Over de relativiteitstheorie

Alle briljante nonsens die men tegenwoordig bijvoorbeeld als de relativiteitstheorie brengt, waardoor Einstein een groot man geworden is, die zal worden afgewezen als men over deze dingen heldere begrippen zal hebben, die met de werkelijkheid overeenkomen. U weet, de relativiteitstheorie is immers zo duidelijk. Nietwaar, men hoeft zich slechts voor te stellen, dat wanneer in de verte een kanon afgeschoten wordt, dan hoort men het pas na een bepaalde tijd. Nu nemen we echter aan dat we dichter naar het kanon toe bewegen, dan hoort men het kanon eerder, omdat men immers dichterbij komt. Nu concludeert de relativiteitstheoreticus: Als men zich nu even snel beweegt als het geluid gaat, dan gaat men met het geluid, dan hoort men het niet. En gaat men nog sneller dan het geluid, dan hoort men iets dat later wordt afgevuurd vroeger dan dat het is afgevuurd. Dat is tegenwoordig een algemeen aanvaard idee, alleen staat het niet in de geringste verhouding tot de werkelijkheid. Want wanneer men zich even snel beweegt als het geluid, dan kan men zelf een geluid zijn, maar men kan geen geluid horen. Deze geheel ongezonde ideeën leven echter vandaag de dag als relativiteitstheorie en genieten het allergrootste aanzien.

Bron: Rudolf Steiner – GA 176 – DAS KARMA DES MATERIALISMUS – Berlijn, 7 augustus 1917 (bladzijde 239)

Eerder geplaatst op 5 juli 2016

6 gedachtes over “Over de relativiteitstheorie

 1. henri

  In GA 205 tweede vrdr 1921 haalt R Steiner ook met oa dit voorbeeld aan ,en daar zegt hij oa : ”

  […Desondanks worden er dergelijke speculaties uitgesproken (theorie van Einstein). Als Einstein naar Amerika gaat, schrijven de kranten dat hij er een reuzenresultaat mee heeft behaald. Terug in Londen heeft hij echter zelf gezegd: “Geen sterveling heeft me begrepen”. Dat wil dus zeggen dat hij alleen succes heeft gehad bij degenen die hem niet begrepen (sic!). t Zal wel! In Londen was het toen een groot gekkenhuis, omdat deze abstracties die uit een heel abstract hoofd. ontsproten waren, als de grootste en belangrijkste wereldgebeurtenis gepresenteerd werden. Zelfs de oude Lord Haldane voelde zich gehoopt te verduidelijken wat daar eigenlijk verteld werd. In werkelijkheid is er eigenlijk niets anders gebeurd dan dat door iemand — in dit geval door de beroemde geleerde Einstein, ‘- het, vermogen (om te abstraheren tot het uiterste opgevoerd is. De onwerkelijkheidsgeest die eruit sprak, de spitsvondigheid waarmee met begrippen en ideeën, die aan de werkelijkheid in ieder geval volledig vreemd zijn, gegoocheld werd. Ze hebben minder in zich dan de kracht van. de logica waarmee men zich op de dode mensen in het graf stort. Met de begrippen van Einstein kan men niet eens meer het lijk begrijpen, alleen maar een EXTRACT van het lichaam . Er is eigenlijk helemaal geen maatregel ter verbetering of mogelijkheid om het te corrigeren aanwezig . Dit corrigeren is eigenlijk alleen door de antroposofische wetenschap mogelijk , omdat deze werkelijkheidsbeelden probeert te vinden ,En deze begrippen die op waarheid berusten , brengen ons weer naar buiten in het wereldal , bij voorbeeld als we de kosmische ruimte ruimtelijk nemen … ]

 2. Bernard

  Het voorbeeld van Steiner uit GA 176, over de snelheid van het geluid heeft niets met de relativiteitstheorie te maken. Ik denk wel eens dat ook Steiner niet altijd alles goed begrijpt.

