Onwrikbare wet

Ieder ontnomen leven, elk leed, dat een levend wezen wordt aangedaan, werkt door de samenhang die tussen leven en leven bestaat, tot verlaging (Duits: Herabstimmung) van de edelste krachten van onze eigen menselijke natuur. Precies zo als een hoeveelheid mechanische arbeid zich in warmte laat transformeren, zo transformeert zich door de doding van een levend wezen iets in de mens, wat het hem onmogelijk maakt heilzaam en gunstig op zijn medemensen te werken. Dit is een onwrikbare wet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 053 – Ursprung und Ziel des Menschen – Berlijn, 25 mei 1905 (bladzijde 473)

Eerder geplaatst op 28 juni 2016

Advertentie

28 gedachtes over “Onwrikbare wet

 1. Haike

  Bij het doden van een dier voor de slacht zodat het vlees beschikbaar komt voor consumptie geeft Steiner een spreuk die je uitspreekt vlak voor er met de daadwerkelijk slachting begonnen wordt. Het dier wordt in die spreuk bedankt voor zijn offer en de gave (vlees) die hij de mens geeft. Geldt die wet dan nog steeds?

   1. Haike

    Die spreuk staat volgens mij wel ergens in de Landbouwcursus dat heb ik destijds geleerd op de Warmonderhof en ook echt mee gewerkt bij een pink die geslacht werd bij de “Groene weg” die ook een stuk humaner slachten dan een heleboel anderen..

    Kan die spreuk nu alleen niet zo snel vinden..

 2. Ik zie het slachten en eten van een dier ook als een onvrijwillig offer gebracht door het dier.
  Hoe zou het zijn met het doden van ‘hinderlijke’ insekten?

  1. @Hevig
   Een anekdote
   Seringe Saliou Mbacké uit Senegal stond onderandere bekent om zijn dierenliefde.
   Hij liet de mug gewoon steken maakte dit lastige insect dus niet dood.
   Zijn liefde gold alle wezens.

  2. Haike

   Dan zal ik de discussie nog wat ingewikkelder maken: Hoe denk je dan over dieren die in het wild leven en elkaar doden om hun eigen lege maag te vullen?

   1. Haike

    OK. Mag ik uit je antwoord distilleren dat dieren dus eigenlijk alleen maar doden uit nood?

 3. henri

  De epidemieën, ziekten en bacterieën komen van het doden van dieren ,dit is de transformatie in de astrale wereld uit het ‘leed’ der dieren en uitten zich in latere incarnaties bij de mensen in volkeren .

 4. Jendieng, bedankt voor je reactie, heel interessant.
  Maar als je de insecten hun gang laat gaan, kan het dus je leven kosten of je erg ziek maken. Seringe Saliou Mbacké uit Senegal nam hiermee een groot risico en bracht een groot offer.

  Haike, ik neem aan dat dit citaat de mens betreft. Hoewel ik ook ergens (waar????) gelezen heb dat roofdieren het na hun dood heel zwaar gaan krijgen door hun bloeddorstigheid.
  Als dat zo is lijkt me dat heel onrechtvaardig, want ik dacht dat de dieren juist bloeddorstig waren geworden door de zondeval van de mens.

  Alstjeblieft correctie als ik dit alles verkeerd begrepen heb!!!!!

  1. Haike

   In het citaat staat: door de doding van een levend wezen in mijn optiek betreft dat dus niet alleen de mens.. Zoals Yvonne al aangeeft; wat versta je onder het begrip levend wezens..

   Voor mij is dat simpel: steen, plant, dier en mens; waarneembaar in de fysieke wereld. Maar daarnaast ook de elementair wezens en gestorvenen die niet zichtbaar zijn via de fysieke waarneming, doch net zo goed een realiteit zijn.

 5. Citaat:
  De epidemieën, ziekten en bacterieën komen van het doden van dieren ,dit is de transformatie in de astrale wereld uit het ‘leed’ der dieren en uitten zich in latere incarnaties bij de mensen in volkeren .

  Henri, waar kan ik hier meer over lezen, liefst in toegankelijke taal?

