Nog grotere oorlogen zullen komen

We moeten weer met het verstand tot de geest komen. Dat is de taak van de antroposofie; ze wil niet, wat vandaag de dag veel mensen willen, primitieve toestanden weer terugbrengen, bijvoorbeeld oude Indische wijsheid opnieuw onder de mensen brengen. Dat is gewoon onzin, als men dit over ons zegt, maar de antroposofie hecht de waarde aan het tot de geest komen, maar met het volle verstand, juist met het volle verstand! En dat is belangrijk, dat moet u vasthouden: Het komt helemaal niet in ons op om op een of andere wijze iets tegen het verstand in te willen, maar het gaat erom met het verstand vooruit te komen.

In vroegere tijden waren de mensen met de geest, maar zonder verstand (Duits: Erst waren die Menschen ohne Verstand mit dem Geist da); daarna is de geest langzamerhand uitgedoofd (Duits: heruntergekommen), het verstand is groot geworden. Nu moet men weer vanuit het verstand tot de geest komen. Deze weg moet de cultuur opgaan. Als de cultuur deze weg niet nemen wil – ja, mijne heren, men heeft altijd gezegd: De wereldoorlog, zoiets is helemaal nog nooit geweest.- Dat is ook zo: Zo hebben de mensen elkaar nog nooit uitgemoord (Duits: zerfleischt). Maar als de mensen deze weg niet willen gaan, dat ze het verstand weer op de geest richten, dan zullen nog grotere oorlogen komen.

Steeds wildere en wildere oorlogen zullen dan komen en de mensen zullen daadwerkelijk elkaar uitroeien, zoals de twee ratten die men in een rattenkooi opgesloten heeft, die elkaar opgevreten hebben tot er op het laatst niets meer was dan de twee staarten. Dat is wat sterk uitgesproken, maar in feite werkt de mensheid ernaar toe dat er uiteindelijk niets meer van de mensheid is. Dat is echter zeer belangrijk om te weten, hoe eigenlijk de loop van de mensheid is!

Bron: Rudolf Steiner – GA 354 – Die Schöpfung der Welt und des Menschen – Dornach, 6 augustus 1924 (bladzijde 142-143)

Eerder geplaatst op 8 mei 2016

25 gedachtes over “Nog grotere oorlogen zullen komen

 1. Cisca

  ……….en versta dat de ZOON ten laatste teniet kan doen wat is voorbeschikt.
  Ik zag het Kind……..
  Deze mededeling biedt mij grote troost omdat de woorden zo bekend zijn (uit de correspondentie die mijn ouders destijds onderhielden).
  Cisca

  1. Cisca even maar een reactie en mede een vraag :
   Ik versta daaronder : ‘indien je het vraagt-zelf ECHT vraagt- kan door de Christus Jezus
   ingegrepen worden. ‘Ik zag het Kind… ‘ deze mededeling ken ik niet. Is het onbescheiden
   om daarover meer te vragen. Kan ik daar ergens meer over lezen?
   Een hartelijke groet, Rita Vervoir

 2. walterhebing

  In vroegere tijden waren de mensen met de geest, maar zonder verstand! Ik denk eerder andersom. Door oefening wordt men meester over bepaalde vaardigheden.
  Elke mens wordt geboren als toppunt van het Leven op aarde, het leven op aarde kan zich niet verder ontwaren, tenzij de mens zich verantwoordelijk gaat voelen voor het Universele Leven, in plaats van ervoor te vluchten in allerlei materiële of immateriële theorieën(Geesten).
  Ik leef nu ruim zeventig jaar op aarde en nu ik terugblik op mijn leven op aarde kan ik rustig beweren dat de mens, sinds Adam en Eva op aarde geleefd hebben, geen enkele ontwikkeling heeft gemaakt!
  Dat kan ook niet, want als toppunt van alles wat is, wordt de mens(het kind) geboren en de overgeleverde menselijke cultuur, oa. Rudolf Steiner denkt het kind te moeten opvoeden!
  Terwijl het gebeuren op aarde tijdens iemands leven meer beïnvloed dan welke preek op aarde dan ook! Nu ik dit neerpen waag ik te betwijfelen of de mens werkelijk de verantwoordelijkheid voor zichzelf(de mens) levensgeest op aarde, wil nemen.
  Het vrouwelijke(nu) is nog steeds ondergeschikt aan het mannelijke(verleden)! En het onzijdige kind(toekomst) is, sinds Kaïn en Abel nog steeds speelbal van de menselijke geest, ze worden er zelfs verstandig toe opgevoed!
  Ik begrijp dit citaat niet in mijn denkkader, namelijk: “De dag biedt immers meer dan de mens(heid) vermag!” In dat kader denk ik dankzij Jezus, Jezus noemde het, Vader! Ik noem het Levensgeest, elk kind wordt er waar ook op aarde vandaag mee geboren en binnen zes dagen zal het zijn geest moeten prijsgeven aan de praktische(verstandelijke) culturele omstandigheden om te kunnen overleven!
  Elke mens is als Gods beeld en gelijkenis op aarde en daarmee behoren we elke dag mee te delen, totdat de dag aanbreekt dat we aan ons menselijk Levensbewustzijn op aarde gehoor mogen geven, om als toppunt van Bewust Zijn op aarde het leven op aarde sturende, het leven naar oneindigheid leidend!
  Groetjes Walter

 3. Beste Henri,
  Interessant dat duizenden jaren voordien de waarheid al werd verteld

  De torens zullen in elkaar storten, echter niet door het inslaan van de Vimanas, maar door voorbereide en doelgerichte explosies binnen in de torens. … In de hoofdstad van het land, waarin deze misdaad plaatsvindt (Washington D.C.) zal een volgende aanval geschieden. In het gebouw van de legerleiding van dit land slaat een hemelspijl (Oud-Indisch voor raket) in. Publiekelijk wordt gezegd dat een Vimana in het gebouw, dat de naam vijfster(het Pentagon) heeft, zou zijn gestort. Deze officiële uitspraak klopt niet … De regeerder van dit land zal kort na deze gebeurtenissen alle samenzweerders uit het Arabische gebied van deze daad beschuldigen en oorlogs-bedoelingen tegen een paar van deze landen uitspreken, die hij later ook in daden zal omzetten. Zijn beschuldigingen zijn echter niet waar. In werkelijkheid weet hij van de geplande aanslagen, aan welke ook mensen deelnemen, die voor hem werken … Het zal de regeerder de mogelijkheid geven, in de volgende jaren meerdere oorlogen te beginnen, … om zijn machtsbelangen door te zetten en de belangen van hen die hem ondersteunen”6.

   1. henri

    Over de oorsprong van de Palmbladeren:

    Die goldene Tempelbibliothek von Mu

    Kanchipuram is een van de zeven heilige steden van de hindoes. Shiva Vishnu Kanchi, de heilige naam van de plaats, staat ook bekend als de “Stad van Duizend Tempels”. In zijn pracht, toen het de hoofdstad van het Pallava-rijk was, was deze benaming ongetwijfeld waar. Vandaag blijven slechts ongeveer 120 tempels van de oude sacrale gebouwen. Kanchipuram is een van de meest ongewone tempelsteden in India. Hun Gopurams, de machtige poorttoren van de tempels, verschijnen indrukwekkend over de brede, hitte-flikkerende vlakte en zijn van verre zichtbaar.De Gouden Tempel Bibliotheek van MuKanchipuram is een van de zeven Heilige Steden van de Hindoes. Shiva Vishnu Kanchi, de heilige naam van de plaats, staat ook bekend als de “Stad van Duizend Tempels”. In zijn pracht, toen het de hoofdstad van het Pallava-rijk was, was deze benaming ongetwijfeld waar. Vandaag blijven slechts ongeveer 120 tempels van de oude sacrale gebouwen. Kanchipuram is een van de meest ongewone tempelsteden in India. Hun Gopurams, de machtige poorttoren van de tempels, verschijnen indrukwekkend over de brede, hitte-flikkerende vlakte en zijn van verre zichtbaar. In Kanchipuram is er ook een van de mysterieuze palmbladbibliotheken verspreid over het subcontinent. Het origineel van de palmbladeren die daar werden gehouden, werd samengesteld door een groep mythologische wezens, de Rishis. Ze werden gezegd dat ze ongeveer 5000 voor Christus leefden. Volgens de traditie gebruikte de Rishis hun buitengewone spirituele vaardigheden om de levensverhalen van een paar miljoen mensen uit de Akasha-kroniek, het zogenaamde ‘wereldgeheugen’, te lezen en te schrijven. Het hele leven van deze mensen, van de geboorte tot de precieze tijd van hun dood, werd in het Oude Tamil geschreven, een taal die nu door enkele initiatiefnemers wordt gedomineerd. De originele bibliotheek van de Rishis is geen manuscript van manuscripten, maar was gemaakt van zeer duurzaam materiaal. Het gaat om gegraveerde stenen platen en ingelegde borden van edelmetaal. Twaalf exemplaren van het originele manuscript zijn nog beschikbaar op palmmanuscripten, die in zo veel bibliotheken in heel India worden bewaard. Ongeveer 10 procent van de palmblaadjes bevat informatie over het lot van niet-indianen. Iedereen die wil weten wat het lot voor hem heeft, moet naar India gaan in een van de palmbibliotheken. Sinds 1993 reis ik naar India en heb nu zeven van de twaalf Palmblattbibliotheken bezocht. Mijn palmbladeren bevatten informatie over en precieze gegevens over het verleden, gedeeltelijk van vroegere incarnaties, over mijn toekomst in dit leven, evenals uitspraken over zeer persoonlijke, zelfs intieme zaken die, wat het verleden betreft, ook verifieerbaar waren en waar. Ik heb zelfs mijn persoonlijke palmblatt in de Palmblattlibliothek van Chennai (Madras) gekregen. Het manuscript werd onderzocht door vooraanstaande specialisten in Europa voor de oude filologie. Uit de analyse bleek dat dit eigenlijk mijn CV was, in plaats van een religieuze tekst. Verder heeft het kernonderzoekscentrum Rossendorf / Saksen een C-14 methode gebruikt om de leeftijd van het palmblad te bepalen. Hierdoor is de palmboom ouder dan 350 jaar. Met alle voorzichtigheid wil ik dit zien als een bewijs dat iemand mijn CV althans 350 jaar geleden wist te hebben gekopieerd van een ouder manuscript. In de palmbibliotheken worden echter niet alleen voorspellingen over de individuele bestemmingen van verschillende mensen bewaard. Er zijn tal van palmmanuscripten, waarvan de inhoud betrekking heeft op toekomstige sociale, technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn de erfenis van die wezens die in het oude India als de Rishi’s bekend waren en die zeggen dat ze niet een fysieke dood zijn gestorven, maar aan het begin van de Kali Yuga, de zogenaamde “Iron Age”, waarin de mensheid vandaag Leven, teruggetrokken in de zuivere landen. De kennis van het bestaan ​​van dergelijke plaatsen was ooit in Azië wijdverspreid. Het is afgegeven uit China dat er een vallei zou zijn in het Kunlungebergte waar onsterfelijken leefden in een harmonie die niet bekend was. Indische legendes vertellen over Kalapa, een plek waar perfecte mensen thuis moeten zijn. Rapporten uit oud-Rusland zijn bekend, waardoor het alleen nodig is om het pad van de Tataren naar Mongolië te traceren om Belovoye te bereiken, waar heilige mannen in het land van de blanken wonen. Naast een hoog niveau van morele en sociale ontwikkeling worden de inwoners van deze rijken ook gecrediteerd met een buitengewone spirituele volwassenheid. Maar de Rishis zijn nog altijd alomtegenwoordig in de tempelstad Kanchipuram. De bezoeker volgt hun sporen in de Sri Ekambaranatha tempel. Dit heiligdom is een van de grootste sacrale gebouwen in Kanchipuram. De basis daarvan heeft betrekking op negen hectare grond. De tempel wordt omringd door een enorme buitenmuur van graniet. Ook zijn Gopuram is zeer indrukwekkend. Met een hoogte van meer dan zestig meter, de kolossus, gebouwd uit graniet, bedekt met beelden van godinnen, goden en helden van de Indiase mythologie,
    In Kanchipuram is ook een van de mysterieuze palmbibliotheken verspreid over het subcontinent. Het origineel van de palmbladeren die daar werden gehouden, werd samengesteld door een groep mythologische wezens, de Rishis. Ze werden gezegd dat ze ongeveer 5000 voor Christus leefden. Volgens de traditie gebruikte de Rishis hun buitengewone spirituele vaardigheden om de levensverhalen van een paar miljoen mensen uit de Akasha-kroniek, het zogenaamde ‘wereldgeheugen’, te lezen en te schrijven. Het hele leven van deze mensen, van de geboorte tot de precieze tijd van hun dood, werd in het Oude Tamil geschreven, een taal die nu door enkele initiatiefnemers wordt gedomineerd. De originele bibliotheek van de Rishis is geen manuscript van manuscripten, maar was gemaakt van zeer duurzaam materiaal. Het gaat om gegraveerde stenen platen en ingelegde borden van edelmetaal. Twaalf exemplaren van het originele manuscript zijn nog beschikbaar op palmmanuscripten, die in zo veel bibliotheken in heel India worden bewaard. Ongeveer 10 procent van de palmblaadjes bevat informatie over het lot van niet-indianen. Iedereen die wil weten wat het lot voor hem heeft, moet naar India gaan in een van de palmbibliotheken. Sinds 1993 reis ik naar India en heb nu zeven van de twaalf Palmblattbibliotheken bezocht. Mijn palmbladeren bevatten informatie over en precieze gegevens over het verleden, gedeeltelijk van vroegere incarnaties, over mijn toekomst in dit leven, evenals uitspraken over zeer persoonlijke, zelfs intieme zaken die, wat het verleden betreft, ook verifieerbaar waren en waar. Ik heb zelfs mijn persoonlijke palmblatt in de Palmblattlibliothek van Chennai (Madras) gekregen. Het manuscript werd onderzocht door vooraanstaande specialisten in Europa voor de oude filologie. Uit de analyse bleek dat dit eigenlijk mijn CV was, in plaats van een religieuze tekst. Verder heeft het kernonderzoekscentrum Rossendorf / Saksen een C-14 methode gebruikt om de leeftijd van het palmblad te bepalen. Hierdoor is de palmboom ouder dan 350 jaar. Met alle voorzichtigheid wil ik dit zien als een bewijs dat iemand mijn CV althans 350 jaar geleden wist te hebben gekopieerd van een ouder manuscript. In de palmbibliotheken worden echter niet alleen voorspellingen over de individuele bestemmingen van verschillende mensen bewaard. Er zijn tal van palmmanuscripten, waarvan de inhoud betrekking heeft op toekomstige sociale, technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn de erfenis van die wezens die in het oude India als de Rishi’s bekend waren en die zeggen dat ze niet een fysieke dood zijn gestorven, maar aan het begin van de Kali Yuga, de zogenaamde “Iron Age”, waarin de mensheid vandaag Leven, teruggetrokken in de zuivere landen. De kennis van het bestaan ​​van dergelijke plaatsen was ooit in Azië wijdverspreid. Het is afgegeven uit China dat er een vallei zou zijn in het Kunlungebergte waar onsterfelijken leefden in een harmonie die niet bekend was. Indische legendes vertellen over Kalapa, een plek waar perfecte mensen thuis moeten zijn. Rapporten uit oud-Rusland zijn bekend, waardoor het alleen nodig is om het pad van de Tataren naar Mongolië te traceren om Belovoye te bereiken, waar heilige mannen in het land van de blanken wonen. Naast een hoog niveau van morele en sociale ontwikkeling worden de inwoners van deze rijken ook gecrediteerd met een buitengewone spirituele volwassenheid.
    Maar de Rishi’s zijn nog altijd alomteenwoordig in de tempelstad Kanchipuram. De bezoeker volgt hun sporen in de Sri Ekambaranatha tempel. Dit heiligdom is een van de grootste sacrale gebouwen in Kanchipuram. De basis daarvan heeft betrekking op negen hectare grond. De tempel wordt omringd door een enorme buitenmuur van graniet. Ook zijn Gopuram is zeer indrukwekkend. Met een hoogte van meer dan zestig meter, is de kolossus, gemaakt van graniet, bedekt met beelden van godinnen, goden en helden van de Indiase mythologie, een van de grootste tempeltorens in Zuid-India. In het interieur van de tempel omsluiten vijf andere omhullingen het centrale gebouw van het heiligdom en een duizendpijler zaal, zoals gevonden in alle Hindoe tempels van Zuid-India. In werkelijkheid bestaat deze zaal echter slechts uit 540 granietkolommen versierd met zeer fijn steenwerk, die allemaal scènes van de Mahabharata, Ramajana en andere Indiase epics tonen. In deze tempel bestaat er een archief waarin oude heilige teksten zijn gehouden. Dit omvat niet alleen historische tradities, maar ook yogische regels van levens- en geheime manuscripten, die magische rituelen en teksten van de Jothir Veda, de Hindoese wetenschap van de toekomst, beschrijven. Vreemdelingen, deze bibliotheek is meestal gesloten, net als niet-hindoes, de toegang tot het centrale heiligdom van de tempel is verboden. Een honderd jaar geleden kwam ook een man uit de VS op zijn reis door India naar Kanchipuram. Hij was bevriend met een priester van de tempelschool. De Amerikaan was op zoek naar de sporen van een verzonken hoge cultuur, die volgens hem ooit op het grondgebied van de huidige Stille Oceaan bestond. Toen de priester de grote belangstelling van de vreemdeling in het verleden herkende, maakte hij deel uit van die oude steenplaten uit de tempelbibliotheek, waarvan de gegraveerde teksten de vernietiging van het land noemden dat de Amerikaan Mu heette. Deze vreemdeling, van wie de priesters van de tempel vandaag nog steeds graag vertellen, was de ontdekkingsreiziger en schrijver James Churchward. In zijn boeken over het Verloren Continent noemt hij ook de mysterieuze tempelbibliotheek van Kanchipuram. In de afgelopen jaren heb ik vaak, evenals Churchward, geprobeerd om toegang te krijgen tot dit mysterieuze tempelarchief, maar tot nu toe zonder succes. Op 23 juli 2010 heb ik de Sri Ekambaranatha Temple opnieuw bezocht. Deze keer werd ik echter