 3. henri

  Zo is het niet …R Steiner zal zich nooit vergissen, wel de mensen die hem lezen en interpreteren ….
  Einstein heeft alles wiskundig en door berekeningen benaderd. En we weten door de geesteswetenschap dat dit ons ver afbrengt van de ware werkelijkheid . Het voldeed wel aan de toenmalige tijdsgeest van het materialisme .
  Tijd ,stof (massa) en beweging kregen plots andere begrippen en werden in vraag gesteld en brachten hoofdbrekens teweeg bij de natuurkundigen . Daar komt bij dat een deel van de theorieën reeds fout waren vanwege een eerder materialisme oa Newton , en Kant -Laplace etc …
  De dingen die Einstein naar voren brengt ,als zijnde dat alles relatief is toz van elkaar , kunnen wel in zekere mate aangenomen worden op aarde ,doch niet meer in de hemelruimte, in de kosmos . En zelfs voorbeelden hier op aarde van hem zijn nonsense .
  Het is niet hetzelfde als ik een stekkendoosje met een lucifer aansteek, ofdat ik het stekkendoosje beweeg en de lucifer stilhoudt want beiden zijn immers relatief toz van elkaar …Zo ook de bewegingen van een trein toz van de ruimte erbuiten, beweegt mijn trein of beweegt de trein die ik zie door het venster ? Dit alles valt wel te verklaren als men weet wat er gebeurd .Als ik met een auto rijdt beweegt niet de aarde naar mij toe onder de auto maar wel de auto met de banden boven het wegdek .
  En absurd voorbeeld van Einstein is dit : ik werp een horloge met een bepaalde tijdsaanduiding door de ruimte met lichtsnelheid ,en dit komt onveranderd weer . Neen zegt Steiner, dit is de grootste onzin dat horloge zal helemaal verpulverd zijn en er zal niets meer van overblijven !
  Zo ook met het geluid ,een knal die wij horen als we ons verplaatsen, geluid in de ruimte (zoals het voorbeeld in citaat hierboven ) .
  Zolang men in het aarde gebied bleef kon het nog enigszins kloppen ,maar niet meer wanneert deze theorieên naar de hemelruimte overgebracht werden.
  Het zijn immers begrippen, tijd, stof en beweging die op aarde verkregen zijn ., en nu ineens naar de verre hemelruimte geworpen worden …
  Deze relativiteitstheorie vernietigd bijgevolg de begrippen van de ‘beweging van het wezen van de hemellichamen ‘ Men vroeg zich af of de ster die men zag in het dradenkruis op de verrekijker of telescoop er nog wel degelijk stond ? Zo werd de ruimte werd maatgevend voor de verschijningsvorm van wat er waargenomen diende te worden ,.. en dit bracht vele hoofdbrekens bij de natuurkundigen ; is tijd iets relatiefs , is er ooit iets geweest , is er nog iets , en zal er ooit iets zijn ? , waren de vragen die oprezen bij natuurkundigen .
  Alleen de geesteswetenschap kan antwoorden op al deze vragen ,en bijgevolg kan men zeggen dat die relativiteitstheorie een begin zou kunnen zijn opweg naar de geesteswetenschap .
  Of zoals R Steiner het formuleerde :” En zo moet je wederom bereid zijn de aardse begrippen los te laten wanneer je omhoog in het heelal wil doordringen “. En ” ziet u ,dat geldt , zolang men wiskundig is, zolang men dus alleen met de geometrie te maken heeft . Op het moment ,dat men ophoudt ,wiskundige ie te zijn en op het leve, overgaat , is het uit met de pret , dan praten we anders ! ” .

 4. Bernard

  Maar dat bedoelt Einstein ook. Op aarde lijkt alles zo eenvoudig, maar in de gigantische ruimte beginnen wetmatigheden een rol te spelen, waar je hier nog niets van merkt. Dat heeft te maken met de aantrekking van energie door massa, waardoor ook de ruimte kromt. Zonder de kennis van de relativiteitstheorie zouden wij geen gebruik hebben kunnen maken van onze navigatiesystemen, want op die afstand tot de aarde waarop de satellieten rondcirkelen (enkele tienduizenden kilometers) begint dit al een rol te spelen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s