  1. henri

   Hedvig ,
   Weet ik niet meer waar dat ergens staat, maar dieren doden toch zalleen door hun driften (hebben geen ik) en krijgen daarvoor geen karma zoals de mens die daarvan degevolgen draagt door zij ikheid.

   Ivonne,
   planten hebben geen gevoel ,want gevoel is verbonden aan het astrale lichaam (de ziel) en planten hebben geenastraal lichaam ,uitslitend etherisch lichaam . Zij reageren op prikkels en niet op gevoel.

   1. Haike

    Dat is iets te kort door de bocht wat betreft het astrale en de plant. Weliswaar heeft de plant geen eigen astraal lichaam, hij heeft er weldegelijk mee te maken. Namelijk met de astraliteit die van buiten op de plant inwerkt. Daarnaast is elke plant verbonden met een natuurwezen of meerdere, die hebben wel een astraal lichaam.

  2. henri

   Hedwig,
   In het boek van de “natuurwezens” staat ook al heel wat . Maar is geen gemakkelijk boek doch wel een heuse echte aanrader, was ook een der eerste boeken die ik las . Er zijn boosaardige nimfen en gomen die zich aan de mens opdringen of die in het planten en minerlenrijk werken en zich te buiten gaan en op het mensen en dierenrijk afkomen. En zo de parasieten voortbrengen.

   1. Henri dank voor je tip.
    Dat boek heb ik en heb ik ook ‘gelezen’, zij het wat jaren geleden.
    Is zo moeilijk dat veel me ontgaan is, o.a. hetgeen jij aanstipt.
    Mooie aanleiding om het weer eens te lezen.
    Steiner boeken heb je voor het leven.

 6. Ivonne

  Het is de vraag wat er precies onder ‘levend wezen’ wordt verstaan. Planten zijn ook levende wezens met gevoel. Er is een Demeter-keurmerk voor vlees volgens richtlijnen. Lijkt toch het meest waarschijnlijk dat met het doden van een levend wezen een mens wordt bedoeld?

  1. Haike

   Demeter keurmerk wordt gegeven aan een bedrijf omdat deze de preparaten gebruikt over het gehele bedrijf. Deze preparaten worden niet gegeven aan een individuele koe of grasspriet. Het beest wat verblijft op een dergelijk werkent bedrijf, zal misschien een betere kwaliteit van bestaan/leven hebben voor het geslacht gaat worden. Maar Demeter vervangt of maakt niet dat je onder een karmische wet uitkomt… 😇

 7. henk50blog

  Het is zeer de vraag of de bovenstaande quote van Steiner is.
  Het is namelijk zo dat pas veel later een aangewezen stenograaf de lezingen noteerde.
  In deze tijd, 1905 werden deze lezingen samengevat door verzamelde notities van aanwezigen. Marie Steiner heeft ze bewerkt en in GA geplaatst. Bij de Engelse vertaling wordt zelfs het volgende vooraf toegevoegd:
  Note: The transcript of the four “faculty” lectures are deficient. It shows not only noticeable gaps; the author of the transcript is also not familiar with the topic of the lectures. He often made summaries in haste as far as he understood the lecturer. That is why some connections shifted. Although notices of other participants were used, the deficiencies of the text could not be essentially corrected except for some big misunderstandings.
  Zie hier: http://wn.rsarchive.org/Lectures/GA053/English/UNK2014/19050525p01.html