niet zo vaak ontvangen door mijn vriend Narjan, een jonge priester van de tempel, maar door een kleine, maar nog steeds zeer waardige, oudere gentleman, die zich als Pachayappa introduceerde. Blijkbaar had hij een invloedrijke positie in de tempel, want de andere priesters ontmoetten hem met de grootste respect. In tegenstelling tot Narjan spreekt hij echter nauwelijks Engels. Hij gaf grote vreugde uit in het feit dat ik een Navagraha-ring als een witte man droeg. Deze ring, in het Hindoe-geloof, dient de drager van de Negen Planeten van Vedische astrologie te verzekeren. Toen vertelde Pachayappa dat ik hem zou volgen. Hij leidde me dieper in de labyrintische zaalcomplexen van de tempel. Hier, alleenstaande fakkels en olie lampen sparen alleen een eeuwige schemering. De muren en pijlers van perfect gevormde middelgrote granietblokken waren niet meer zo rijk versierd als in de buitenste gebieden. Ik voelde me meer als in een lege fabriekshal verhuizen dan door de kolommen van een sacraal gebouw. De zalen, niches en arcades lijken vreemd functioneel en hebben geen religieuze pracht gehad. Deze kamers zijn ontworpen om te lijken op de gebouwen waarin eens de Vimanas, de voertuigen van de goden en wijze mannen, werden gebouwd en gebouwd. In feite kunnen sommige gebieden van de Sri Ekambaranatha-tempel ook zonder grote verbeelding worden geïnterpreteerd als replica’s van laadpaden, workshops en hangars.Pachayappa leidde me naar het oude deel van de tempel van Sri Ekambaranatha, die al redelijk verdwaald was en eigenlijk officieel was Ontoegankelijk voor bezoekers. Hij stopte voor een ijzeren deur en stond met een bepaald gebaar neer: “Rishi place!” – Een plek van de Rishis? Wat bedoelde hij? Ik zou het snel moeten weten. De priester opende de oude deur met een enorme sleutel. Grinning, ze draaide zich om de scharnieren en keek uit over een trap die leek te leiden tot onbegrijpelijke diepten. Pachayappa steekt een olietalamp en drukte een seconde in mijn hand. Er was geen elektrisch licht. We daalden naar de zwakke gloed van onze twee geesten. Na een tijd die me eindeloos lijkt, eindigde de trap ook voor een tweede metalen deur. De priester heeft het geopend en me door een tien of twaalf meter lang en meh geleid
    Dan met Pachayappa vonden we ons uiteindelijk op de plaats van de Rishis. De priester brandde andere olie lampen, die hier in kleine niches langs de gepolijste granieten muren staan. In haar gloeiende gloed strekte een lange galerij voor mij uit, waarvan meerdere kamers naar links vertrokken. Aan het einde werd de gang uitgebreid tot een kleine hal. Het was heet, stevig en vrij stoffig hier. De stekende geur van Fledermauskot dringde in mijn neus. Als het waar was dat deze plant werd gecreëerd door de Rishis, dan is waarschijnlijk sindsdien niemand gereinigd. Spinnen en andere, weinig vertrouwen-inspirerende krabdieren voelden hier in elk geval goed. In mijn gedachte vervloekte ik de gewoonte om elke Hindoese tempel alleen blote voeten binnen te gaan. Maar als ik tot nu toe had gevorderd, wilde ik nu weten waarom de priester mij hier had gebracht. De kamers aan mijn linkerkant wekken mijn interesse op. Dit bestond uit in totaal negen rechthoekige hallen van ongeveer 25 meter lang en 15 meter breed. Het plafond van deze kamers was vrij laag. Ik kon haar aanraken met de uitgestrekte hand. In tegenstelling tot de gladde wanden van de gangen die ik tot nu toe had overschreden, werden de muren van deze kamers bedekt met reliëfs, zoals ik van de Mandapams wist, de mallets van Mahabalipuram. Dit zijn de “Rishi Puranas,” verklaarde Pachayappa, afbeeldingen van het leven van de cultuurmakers van het oude India. Maar wat mijn adem haalde, was deze dingen die ik in de kamers zag. Drie kamers waren bijna op het plafond gevuld met zwarte granietpanelen. Ingeschreven borden! Het moest duizenden zijn, ja tienduizend! Beide kanten van de postkaartgrootte stenen platen werden bedekt met smalle lijnen met gegraveerde kleine tekenen van een onbekend boek. Andere panelen vertoonden fijnkorrelige geometrische patronen, die denken aan technische tekeningen, kaarten of astronomische representaties. De beschreven stenen waren verbazingwekkend zwaar. In hun gepolijste oppervlak, ondanks het alomtegenwoordige stof, onderscheiden zich de onbekende karakters duidelijk. Ik vroeg over hun betekenis. Dit is Brahmin, de oudste vorm van het oude Tamil script, vertelde me Pachayappa. De Rishi Agasthyia moest ze hebben gecreëerd om de erfenis van de Zeven Wijzen op te nemen. Vervolgens droeg de oude priester me mee. De volgende drie kamers werden gevuld met dun gelabelde platen van een geel metaal. Was dat wat ik dacht dat het was? Ja, de oude man glimlachte, dat was goud. In ieder geval werden 54 van deze gouden tabletten van de grootte van mijn notitieboekje (ongeveer 14 cm x 10 cm met een dikte van ongeveer 2 mm – 3 mm) in één boek samengevoegd. Ook hier zijn de makers van deze ongelooflijke bibliotheek weer aan beide kanten van de tafels gebruikt. Maar in tegenstelling tot hun stenen beelden hadden de gouden platen een fijne lus op hun bovenkant, waardoor een stevige bout liep en de tafels aan een boek verbinden. Bij het lezen was deze bout verwijderd, zoals Pachayappa me liet zien. Ik heb hem verbaasd, sprakeloos, met verbazing. Ik was niet onder de indruk van de materiële waarde van deze bibliotheek, maar door de hoeveelheid kennis die hier uit het verleden werd opgeslagen. Het was een ongelooflijk stukje kennis dat al duizenden jaren hier was slapen. Maar mijn metgezel had me meer laten zien. In de laatste drie zalen waren nog zilver- en bronzen plaques, de ‘zeven metalen’ zoals ze in India genoemd worden. Deze tabletten vertoonden een zeer sterke patentaire dag, zodat de gegraveerde karakters, die slechts een paar millimeter groot waren, hier nauwelijks herkenbaar waren, in tegenstelling tot de gouden tabletten. Ik gebruikte een zakdoek als een lap, en na een paar minuten polijsten zag er minstens een zilverplaat alsof het zojuist was beschreven. Op mijn tour van deze kamers kwam ik ook op vreemde rollen vreemde metalen folies, die mij op een of andere manier bekend waren. Pachayappa merkte mijn interesse op en liet me zien hoe een rol van brieven zou openen. Het was genoeg om de bovenrand van de film glad te maken, en het rolde automatisch uit om perfect te zijn als een vel papier. Aan de andere kant was het voldoende om de film een ​​beetje te buigen zodat het automatisch terug rolde. Deze metalen folie, die alleen aan de ene kant was gelabeld, was dun, maar nog steeds ongelooflijk robuust. Het materiaal, dat doet denken aan Titanium, werd niet gebroken noch gescheurd. De karakters hier lijken niet te zijn gegraveerd, maar liever geëtst. Ergens heb ik deze dia’s ooit gezien. Toen viel het uit mijn ogen als schuren – in James Churchwards boek werd zo’n rol afgebeeld! Geen twijfel, ik was echt in de oorspronkelijke bibliotheek van de Rishis, hier onder de Sri Ekambharanatha tempel!
    Ten slotte nam de oude priester me naar de tiende kamer van de ondergrondse faciliteit aan het einde van de galerij. In het midden van de kamer stond een kolom van ongeveer een half meter hoog, gemaakt van een massief zwart materiaal. Deze Shiva Lingam, het symbool van een van de drie Hindoese hoofdgoederen, was niet van steen, Pachayappa verzekerde me. Vreemd genoeg leek de Lingam zwak te schijnen uit zichzelf. Het was een fijne, diffuse gloed. Energetisch verhinderde de priester mij om de kolom aan te raken. Dit was heel gevaarlijk voor een niet-geïnitieerde, hij probeerde mij te verklaren dat er gevaar voor leven en ledemaat was. Ik had geen reden om Pachayappa te achterhalen na het verleden, en volgde zijn advies. In de Halbrund achter de mysterieuze Lingam herkende ik zeven beelden – de zeven Rishis. Bhrigu, hun leider, stond in het midden, gevlogen door Shuka, Kakabhujanda, Vashishta en alle anderen. Een van de zeven was van dwergvisgroei. Dit moest zijn Aghasthiya, de schepper van het oude Tamil, die fysiek een dwerg was, mentaal maar een reus. De levensgrootte van de Rishis glanst metallic. Het zou kunnen zijn dat ze van goud of verguld zilver waren. Er was nog een deur in de achterkant van de kamer, maar Pachayappa betekende dat hij het niet zou openen. Een gang achter het was het begin van een enorm ondergronds tunnel systeem, dat ik eerder van had gehoord. Van het heiligdom van de Rishis leiden de grote takken naar de populaire stad Mahabalipuram aan de kust van de Golf van Bengalen. Het is gelegen 58 km ten zuiden van Chennai (voorheen Madras) in de Indiase staat Tamil Nadu. Het bevat onderaardse geheimen die bijna niemand weet. Ten zuiden van het dorp bouwden de Britten rond 1910 de moderne vuurtoren, die vandaag nog het doel heeft. Onder deze vuurtoren, aan de kant van de Felsplateaus, die van de zee weggedraaid werd, werd een grottempel uitgewerkt uit de harde rots van Gneis in het verre verleden. Deze Varagha-Mandapam wordt vandaag nog door een familie van Brahman beheerd en is alleen toegankelijk voor hindoes. Het interieur van het heiligdom wordt betoverd door prachtige geschilderde voorstellingen van goden en helden van oud India. Niet alleen de zorgvuldig bewaarde sculpturen en reliëfs maken de Mandapam zo interessant, maar de toegang tot het geheime labyrint van tunnels en ondergrondse straten die hier van Kanchipuram leiden. Bendes onder het kleine stadje Thirukazikundram verbinden ze met een Shiva tempel genaamd Thirukalikum Davam, die boven de plaats ligt op een rotsachtige massief. De gehele berg wordt gezegd dat zij door de ondergrondse galerijen geperforeerd wordt als een Zwitserse kaas. Dit is wat de lokale bevolking zegt. Van daaruit gaan de tunnels naar Kanchipuram, die ongeveer 60 km van Mahabalipuram ligt. Hier eindigen ze onder het oude deel van de Sri Ekambaranatha tempel, ook gewijd aan Shiva. In het heiligdom van de Rishis stond ik nu voor deze tunnels. Volgens de legende zijn ze zo groot dat twee ruiters per paard langs de gangen naast elkaar in volle pantser kunnen passeren. Een moderne wegvoertuig zou geen problemen hebben met de tunnel. Terwijl deze corridors bedoeld waren om de heersers van de Pallava te bedienen als een geheime verbinding en ontsnappingstunnel waardoor, in geval van een oorlog, hele troepeneenheden zouden kunnen zijn Snel en snel verplaatst van plaats tot plaats. Lokale legendes bewijzen echter dat de Pallava alleen een veel ouder, kunstmatig grotstelsel heeft ontwikkeld en ontwikkeld voor zijn doeleinden. De tunnels die Mahabalipuram koppelen aan Kanchipuram zijn daarom veel ouder dan de Pallava-dynastie. Deze tunnelsystemen zijn vandaag nog grotendeels intact. Een bezoek is echter meestal verboden met betrekking tot sommige gedeeltelijke dodelijke ongelukken die zich in de afgelopen twee decennia in dit ondergrondse labyrint hebben voorgedaan. Blijkbaar zijn er in sommige delen van het ondergrondssysteem stokgassen verzameld, die de oorzaak zijn van de dood.

