het mannelijke en het vrouwelijke, vanuit het onzijdige op.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

 3. Beste Henri,
  Citaat “Ons lichaam is uit het boze ontstaan ” Met respect Nee ik ben het niet met je eens.
  De mens bestaat uit een fysiek lichaam en een geestelijk lichaam. Van het geestelijk lichaam schrijf je dat “namelijk de morele koude en haat .”
  Dat kan ik niet volgen het zijn voor Steiner ongebruikelijke termen, specifiek het woord koude het is een algemene term dat in tegenstelling tot het woord haat.
  Ik schreef in mijn verhaal over opvoeding de volgende tekst ” De eerste incarnatie van de mens is schoon en neutraal, maar de vrijheid van keuze is ook de eerste mens meegegeven. De mens kiest voor of tegen iets en zo zet de mens zelf het rad van karma in gang als levenslessen. De vrijheid van keuze laat de mens geestelijk groeien, zo begint de mens steeds meer zijn keuzes te maken vanuit bepaalde, op dat moment gegeven intenties. Maar ook de reacties van anderen leiden weer tot bepaalde keuzes, keuzes tussen het een en het ander vanaf het begin van de incarnatiecyclus. Zo kiest men en zo veroorzaakt men karma zonder dat men dit bewust wil.

  Het is een innerlijke drijfveer om te leren en daardoor geestelijk te groeien, omdat de geest van de mens niet stil kan staan, het begeert immers altijd om te weten. Alleen al het willen ervaren, het willen leren is een drijfveer die in de mens leeft. Al vanuit de moederschoot leert het ongeboren kind bijvoorbeeld al stemmen herkennen, maar ook andere emoties en gevoelens worden opgedaan.”
  Met dit in het achterhoofd, ben ik zeer benieuwd naar de tekst van Steiner aangezien ik alles wat hij zeg voor waarheid aannneem, maar veel van zijn teksten worden misbruikt en daarom lees ik het graag in context. Dus ik zou je erkentelijk zijn als je de tekst.
  Het staat ook haaks op de tekst van Ridzerd want als het lichaam uit het boze is ontstaan dan is na de dood een ieder dan veroordeeld tot een koud leven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s