 8. walterhebing

  Ieder ontnomen leven, elk leed, dat een levend wezen wordt aangedaan, werkt door de samenhang die tussen leven en leven bestaat, tot verlaging (Duits: Herabstimmung) van de edelste krachten van onze eigen menselijke natuur.
  Als ik zo’n zin lees, lees ik eigenlijk niets, of het moet zo zijn dat Steiner, de edelste krachten van onze eigen menselijke natuur donder en bliksem bedoeld, want dat fenomeen trad op toen Jezus aan het kruis stierf!
  De mens is verantwoordelijk voor al het leven op aarde en in eerste instantie zijn/haar medemens, dat was al zo toen Adam en Eva in het paradijs op aarde leefde en zal zo blijven tot het laatste oordeel, wat in eeuwigheid niet gebeuren zal, want de mens is de eerste en de laatste die dergelijk laatste oordeel uitspreken kan over het leven op aarde!
  De mens kan de bron(zichzelf) van het Leven op aarde niet overstijgen, want hij is er de oorzaak van! Ook kan de mens zich niet met de Bron herenigen, want sinds Adam en Eva, werkt het vrouwelijke en het mannelijke los van elkaar ten opzichte van het onzijdig leven op aarde!
  Wat wel kan, om de Bron van ons Menselijk Zijn op aarde te ontwikkelen is, onszelf tussen Bliksem en Donder te wagen, zowel letterlijk als figuurlijk! Om het leven als mensheid op aarde tussen Bliksem en Donder levenslang te mogen ervaren! Opdat onze jeugd de spanning tussen licht en lucht(Choking Shallenge), niet zelf gaan opwekken, ten koste hun eigen leven op aarde. Zoals Jezus, die met verlichte woorden tot zijn volk sprak, maar het volk adembenemend wraak op hem nam!
  Er is geen menselijke bewustzijn op aarde, de aarde(inclusief elk kind, jonger dan zes dagen) is tot een speelbal van het geestelijk en/of materialistisch denken geworden, terwijl de aarde in wezen elke vorm van Leven op aarde toestaat, staat de mens, sinds Herodus alleen geboortes van kinderen toe, die hun aardse Rijk, niet benadelen!
  We naderen nu de op handen zijnde tijdperiode van de derde 666: 1998. Aan het einde van deze eeuw komen we bij het punt waar Sorat weer uit de afgronden van de evolutie het sterkste zijn kop opsteken zal, waarbij hij de tegenstander van de verschijning van Christus zal zijn, die de daartoe voorbereide mensen al in de eerste helft van de twintigste eeuw zullen hebben door de zichtbaarwording van de etherische Christus.
  Jezus is voor mij een broeder in mijn levenswijsheid op aarde, echter ik mis hem in het dagelijks leven, misschien is hij wel het interim tussen bliksem en donder voor mij!? Ik ben geboren tussen twee polen(Duitsland en Engeland) op aarde, die de culturele Bliksem en Donder boven mijn wieg(december 1944) wederzijds uitvoerden!
  De mens leeft gemiddeld hooguit 65 jaar op aarde en binnen die tijd wordt van elke mens verwacht, dat weet waarvoor hij op aarde is, ik leef nu tweeënzeventig jaar op aarde en heb ervaren dat nog geen enkele mens weet waarvoor hij/zij op aarde vertoeft, laat staan dat ze er verantwoordelijkheid voor kunnen afleggen!
  Ik heb al moeite met ’n boer en ’n hoer in mijn Levensgeest, toch zijn beide beroepen uit menselijke Nood en/of Verlangen ontstaan.
  Het zijn alleen maar woordspelingen, maar hopelijk genoeg om onze denkwijze dusdanig in te richten, dat ’n kind van jonger dan zes dagen aan het stoeien is met de vraag wat we op aarde als mens wensen.
  De mens heeft echter niets op aarde te wensen, maar zou alles op aarde in het werk behoren te stellen, om elk kind on-gescreend op aarde toe te laten.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

 9. Ik heb het gevonden, het staat in “De Brug 82”, http://www.vrijgeestesleven.be

  Citaat:
  Zinloos lijden en het “radicaal Boze”

  In Brug 78 bespraken we het boek “De aardse en de kosmische mens” van Bruno Skerath. Onze kritiek ging vooral over de begrippen “zinloos lijden” en “radicaal Boze”. Volgens ons kunnen die niet antroposofisch gefundeerd worden. Naast de argumenten die we toen aanhaalden, vinden we er bijna dagelijks nieuwe. Ook in de reeds vernoemde GA 230 “De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord”. In de voorlaatste voordracht lezen we hoe roofdieren door het feit dat zij andere wezens verscheuren een verschrikkelijk kamaloka doormaken. Onze eerste reactie is : het is toch niet eerlijk dat die arme roofdieren gestraft worden omdat ze gewoon hun instinct volgen; zij kunnen toch niet anders ? – Rudolf Steiner legt uit dat dit een materialistische reactie is :
  Einde citaat.