    Archeologische opgravingen in het kleine stadje Thirukalikundram In het begin van de jaren tachtig werden rijke vondsten van bronzen beelden en ingekorte stenen tabletten ontdekt. De teksten zijn geschreven in Brahmin, de meest originele vorm van het Oude Tamil, en zijn nog niet vertaald. Deze vondsten zijn nu te vinden in het archief van de archeologische administratie van het district Kanchipuram. In de tussentijd zijn de opgravingen van geldtekorten weer gestopt. Delen van de nabijgelegen kusttunnelsystemen werden overspoeld door brakwater, omdat ze tentatief door de plattelandsbevolking als agrarische irrigatiekanalen werden misbruikt. Dit leidde tot een aanzienlijke verzouting van het akkerland en een drastische vermindering, vooral in de rijstvelden in de getroffen gebieden. Volgens de archeologen moeten de nog niet geopende delen van het ondergrondse labyrint nog archeologische schatten bevatten. Ik kan deze mening van de wetenschappers alleen bevestigen. Wandelbare ingangen naar het tunnelsysteem zijn, voor zover ik weet, alleen op de site van de Sri Ekambaranatha-tempel in Kanchipuram. De ingang in de Varagha Mandapam van Mahabalipuram is in de jaren negentig van de vorige eeuw op officiële instructies verzegeld. Ik had geen zin in hoeveel tijd er echt was geleden sinds ik de ondergrondse bibliotheek had binnengebracht toen Pachayappa me terug naar het daglicht leidde. Als afscheid gaf hij me een kleine tafel met geelglinstend metaal. Het meet 4 cm bij 4 cm vierkant. Ik weet niet of ze van de bibliotheek of van Pachayappa’s persoonlijke eigendom komt. Maar de tekens die erop zijn gegraveerd, zijn bedoeld om de sleutel te bevatten om de erfenis van de Rishis te begrijpen. Naast een zespuntige ster zijn dit symbolen van het oude Tamil script, gecombineerd met de berekeningen van de Vedische astrologen. ‘Kom terug, als je het begreep,’ vertelde Pachayappa mij. De vraag om deze karakters te ontcijferen is een van de redenen waarom ik dit artikel schreef. Toen ik de tempel na een warm afscheid van Pachayappa verliet, vergroot de laatste gloed van de zonnen de machtige Gopurams. Er was een koude wind geopend en de stof van de drukke dag gereden. Ik worstelde in de stroom van pelgrims en toeristen van mijn accommodatie – tevreden en nogmaals verrast door India.Possendorf / 

    Dresden, augustus 2010Thomas Ritter Definitions

  1. henri

   Jendieng ,

   Ik heb hier eens een YouTube daarover geplaatst : het was deze denk ik:

   In de reakties aldaar staat er ergens een mail hoe dat zou gaan , Greentara uit Canada die in het filmpje voorkomt , maar of het allemaal echt goed lukt weet ik echter niet .

   De vertaling heb ik in verschillende keren gedaan met de IPad ,eerst van Duits naar het Engels ,en dan van Engels naar Nederlands , anders is het niet leesbaar vandaar de dubbele citaten in het begin, sorry daarvoor

   1. Henri

    Heel veel dank voor je snelle reactie.
    Als het gaat lukken laat ik het weten.

    Over het vertaalde stuk ben ik onder de indruk van de moeite die je daarvoor gedaan hebt.

 4. Frank (Nunkichannels.nl)

  Beste Arnold & Henri,

  Bedankt voor de linkjes en de uitgebreide tekst. Klinkt interessant, al die palmbladeren, maar nergens kan ik info vinden over de Profetie, waar Arnold het over heeft. Thomas Ritter gaat niet verder terug dan 2007 met de profetiepagina. 9/11 was zes jaar eerder. Tja…

  Ook op wikipedia geen notie van de profetie. Dus helaas heb ik nog geen antwoord gekregen van jullie. Begin het vermoeden te krijgen dat het inderdaad ‘too good to be true’ is.

  1. henri

   Frank,
   Ik heb ze wel op zijn website gevonden en zelf vertaald uit het Duits want ik ben het niet zozeer machtig ,die gingen tot 2025 . Misschien plaats ik het wel eens .
   En dat zijn die van Europa ze zijn te vinden (of waren) op zijn eigen websites tot 2050 ,je moet goed zoeken misschien , er zijn verschillende websites erover.

   Groet

  1. henri

   Hieri in detail dezen van 2017 en 2018


   De volgende aspecten van het palmbladmanuscript zijn tot dusver voor 2017 vertaald: 

   De westerse wereld zal achtervolgd worden door ernstige civiele onrust en een koppig separatisme in de komende jaren. De werkloosheid stijgt nog steeds in Europa. Ontelbare immigranten uit Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Afrika verergeren de problemen. Steeds groter wordt geweld verspreid tussen lokale en vreemdelingen. Het idee van een bepaald Europa komt onder druk. Mensen die de winst van de dunne bovenklasse afschrikken, worden geconfronteerd met de verarming van grote delen van de bevolking. Alleen dan zullen mensen in grote delen van de wereld opkomen voor hun rechten. Zo zijn er voor altijd een burgeroorlog-achtige omstandigheden, ook in Europa. Het wordt echter vanaf 2018 stiler. Op dit moment is de houding van veel mensen met betrekking tot geld en materiële waarden sterk veranderd. Dit legt het gehele rechtssysteem in, omdat mensen het gevoel hebben dat de wet en de rechtvaardigheid verre van elkaar zijn. Mensen zullen ook beginnen met het verlaten van nieuwe dingen en het repareren van gebruikte dingen of ze verder te gebruiken. De valuta’s van Europa zijn in de zomer in strakke straatheden. Het is twijfelachtig of de munteenheid tot het einde van het jaar zal blijven. Dit is mogelijk, maar niet zonder devaluatie. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika is de valuta in gevaar. In de toekomst zullen er weer enkele nationale valuta’s zijn en een nieuwe internationale wisselkoers. Het financiële systeem zal volledig veranderen. In de jaren na 2020 zullen Chinese geld de munteenheid van de handel zijn, en het centrum van de financiële zaken in het oosten van Azië. Politieke contracten kunnen in ieder geval de tijd van de wisselkoersverandering in de toekomst veranderen. Geen regering kan dit scenario voorkomen. Frankrijk komt economisch en financieel in nood, de lasten voor de bevolking leiden tot protesten en onrust. De onrust in de Arabische wereld verspreidt zich naar grotere en rijkere landen in de regio. China blijft economisch sterk, En de uitvoer naar Europa en de VS wordt gecompenseerd door sterkere samenwerking in Rusland en de landen uit de regio. Milieuproblemen leiden echter ook tot protesten en onrust in China. In India verzetten vrouwen hun traditionele rol en nemen zij deel aan sociale besluiten. Voeding en toegang tot schoon water en energieproductie met behulp van nieuwe methoden zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen van India. Veel boeren zijn verarmd en corruptie veroorzaakt het land in de problemen. Oorlogsgevaar in al ongemakkelijke en bedreigde gebieden moet wereldwijd gevreesd worden, vooral in het eerste halfjaar. In Noord-Afrika is er een volgende vliegtuigramp. In Noord-Afrika, Er is een volgende vliegtuigramp. De heersers investeren enorme bedragen in de verkenning van het universum, gedreven door het idee om in de nabije toekomst van de aarde te vluchten. De steeds toenemende vervuiling van de oceanen door vuilnis is een groot probleem. Maar ook de uitvoer van afval, in het bijzonder naar Afrika, de Zuidzee en Zuid-Amerika, leidt tot conflicten met de landen daar. In 2017 zal de impact van zonneactiviteit op grote schaal wereldwijd waarschijnlijk voorkomen. In Europa kunnen deze beperkingen enkele dagen in Noord-Amerika en de rest van de wereld veel langer duren. Op medisch gebied zijn er nieuwe ontwikkelingen die leiden tot het geloof dat de mens zijn sterfte zou hebben overwonnen en als de goden zijn. Deze weg zal echter een zegen zijn in plaats van een zegen. In de vroege zomer van 2017 zal de Britse vastgoedmarkt instorten als gevolg van speculatie en een mislukt monetair beleid. Inflatie in Japan zal een groot deel vernietigen Van de koopkracht. Het land verliest de controle over het geld. China zal ook zijn valuta devalueren. In het verre noorden zal een vulkaan uitbarsten, waardoor een groot aantal giftige gassen vrijkomen die de lucht boven het noordelijk halfrond verduisteren. Dit leidt tot een klimaatverandering die de angst voor gewasfouten bekampt. Als gevolg hiervan stijgen de graanprijzen. In mei 2017 zal een fundamentele verandering in het Britse beleid plaatsvinden. Als gevolg hiervan is het Verenigd Koninkrijk niet bewust van de rest van Europa (misschien is de EU hier – noot R.). Anderzijds probeert het Westen van Oekraïne in 2017 met de EU te verbinden wegens economische problemen. Dit mislukt echter. Uiteindelijk draait Oekraïne weer naar Rusland. Maar dit wordt voorafgegaan door een gewelddadige burgeroorlog die pas in 2019 eindigt. Dit geldt ook voor de landen in de Baltische staten die vanaf 2019 de bescherming van Rusland zullen beschermen. 
   De regent van Rusland blijft tot de macht 2019. Een sterke charismatische leider volgde hem, en Centraal-Europa, met name Duitsland, zal veel profiteren van zijn beleid. De Amerikaanse munteenheid zal eind 2016 aanzienlijk verliezen. De afzwaai gaat door tot 2018.