  In de planten leeft en verlangen naar vergeestelijking. Die vergeestelijking wordt bereikt wanneer ze door de mens opgegeten worden.

  De rest is ook superinteressant

  1. henri

   Hedvig ,

   ik heb ook het volgende gelezen , in de Brug :

   Dierenleed en bacillen
   Uit GA 143 “Erfahrungen des übersinnlichen – drei Wege der Seele zu Christus”, voordracht in Stockholm op 17 april 1912 (blz. 139) :

   een stukje eruit

   “Welnu, het occulte onderzoek leert ons dat ieder pijngevoel, ieder sterven dat de mens de dieren aandoet, dat dit toch allemaal terugkeert, wederopstaat, niet door reïncarnatie, maar omdat de dieren pijn en leed ondergaan hebben. Deze pijn, dit leed roept de dieren terug in het leven. Ze verschijnen weliswaar niet terug in dezelfde vorm, maar datgene in hen wat pijn voelt, dat komt weer. Het komt weer op zodanige manier dat de pijngevoelens van de dieren vereffend worden, zodat ieder pijngevoel de oorzaak van een tegengesteld gevoel wordt. Deze pijngevoelens, dat lijden, die dood, het zijn kiemen die de mens gezaaid heeft; ze komen zo weer dat ieder pijngevoel zijn tegendeel meekrijgt in de toekomst.
   Om een concreet voorbeeld aan te halen : wanneer de aarde naar de Jupiter-toestand zal zijn overgegaan, dan gaan de dieren weliswaar niet in hun huidige vorm verschijnen, maar hun pijn en leed zullen de gewaarwordingskrachten van pijngevoelens opwekken. Ze zullen in de mensen leven en zich in de mens als parasietenwezens belichamen. De mens gaat daardoor bepaalde gewaarwordingen en gevoelens ervaren en die zijn dan de vereffening voor het vroeger aangedane leed”

   http://www.vrijgeestesleven.be/vanaf70/b79/b79ahtm.htm#08

   1. Henri, bedankt, wat superinteressant weer.

    Rijst weer een vraag op?
    Hoe zou het dan bij euthanasie van een dier dat lijdt zijn.
    Als je een dier uit zijn lijden laat verlossen???????

  2. henri

   Heb dit ook eens teruggelezen Hedvig, dit was reeds gelden en idd zeer interssant. Het is wel de ” groepsziel ” van de roofdieren die leeft in de astrale sfeer en die het vevolg moet ondergaan van wat de roofdieren, uitsteken door hun driften ( want de dieren zelf hebben zelf geen karma ) die zij als welbehagen beleven door het verscheuren van andere dieren .En dat beschrijft R Steiner als een verschrikkelijk karma, maar wij mogen ons daar niet in verplaatsen zegt hij . Aan het welbehagen van het eten van planten zoals bij herkauwers ligt altijd een tegenpool ,en dit is de angst , zo komt de angst vrij bij de koe , onder de vorm van angselementalen of angstnatuurgeesten als zij doodgaat .

 10. Beste mensen ik zit hier over te filosoferen. Het is zoals Haike zegt de mens onderscheid zich van het dier door zijn Ik-lichaam. Betekende dat wij het dier en zijn gedrag moeten afmeten aan hoe hij zich gedraagt als “mens”. Het lijkt mij niet Sterker nog hier http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm wordt gezegd citaat: ”
  ‘ik’ zeggen. Aan zichzelf overgelaten heeft het geen verstand en handelt in zo’n geval alleen automatisch en door reflex. Dit zien we bij de slaap, want dan neemt het lichaam houdingen aan en maakt het bewegingen die de mens zich tijdens de waaktoestand niet veroorlooft. ” Waardoor de basisbehoeften van het dier over voortplanting en eten.
  Dus een mens wordt beoordeeld op zijn daden, het dier op zijn gevoelens die hij/zij heeft ontwikkeld.

  1. Haike

   Arnold,

   Je dicht mij teveel eer toe, het is gewoon Steiner die dat zegt niet ik.. Ik zou lopen pronken met andermans (Steiner’s) veren, als ik zou beweren dat die uitspraak van mij was.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s