   Palmblad-profetieën over de toekomst van Europa tegen 2018

   De volgende aspecten van het palmbladmanuscript zijn tot dusver 2018 vertaald: de regenten gebruiken de nieuwe positie om hun positie te consolideren, wat ook enige tijd succesvol is. In de vorm van monarchies en dictaturen ontstaan ​​nieuwe, strikt hiërarchische samenlevingen uit 2018, waarin de tradities van hun respectieve volkeren dominant zijn. De Gemeenschap van Europese Staten verdwijnt nog steeds. Nieuwe allianties ontstaan. Deze vormen van samenleving leiden eigenlijk tot een kalmering van de situatie en zullen de Europese economie weer kunnen stabiliseren. Mensen zullen bereid zijn om hun persoonlijke vrijheden op te geven voor de veiligheid van hun bestaan. Maar de tijden lijken alleen stil te zijn. Nieuwe gevaren bedreigen. Niet in oorlog, maar door een snelle verandering in het weer over de hele wereld. De dramatische klimaatveranderingen brengen mensen en regeringen in nood. Brandstoffen worden schaars, de weinige bestaande vredesverzekerende allianties verergeren. Bloedige conflicten breken uit, oorlogen voor grondstoffen en voedsel verwennen de continenten. Binnen een paar jaar zal de wereld tot de rand komen van de totale anarchie. De landen met een kwetsbare regering zoals Pakistan zullen in de verleiding komen om hun kernarsenaal te gebruiken om te vechten voor voedsel of grondstoffen. Zo zal er in 2029 een nieuw gewapend conflict plaatsvinden tussen Pakistan en India. Er bestaat een risico dat deze operaties zullen worden uitgevoerd met kernwapens, wat zal leiden tot een wijdverbreide verwoesting van delen van India en Pakistan. Bij gebrek aan voldoende middelen in Centraal-Europa gebruiken autoritaire heersers synthetische giften om een ​​bevolkingsvermindering te bewerkstelligen, aangezien op dat moment het probleem van overbevolking door vluchtelingen wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van de problemen. In Groot-Brittannië wordt een geneesmiddel bekend als thanaton genoemd, dat wordt beschouwd als een pijnloze dood. Een nieuwe stabilisatie van het klimaat zal vanaf 2035 starten. Dit heeft betrekking op betere oogsten en een geleidelijke rust van sociale omstandigheden. In de jaren van natuurrampen en onrust komen nieuwe, maar ook langveroverde ziekten weer voor en vragen miljoenen doodsgevallen. Naast epidemieën zoals de pest en cholera die in tijden van burgeroorlogen raken door slechte hygiënische omstandigheden, klimaat Veranderingen veroorzaken ook gezondheidsrisico’s. Tijdens de opwarming van het klimaat zal de zonnestraling aanzienlijk toenemen, vooral in Afrika en Azië, maar ook in de vele delen van Europa, waardoor huidproblemen en ziektes van de zwelling zowel bij mensen als bij dieren ontstaan. Vanaf 2023 trekken vluchtelingen uit Afrika een dodelijke epidemie naar Europa genaamd Kunu. De patiënten lijden aan hoge koorts, hun interne organen breken binnen enkele dagen af. De ziekte is bijna altijd fataal en verspreidt zich als griep. Al twee jaar eerder komen bloedwormen voor. Dit zijn kleine rondwormen die de interne organen van de mens aanvallen, met name het hart en de lever, en vernietigen ze binnen een zeer korte tijd. De geïnfecteerde overleven zelden meer dan een week. De bloedwormen worden door dierenvoer overgedragen (vooral door rundvlees en varkensvlees, tegenwoordig komt deze ziekte voor bij dieren, zoals honden of katten, maar het kan niet op mensen worden toegepast. In de jaren van 2018 is een vreemde ziekte in de VS maar ook In Europa en Azië zullen honderden duizenden doden. De geïnfecteerde personen zijn vatbaar voor enige ongevaarlijke ziekte, zoals verkoudheden of infecties van zelfs de kleinste wonden, die ernstige ziekteverwekkingen kunnen veroorzaken. De krachten van de patiënten verdwijnen zeer snel, zelden blijvend Meer dan drie dagen in de dood (Ganeshbabu Shastri noemde deze ziekte in zijn verslagen RISC – Rapid Immun System Collapse – versnelde ineenstorting van het immuunsysteem van het lichaam – noot R.). De sterftecijfer onder de geïnfecteerde is zeer hoog. Het jaar 2048 zal bekend zijn dat RISC een biologisch wapen was vrijgelaten op het initiatief van invloedrijke kringen in de Verenigde Staten om de bevolkingsgroei tegen te gaan. Zo veel aan de passages van de Palmblatt-manuscript. Zij tonen aan dat onze toekomst grote uitdagingen heeft. Het is de taak van generaties om ze te behandelen. Veel voorspellingen spreken over nood, oorlog, ziekte en geweld. Is Murphy’s wet waar dat alles wat mis kan gaan, vroeger of later mis gaat?
   Carl Friedrich von Weizsäcker is al tientallen jaren geleden al gekomen: ‘Past en toekomstige gebeurtenissen hebben een andere manier van zijn: de verleden zijn werkelijk, toekomst mogelijk. Echt in de kleinste zin zijn beide niet. Beiden zijn van het uiterste Het verleden heeft het raamwerk van feiten gecreëerd waarin ons cadeau onvermijdelijk wordt gespannen. “Met andere woorden, wie niet weet waar hij vandaan komt, zal nooit weten waar te gaan, maar altijd omdraaien en altijd herhalen Dezelfde fouten – tot aan het bittere einde. Het is daarom voor ons om een ​​persoonlijke en maatschappelijke verandering voor elk van ons te maken, of de hier beschreven gebeurtenissen ook op deze manier moeten plaatsvinden, of of we de voorspellingen als een kans beschouwen verandering.

   Xxxxxxxxxx

   1. henri

    arnoldvdp ,

    En ja , het is huiveren ..ik hoop dit ook voor mij dat ik niet meer alles meemaak ,maar wij zijn allen verantwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurd ,ook onze vorige levens tellen immers mee !
    Dit zou elkeen eens moeten gaan beseffen ?.
    Hier de Profetieën tot 2050 , er staan dingen in die ook al in de vorige stonden , maar ook enkele uitweidingen over nadere dingen .

    Palmblattprofetieën over de toekomst van Europa tegen 2050 .
    deel 1:
    Mensen hebben vertrouwen verloren in al degenen die het land willen regeren, omdat ze beginnen te beseffen dat hun belangen lang niet meer de belangen van u zijn met de uitoefening van de heersers. Ze zijn bereid om te neigen naar diegenen die in moeilijke tijden eenvoudige oplossingen beloven. Nieuwe regenten zullen komen, maar hun daden zullen niet beter zijn dan die van de vorige heersers. Zij zullen mensen ook veel dingen beloven die ze niet kunnen en niet willen behouden. Het verschil tussen de arme mensen, de vele die verarmd zijn en de weinige rijken zullen in de tijd van de nieuwe regering groeien, veel sneller dan tot nu toe. Steeds meer mensen zullen geen werk hebben omdat ze niet meer nodig zijn. Machines nemen hun activiteiten over. In de komende jaren zal het een luxe zijn om werk te hebben, en niet te leveren door de staat. Deze situatie komt echter alleen voor in Duitsland, maar ook in de andere Europese landen. Inderdaad, deze ontwikkeling kan worden waargenomen over de hele wereld. De lasten van gewone mensen, belastingen, heffingen en andere lasten zullen onevenredig hoog zijn aan de inkomens. De heersers hebben anders beloofd voor de ingang van de macht, maar ze zullen niet deze belofte waar maken Maar degenen die behoren tot de grote fabrieken en bedrijven die wereldwijd zijn, zullen briljant zaken doen, en blijven weg van de massa’s van de bevolking. Voor hen zal het zijn als een nieuwe, glorieuze leeftijd die al hun verlangens en verwachtingen vervult. Zij zullen handelen zoals zij dat willen, zoals zij dat willen. Geen land zal veilig zijn van hen. Zij zullen mannen als hun slaven beschouwen en hun fabrieken alleen bouwen waar zij de mens zo weinig mogelijk moeten betalen voor hun arbeid, waar ze geen verplichtingen hebben voor het land en zijn bewoners en waar ze groot zijn door de giften van de heersers van de landen om hun fabrieken en handelshuizen te vestigen. Zo worden ze de echt machtig in de wereld. Ze zijn al lang op dit pad geweest, maar nu beginnen de gewone mensen dit duidelijk te beseffen en te begrijpen En ze zullen moeten beseffen dat deze manier verkeerd is. In de westerse wereld zullen er minder en minder mensen zijn die nog steeds in de komende jaren iets kunnen veroorloven. De meeste zullen zich zorgen maken over het veiligstellen van hun dagelijkse bestaan. Zij zullen daarom ook de aanbiedingen van de instellingen, die “media” in het Westen worden genoemd, accepteren om zich af te leiden en zich af te leiden van hun overleving. Ze zijn goedkoper in muziek, in sport, in televisie, in (computer) spelletjes (deze termen zijn interpretaties van de oud-tamilse beschrijvingen), de lagere impulsen van de man door een tevreden entertainment in sensaties en schijnbare avonturen als een vervangende realiteit waardoor ze het harde dagelijkse leven kunnen tolereren. De maatschappij zal worden verdeeld , onder degenen die zich kunnen veroorloven wat zij willen, vanwege hun inkomen, en die voor wie de vervulling van hun verlangens onbereikbaar is omdat zij op het minste inkomen moeten leven. Maar de wensen zullen geen echte noodzaak zijn, maar alleen de verschijning die door de media wordt geproduceerd en degenen die mogen produceren en handelen om mensen af te houden van wat er echt belangrijk is voor hun ontwikkeling en te ketenen aan de materie, het zal de tijd zijn dat Maya (het Indiase concept voor illusie en bedrog ) hoogtij viert .
    De algemene verslechtering van de situatie in Duitsland leidt tot grote onzekerheid. De meeste mensen zullen weten dat het systeem waarin ze leven niet langer werkt. Niet alleen hier, maar ook een wereld van grote omwentelingen kondigt ich aan. Dit is in het wiel van de Yugas (de verloop van de wereldtijd) door de overgang van Kali-Yuga (het donkerste van de vier wereldtijden) naar een nieuwe Sathya-Yuga (Gouden of spirituele Leeftijd – Nota R.). Maar het einde van de Kali-Yuga is verbonden met onrust, grote weerstand tegen verdere ontwikkeling, schijnbaar hopeloosheid en toenemend geweld. Dit komt doordat de meeste mensen in de ketens van materie en de bedenkingen van de Maya verstrikt raken. Ze zien geen uitweg van de crisis, dus kijken naar achteren en verlangen naar vroegere tijden, die ze nu beter voelen, omdat ze de toekomst vrezen en er niks van verwachten van. Maar dit uitzicht is geen oplossing. Veel mensen hopen ook op een sterke, wijze leiding die de slechte omstandigheden in het land opruimt en straks degenen die met een harde hand verantwoordelijk zijn, straffen. In een latere fase van verval in Duitsland en Europa zullen dergelijke autocratische heersers voor een tijdje verschijnen omdat de volkeren hen hebben geroepen om orde te herstellen in een wereld die bedreigd wordt door geweld en onzekerheid. In de tijd vanaf het jaar 2019 tot de westerse tijdberekening naar het jaar 2046 volgens de westerse tijdberekening is dit het geval. Maar mensen zullen ook erkennen dat deze oplossing niet meer geschikt is voor hun tijd. Zij zullen geleidelijk realiseren dat alleen hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun leven, hun families en voor het leven van de mensen waarmee zij in contact komen, hun omstandigheden kunnen veranderen. Maar tot deze realisatie hebben de mensen in Duitsland en Europa een lange weg te gaan en nog meer is de weg van deze realisatie tot hun implementatie in het dagelijks leven. Een nieuw bedrijf in Duitsland en Europa zal niet worden gemaakt voor het jaar 2048 van de westerse tijd. Tot dan wordt de ontwikkeling gekenmerkt door de verval en de definitieve resolutie van het bestaande systeem. Terwijl mensen zichzelf of zelfs ten koste van hun medemens proberen te volgen, zijn ze dan verenigd wanneer de behoefte groot genoeg is om te realiseren dat ze deze keer alleen samen kunnen spannen. De staat waarin ze leven zullen dan niet langer hun levensonderhoud kunnen verzekeren. Wederzijdse hulp en de convergentie van gezinnen zullen deze decennia karakteriseren.
    Duitsland is geïntegreerd in een systeem van politiek en economie, waaraan de meeste volkeren van Europa behoren. Deze gemeenschap werd oorspronkelijk opgericht door zes Europese landen met als doel de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren, de handel tussen landen te stimuleren en de economie in het algemeen te bevorderen. Deze gemeenschap van Europese landen is in de loop der tijd gegroeid en is steeds sterker geworden. Verscheidene regenten uit Duitsland hebben de eer verdient om deze unie te versterken. Echter, met hun toenemende omvang wordt het steeds moeilijker om de gemeenschap te leiden en hun taken aan te passen aan de behoeften van de mensen van de individuele landen van deze gemeenschap. De gemeenschap wordt zelfvoorzienend en zelfbediening en serveert niet meer de mensen in de landen die lid zijn van deze gemeenschap. De instellingen van de Unie, hun wetten en hun macht worden nu alleen gebruikt door een sterke economisch en maatschappelijke machtselite waardoor ze hun doelen kunnen bereiken. De elite zal de instellingen van de gemeenschap gebruiken om zich meedogenloos te verrijken ten koste van gewone mensen, en tegen elkaar te spelen in de strijd voor het bestaan en het werk. Zij zullen alle welvaart beloven en de leefomstandigheden overal in de gemeenschap lokken. Maar zij zullen niet zeggen dat deze nieuwe gelijkheid voor de meeste inwoners van de landen van deze maatschappij een gelijkheid zal zijn. Maar de plannen van de machtigen zullen niet worden vervuld, want de tekenen van de tijd tonen het komende einde van De Kali-Yuga, verval en afwijzing. Als de levensverwachtingen in de betrokken landen steeds verder verslechteren, zullen ook de sociale spanningen in Duitsland intensiveren. Mensen proberen de groeiende lasten aan te pakken. Zij zullen zich eerst terugtrekken in de bescherming van hun families, en waar deze niet bestaan, om de vriendenkring te beschermen. Tegelijkertijd zijn er in de buurlanden maar ook in Duitsland protesten die gericht zijn tegen mensen die tot buitenlandse volkeren behoren, maar in Duitsland of in de andere landen van de Gemeenschap. In de grote steden van Duitsland zijn er verhoogde protesten van gewone mensen tegen het overheidsbeleid en tegen de machtigen. Aanvankelijk lijkt het alsof deze protesten invloed hebben op de acties van de heersers, maar dit is slechts een misleiding. De eisen en argumenten van de betogers zijn vermomd en belachelijk gemaakt. Mensen die zich openlijk tegen de machtigen uitdrukken, worden afgebroken, beroofd van hun bestaan, of als criminelen veroordeeld en veroordeeld. De situatie in de maatschappij groeit sinds de lente van 2015 volgens de westerse kalender. Geweld en onzekerheid, vooral in de grote plaatsen waar de problemen het meest dringend zijn. De regenten kunnen niet meer de bescherming en veiligheid bieden voor de mensen van hun land. De situatie is verslechterend, aangezien veel mensen van andere continenten naar Europa komen op dit moment. Zij vluchtten van honger, oorlog en grote droogte, die hun land in woestijnen verandert. De gemeenschap van Europa, evenals de samenlevingen van de afzonderlijke landen, begint zich van binnen af te breken. Eerst in de VS, maar dan ook in Europa, zal geld meer en meer waarde verliezen. Deze ontwikkeling is het gevolg van een mismanaged economisch en monetair beleid gebaseerd op het systeem van samengestelde rente en het geloof in onbeperkte economische kansen voor ontwikkeling. De krachten van de samenleving in de VS en in Europa hebben decennia geleden geloofd dat de wereld een speeltuin is van hebzucht en eigenbelang, die zij volgens hun ideeën kunnen maken. Ze hebben geloofd dat er meer en meer van alles zal zijn. Maar zij zullen worden bedrogen, van de Maya-ketenen , want hebzucht heeft hun gedachten verblind. De aardse wereld is niet oneindig, en dus in deze wereld zal er nooit onbeperkt geluk en nooit onbeperkte groei zijn. Uw systeem zal zijn grenzen bereiken. De staat zal zijn verplichtingen niet meer nakomen aan de ambtenaren van de staat. Er zal geen loon voor de soldaten zijn, geen betaling voor de ambtenaren, omdat het geld niets meer waard is. Deze situatie zal de samenleving in stoornis brengen. Tal van bedrijven en fabrieken en banken zullen moeten sluiten, veel mensen verliezen hun banen en hun levensonderhoud. En zullen plunderen en onrust heerst vooral in de grote steden, gewapende stadsmensen plunderen op het platteland. In die onrust zullen veel mensen sterven.
    De overheid zal proberen de zeggenschap over de situatie te herwinnen door het gebruik van zijn overige militaire krachten. Dit zal echter slechts gedeeltelijk zijn. De ontbinding van de Amerikaanse economie leidt tot burgeroorlogachtige onrust die in de tweede helft van 2021 zal doorgaan. Militaire eenheden van de noordelijke buurman zullen dus in het conflict ingrijpen en hem in grote mate onder controle brengen. Het is het grootste conflict in de VS sinds de burgeroorlog in de 19e eeuw. De fronten lopen over het hele land. In tegenstelling tot de eerste burgeroorlog zal het Noorden echter niet tegen het Zuiden vechten, maar het Oosten zal tegen het Westen vechten. De afname in de Amerikaanse economie en de daling in geld beïnvloeden ook de Europese landen, met name Duitsland door zijn economische structuur. Ook hier zal een ontwaarding van geld komen, maar niet tot de mate van de Verenigde Staten. De gevolgen van deze ontwikkeling zijn echter ook zeer ernstig voor eenvoudige mensen. Velen zullen hun leven verliezen en in armoede leven. In de grote steden zullen er rellen ontstaan tegen gebouwen en vertegenwoordigers van de staat en economisch krachtig en plunderend. De mate van geweld dat in de VS voorkomt, wordt niet bereikt, aangezien niet zo veel wapens in particulier bezit zijn in Duitsland en er geen sprake is van een desintegratie van beveiligingsbureaus zoals de politie of het leger. In Amerika zullen daarentegen onbetaalde soldaten en politieagenten zich inzetten en niet bang worden door de gewelddadigheid. Er zullen opstanden zijn in de Europese metropolen, die grotendeels gericht zullen zijn op buitenlanders die daar wonen. Bijzondere bloedige gevechten vinden plaats in Parijs en Rome, maar ook in Madrid, Londen en Praag. In Rome wordt ook de zetel van het hoofd van de katholieke kerk bestormd. Talrijke hooggeplaatsten sterven tijdens het plunderen, waaronder de paus, die eerst kan vluchten, maar buiten Rome wordt het een achtergrond van plunderaars. De minst getroffen door de crisis zijn Rusland, India en China die hun economische systemen ondersteunen. De onrust in Duitsland en Europa zal doorgaan tot de herfst van 2019. De burgeroorlogachtige periode is in Europa beëindigd door het gebruik van Russische en Chinese beschermingsgroepen, die door de heersers van Europa worden aangespoord
    Tot de desintegratie van het Amerikaanse monetaire systeem en de Amerikaanse economie zullen sterke krachten van dit land en hun bondgenoten alles in het werk stellen om de aanhoudende achteruitgang te stoppen. Zoals er twee keer in de 20ste eeuw gebeurd is, zijn westerse oorlogen, oorlogen en verwoestingen in andere landen en continenten de economie van Amerika te verlevendigen. Zo zal het Amerikaanse leger, met zijn bondgenoten uit Europa en andere continenten, door de hele wereld oorlog voeren. Officieel zullen de heersers hun operaties baseren met de hoop om vrede en vrijheid te redden, maar ze zijn bezorgd over land en macht. Maar ook in de aangevallen landen, in Afghanistan en in Irak, zijn er mensen die geloven dat hun religie de enige is Echte die alle mensen in deze wereld moeten volgen. Zij roepen ook op een ‘heilige oorlog’. Na de invasie van Irak zijn de Amerikanen ook van plan Iran te veroveren, maar ze zijn ook bang voor de mogelijke wapens die Iran zou kunnen gebruiken. Deze wapens zijn gelijk aan hun dodelijke gevolgen voor de Amerikanen. Als gevolg daarvan vestigen de Verenigde Staten bases in de meeste buurlanden in Iran om het land van alle kanten te bedreigen. In de elfde maand van het jaar 2016 komt een man in de VS verrassend aan de macht, de machtige is een doorn in het oog. Deze man is echter een slimme politicus die kan voorkomen dat de Amerikaanse aanval plaatsvindt. Zijn leger zal vele andere militaire operaties uitvoeren tegen landen in Afrika en Azië. Werkterreinen zijn Somalië en Soedan, maar ook Jemen, Syrië, Libië, Indonesië, Maleisië, Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Deze militairen zullen leiden tot een verdere polarisatie van de wereld. De landen van Europa zullen ook verdelen in verschillende kampen, die het Amerikaanse poltisme ondersteunen, terwijl de andere weigert de Amerikanen te volgen. Het Amerikaanse leger zal over de hele wereld oorlog voeren, maar de wereld zal zo’n conflict niet ervaren, zoals het tweemaal toegeschreven was aan de twintigste eeuw van de Westerse tijd. Er zullen echter op veel plaatsen beperkte gevechten zijn, vooral in de Balkan, Albanië, Servië en Bosnië-Herzegovina. Deze conflicten zullen doorgaan tot het jaar 2040. In Centraal Afrika zullen er ernstige conflicten zijn die veel mensen dwingen om te vluchten. Er zullen ook langdurige burgeroorlogen zijn in Centraal-Azië, Oezbekistan, Kirgizië en Tadzjikistan. Vanaf 2008 begon de burgeroorlog-achtige onrust in het oosten van het huidige Turkije te blazen. Vanaf 2009 zijn de oorlogen in Afrika en Azië niet meer bezig met land en prooi maar met water. Ook in het Midden-Oosten zal het conflict tussen de Palestijnen en Israël worden verruimd na een periode van schijnbare verlichting door de Moord op een hoge Palestijnse dignitair naar een nieuwe oorlog waarin buurlanden zoals Syrië en Jordanië ook worden getrokken. In Centraal-Europa zullen er momenteel geen oorlog zijn, maar de mensen van deze landen zullen de gevolgen van de oorlogen voelen in De andere continenten. Hogere belastingen en belastingen, voedsel en grondstoffen, evenals talrijke immigranten uit de betrokken landen, met name uit Afrika, het Midden-Oosten en Turkije, zijn de gevolgen. Centraal- en West-Europa, zoals de VS, zal het doel zijn van terroristische activiteiten . Het aantal aanvallen zal relatief klein zijn en de impact ervan zal nog meer verwoestend zijn.

   2. Beste Henri,

    (arnoldvdp ,
    En ja , het is huiveren ..ik hoop dit ook voor mij dat ik niet meer alles meemaak ,maar wij zijn allen verantwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurd ,ook onze vorige levens tellen immers mee !
    Dit zou elkeen eens moeten gaan beseffen ?)
    Natuurlijk is het verleden (vorige levens) onderdeel van de ontwikkeling van de wereld dus van deze tijd., ik zal jou teksten gaan lezen, mag ik vragen in welke omgeving jij leeft.?

 5. henri

  Deel 2
  Duitsland wordt ook geen terroristische aanslagen gespaard. Deze aanvallen zullen ook aantrekkelijker zijn voor recreatiegebieden in de mediterrane landen. Er zullen grote verliezen zijn voor het menselijk leven. Een toenemend aantal aanvallen zal religieus gemotiveerd worden. Bovenal zal Europa moeten lijden onder de enorme immigratiebewegingen die oorlogen in andere delen van de wereld veroorzaken. De Europese sociale systemen zullen overbelast worden met de integratie van miljoenen vluchtelingen, zodat de infrastructuur van Europa de grenzen bereikt. Dit geldt niet alleen voor Duitsland, maar ook voor buurlanden in Midden-Europa. Alleen in Oost-Europa zullen de effecten van de immigratiebeweging lager zijn. De Verenigde Staten zullen dezelfde problemen ondervinden. Dit leidt tot een geleidelijke destabilisatie van de economieën en de valuta van de westerse industrieën. Dit veroorzaakt ernstige onrust in zowel de VS als Europa, die vergelijkbaar zijn met burgeroorlogssituaties. Dit leidt tot een langdurige crisis van de westerse samenlevingen, waardoor de VS in onbetekenende onbetekenis zinken. In Europa, Italië, Spanje en Frankrijk worden in het bijzonder de interne onrust, vooral in de grote steden, aangetast. Maar ook in Duitsland zullen er situaties zijn zoals de burgeroorlog in Berlijn, München, Frankfurt Main, Hamburg, het Rijnland en Ruhr. De invasie van Russische en Chinese verenigingen in Midden-Europa zal dit evenement beëindigen. Veel mensen in de bezette landen zien de buitenlandse troepen niet als hulpverleners, maar als bezetters. De regenten gebruiken de nieuwe positie om hun positie te consolideren, wat ook enige tijd succesvol is. In de vorm van monarchies en dictaturen zullen nieuwe, strikt hiërarchische samenlevingen ontstaan uit 2019, waarin de tradities van hun respectieve volkeren dominant zijn. De Gemeenschap van Europese Staten verdwijnt nog steeds. Nieuwe allianties ontstaan. Deze vormen van samenleving leiden eigenlijk tot een kalmering van de situatie en zullen de Europese economie weer kunnen stabiliseren. Mensen zullen bereid zijn om hun persoonlijke vrijheden prijs te geven voor de veiligheid van hun bestaan. Maar de tijden vanaf 2019 lijken alleen stil te zijn. Nieuwe gevaren bedreigen. Niet in oorlog, maar door een snelle verandering in het klimaat over de hele wereld. De jaarlijkse gemiddelde temperaturen blijven stijgen. Het resultaat zal worden verwoestende droogtes in het zuiden van de VS en overstromingen in China. Dicht bevolkte kuststaten zoals Nederland of Bangladesh hebben last van overstromingen. Miljoenen vluchtelingen zullen hun geboorteland verlaten en in de rijke landen duwen. Deze gebeurtenissen vinden plaats in de jaren 2029 tot 2034 volgens de westerse kalender. De dramatische klimaatveranderingen brengen mensen en regeringen in nood. Conflicten breken uit, oorlogen voor grondstoffen en voedsel. Zo zal er in 2029 een nieuw gewapend conflict plaatsvinden tussen Pakistan en India. Er bestaat een risico dat deze operaties zullen worden uitgevoerd met kernwapens, wat zal leiden tot een wijdverbreide verwoesting van delen van India en Pakistan.
  Bij gebrek aan voldoende middelen in Centraal-Europa gebruiken autoritaire heersers synthetische giften om een bevolkingsvermindering te bewerkstelligen, aangezien op dat moment het probleem van overbevolking door vluchtelingen wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak van de problemen. Een drug dat bekend staat als thanaton, die een pijnloze dood wordt genoemd, wordt in Groot-Brittannië gebruikt. Vanwege de snelle afkoeling van de atmosfeer van de aarde door de ineenstorting van de golfstroom en het versieren van grote gebieden, vooral in het noorden van de VS en Scandinavië, zal de cyclus van de golfstroom na enkele jaren opnieuw beginnen en leiden tot Klimaatuitputting. Het zal starten vanaf 2035 en verder. Dit heeft betrekking op betere oogsten en een geleidelijke rust van sociale omstandigheden. In de jaren van natuurlijke catastrofes en onrust komen nieuwe, maar ook langverwierde ziekten weer voor en vragen miljoenen slachtoffers van de dood. Naast epidemieën zoals de pest en cholera die in tijden van burgeroorlogen raken door slechte hygiënische omstandigheden, veroorzaken de klimaatverandering ook gezondheidsrisico’s. Tijdens de opwarming van het klimaat zal de zonnestraling aanzienlijk toenemen, vooral in Afrika en Azië, maar ook in de vele delen van Europa, waardoor huidproblemen en ziektes van de zwelling zowel bij mensen als bij dieren ontstaan. Vanaf 2023 trekken vluchtelingen uit Afrika een dodelijke epidemie naar Europa genaamd Kunu. De patiënten lijden aan hoge koorts, hun interne organen breken binnen enkele dagen af. De ziekte is bijna altijd fataal en verspreidt zich als griep. Al twee jaar eerder komen bloedwormen voor. Dit zijn kleine rondwormen die de interne organen van de mens aanvallen, met name het hart en de lever, en vernietigen ze binnen een zeer korte tijd. De geïnfecteerde overleven zelden meer dan een week. De bloedwormen worden door dierenvoer overgedragen (vooral door rundvlees en varkensvlees, tegenwoordig komt deze ziekte voor bij dieren als honden of katten, maar het kan niet op mensen worden toegepast. In de jaren van 2018 is een vreemde ziekte in de VS maar ook In Europa en Azië zullen honderden duizenden doden. De geïnfecteerde personen zijn vatbaar voor enige ongevaarlijke ziekte, zoals verkoudheden of infecties van zelfs de kleinste wonden, die ernstige ziekteverwekkingen kunnen veroorzaken. De krachten van de patiënten verdwijnen zeer snel, zelden blijvend Meer dan drie dagen in de dood (Ganeshbabu Shastri noemde deze ziekte in zijn verslagen RISC – Rapid Immun System Collapse – versnelde ineenstorting van het immuunsysteem van het lichaam – noot R.). De sterftecijfer onder de geïnfecteerde is zeer hoog. Het jaar 2048 zal bekend zijn dat RISC een biologisch wapen was vrijgelaten op het initiatief van invloedrijke kringen in de Verenigde Staten om de bevolkingsgroei tegen te gaan
  Het jaar 2046 zal een hoogtepunt zijn van de catastrofes. Astronomen wereldwijd, onopgemerkt,er komt een groot lichaam van de hemel uit de diepten van het universum naar de aarde. Het zal een planetoïde zijn, die erg dichtbij is in het zonnestelsel van de aarde. Zijn pad loopt tussen de baan van de maan en de baan van de aarde. Een paar dagen voor zijn voorschot zal dit hemelse lichaam ook met het blote oog zichtbaar zijn. Dit proces vindt plaats in de late herfst van 2046. Door de aantrekkelijkheid van de planetoïde zullen er wereldwijd grote aardbevingen en overstromingen zijn. Californië heeft de grootste aardbeving gezien sinds de menselijke gedachte, maar ook Japan en China zijn getroffen. Grote delen van deze gebieden zinken in de oceaan. In Duitsland zullen er in de Vogtland en de Eifel sterke aardbevingen optreden. De buurlanden van Duitsland worden ook getroffen door natuurrampen. Aan de kusten van de Noordzee en de Oostzee verspreiden er grote overstromingen ver in het interieur. Frankrijk en Groot-Brittannië, evenals de mediterrane landen, zijn achtervolgd door aardbevingen en overstromingen. In Italië en Griekenland breken talrijke vulkanen uit. Maar ook de stille vulkanen in Bohemen worden wakker en komen tot nieuwe activiteiten en verwoesten de omgeving in grote uitbraken. Naast lava en as ontsnappen door de tektonische activiteiten ook grote hoeveelheden vulkanische dampen en gassen, waarvan sommige zeer giftig zijn. Van deze wolken condenseren aggressieve precipitaten van sterk corrosieve vloeistoffen. Miljoenen mensen worden door zee en aardbevingen gedood. In de getroffen regio’s van Midden-Europa worden veel bouwmaterialen vernietigd, vooral in de steden. Kort na de catastrofe zullen de overlevenden beginnen met het opruimen. Ontelbare lijken en dierencadavers moeten verwijderd worden om ziekte te voorkomen. Geleidelijk begint de economie opnieuw, want er is een grote vraag naar alle gebieden als gevolg van de vernietiging. Na de ramp wordt het klimaat in Centraal-Europa opgewarmd en herinnert ons ons aan het mediterrane klimaat. Er is alleen sneeuw in de winter in de bergen. Landbouw wordt begunstigd door het klimaat en brengt goede opbrengsten. Door de tectonische veranderingen is de geografie van de aarde ook veranderd. Vele voormalige kustgebieden en eilanden, zoals delen van Japan en Californië, de oostkust van Noord-Amerika en de regio’s van Engeland, zijn in de zee gezonken, terwijl er in het Atlantisch gebied een nieuw land is ontstaan. Reconstructie, die in Duitsland in het bijzonder verder gaat, moet zich bezighouden met het probleem van de ernstig beschadigde primaire industrie. Veel belangrijke grondstoffen zijn defecte goederen. Op dat moment begint de vorming van een nieuwe samenleving in Europa. Deze nieuwe samenleving, die de taak heeft om de komende Sathya-Yuga te creëren, wordt gekenmerkt door een grote persoonlijke vrijheid van het individu, maar verbonden en ondergeschikt aan zijn verplichting tot algemeen belang. De gebeurtenissen die tot dan toe zullen plaatsvinden, zullen mensen leren hoe bederfelijk zelfbelang ten koste gaat van de gemeenschap. Deze nieuwe samenleving zal een uitbreiding hebben van de westkust van Europa naar de oostelijke oevers van Azië, maar zal zeer regionaal georiënteerd zijn. Mensen zullen de belangrijke dingen op de grond beslissen zonder te wachten op de goedkeuring van een verre autoriteit. Een nieuwe grondwet garandeert veiligheid en interne soevereiniteit op alle gebieden die deelnemen aan de nieuwe Eurasische Unie. De economische basis van het nieuwe systeem zal een rentevrij geldsysteem zijn dat vanaf 2048 getest en geïntroduceerd zal worden (Arabische banken werken al zonder rente op het rentevoorziening van de Koran) en betalen een verwerkingsvergoeding Verbod op rente – Opmerking R.). Evenzo zal er een vorm van energie die al in het begin van de twintigste eeuw van het westerse tijdperk is ontdekt en verkend, maar die nog niet algemeen toegepast wordt, de basis vormen voor de bloei van deze maatschappij. U noemt deze energie volgens uw ontdekker (waarschijnlijk is de zogenaamde Tesla-energie hier bedoeld – noot R.). Deze energie verstoort de aarde niet zoals de eerder verwante vormen van energie hebben gedaan. Er is geen tekort aan deze energie. Uw aanvraag zal niet duur zijn voor het individu.
  Grond en waterbronnen zullen niet meer in particuliere handen zijn, omdat de realisatie waar wordt dat niemand recht heeft om zich aan te passen aan wat er voor hem bestond en wat er ook na hem zal bestaan. Maar iedereen heeft het recht om een huis of andere gebouwen te noemen die hij heeft gecreëerd of gekocht. Vanaf 2049 zal de wereld zich realiseren dat mensen niet alleen in de ruimte zijn. In de wederopbouwwerken in Europa en in het Midden-Oosten worden artefacten ontdekt die van een niet-aardse oorsprong zijn. Deze realisatie heeft zeer uitgebreide implicaties voor religies en filosofie. De leeftijd van 2048 zal het begin zijn van een nieuwe geestelijk georiënteerde leeftijd, de komende Sathya-Yuga.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  1. @Henri
   Zo zeg, het is heel veel .

   Gisteren zag ik op ‘NPO1’ een heel leuk en hoopgevend programma

   ‘VERBORGEN DORPEN ‘
   ‘East Anglia, Norfolk Boards & Little Snoring
   Maandag 29 mei 2017 · 19:00 · NPO 1 · 47 minuten
   Actrice en presentatrice Penelope Keith reist af naar het oosten van Groot-Brittannië.’

   Kleine gemeenschappen die opnieuw tot leven komen.
   Misschien wel iets voor een nieuwe toekomst met elkaar.

  1. henri

   De enige veilige plek zijn onze geest en haar gedachten ,het verlangen naar het geestelijke en de vreugde van in het geestelijke te mogen zijn en komen na dit leven en dit op basis van positieve gedachten want daarmee creëren wij de wereld ondanks de ijzeren noodzakelijkheid van de ahrimanische wezens die de grote catastrofe die zij op aarde bewerkstelligen en dir toch moet komen .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s