De betekenis van het vergankelijke voor het onvergankelijke

We moeten het onderscheid leren kennen tussen het vergankelijke en het onvergankelijke. In de Griekse beeldhouwkunst bijvoorbeeld zijn grootse, wonderbaarlijke werken gemaakt, die toch alle na een bepaalde tijd ten ondergegaan zullen zijn. Zouden die werken alles zijn, dan zou men moeten zeggen dat ze vergankelijk zijn; alles in de fysiek-zintuiglijke wereld is op deze wijze voorbijgaand.

Maar dat de kunstenaar op het fysieke vlak werkt, brengt iets wat blijvend is voor de geest van de kunstenaar, dat er niet zou zijn als hij niet op het fysieke gebied gewerkt had. Het opnemen van een bezigheid op een lager gebied is het vermogen (Duits: Fähigkeit) van een wezen op een hoger gebied; dat is evolutie. Alleen door de incarnatie wint de mens een verrijking van de geest, die hij anders niet zou verkrijgen. Dat is de betekenis van het vergankelijke voor het onvergankelijke.

Bron: Rudolf Steiner – GA 89 – Bewußtsein/Leben/Form – Berlijn, 19 oktober 1904 (bladzijde 129)

18 gedachtes over “De betekenis van het vergankelijke voor het onvergankelijke

  1. Truus

   Dank je Ritzerd, had nog niet ontdekt dat ik de Duitse tekst ook kon zien.
   In de materie werken, dus op het fysiek materiële plan, resulteert in het verwerven van een vaardigheid op het geestelijke plan. Dat is wat ik nu begrijp. Het is individueel bedoeld. Onze wil, handen en voeten zijn dus de instrumenten die het mogelijk maken dat wij groeien. Dan neem ik aan dat een verworven vaardigheid op het geestelijke plan een bijdrage is in bewustzijnsontwikkeling, Want daar gaat het toch om?
   Dank jullie wel!

   1. Ja, Truus, maar in feite is, zoals ik het zie, de bewustzijnsontwikkeling niet het belangrijkste. Het gaat in de allereerste plaats om morele ontwikkeling en daarbij ook verstand. Want iemand kan wel van allerlei bewust zijn, misschien zelfs geesten en aura’s en wat al niet meer zien, maar als hij of zij daarbij zijn verstand niet gebruikt en geen moraliteit ontwikkelt, zal hij er niet veel van begrijpen en het ook niet ten goede kunnen gebruiken. Integendeel, hij kan dan veel schade aanrichten aan hemzelf en anderen en de wereld.
    Steiner zegt ook ergens, dat de waarde van een mens niet beoordeeld moet worden op zijn helderziendheid, maar op zijn verstand en zijn morele kwaliteiten.

   2. Haike

    Uhhh…

    Maar daar heb je toch bewustzijn voor nodig? Hoe kan ik nou moreel handelen, of weten wat dat is, zonder bewustzijn?

   3. Ja, zeker, maar in feite is het bewustzijn van goed en kwaad bij de meeste mensen wel aanwezig, maar om er dan ook naar te leven is een andere zaak. Men zou dus wel kunnen zeggen, dat de morele handelingen achter gebleven zijn bij het bewustzijn. Maar het bewustzijn van goed en kwaad verandert wel onder invloed van een spirituele levensbeschouwing.

 1. Bernard

  Het gaat blijkbaar niet alleen om kunst. Want Steiner zegt het algemeen: “Het opnemen van een bezigheid op een lager gebied is het vermogen (Duits: Fähigkeit) van een wezen op een hoger gebied.” Wat je in de fysieke wereld doet, werkt door in de geestelijke wereld. “Dat is de betekenis van het vergankelijke voor het onvergankelijke.”

 2. Haike

  De vraag is natuurlijk wel of het je uiteen zetten met de materie hier, altijd (automatisch) resulteert in een positieve uitwerking/consequentie aan de andere kant, of dat je ook soms (ongewild) negatieve zaken daar bevorderd.

 3. walterhebing

  Deze zin: “Het opnemen van een bezigheid op een lager gebied is het vermogen (Duits: Fähigkeit) van een wezen op een hoger gebied; dat is evolutie.” houdt me heel mijn leven lang al bezig.
  Voordat mijn eerste communie deed(6 jaar) heb ik als antwoord op de vraag: “Waarvoor zijn wij(mensen) op aarde?” geleerd, dat de mens op aarde is, om God te dienen en daardoor hier op aarde en in het hiernamaals gelukkig te zijn!
  Ik heb vele ambachten beoefend en ben het met Jezus eens, die zei: Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
  Steiner ziet blijkbaar de mens los van het leven op aarde, een soort marsmannetje die menselijke bezigheden op aarde in zich opneemt en uitvoert op aarde en alleen door incarnaties, wint de mens een verrijking van de geest, die hij anders niet zou verkrijgen. Dat is de betekenis van het vergankelijke voor het onvergankelijke!
  Ik zie reïncarnatie niet als verrijking van de menselijke geest, eerder een verarming van de menselijke geest, ten opzichte van Adam en Eva levend in het aards paradijs, waar de klad in kwam, toen Eva via Adam kinderen nam!
  Adam en Eva, door God aangesteld om het leven op aarde te helpen te vermenigvuldigen, vermenigvuldigde zichzelf(geest) in plaats van het leven op aarde! En Jezus zei: Eens zal de oude grijsaard aan ’n kind jonger dan zes dagen vragen waar de plek van leven is!
  Terwijl elke mens zou behoren te weten dat het leven op aarde geschiedt, worden kinderen daarin opgeleid, soms zelfs gedwongen(Flappie het konijn) om dat niet te geloven, ten dienste van ’n collectief geestelijk menselijke ritueel!
  Ik kan er geen barmhartigheid of liefde in ontdekken. Ik heb geen volgende incarnatie nodig om net als God ten tijde van Adam en Eva te ontdekken dat de Geest van de mens totaal los is van het leven in het Heelal. De pulserende levens geest was al op aarde, voordat er de mens was, deze pulserende levens geest zoekt nu naar evenwicht! Adam en Eva leefde alleen in het aards paradijs, in wezen was het hun Zijn! En werden uitgenodigd om met God te scheppen aan het leven op aarde. En de slang(listige man) verleidde Eva destijds en nu nog! In dat kader zie ik veel menselijke geesten op aarde evolueren, maar dat heeft toch niets met evolutie van het leven in het Heelal te maken, waarvoor Adam en Eva uitgenodigd waren en nog zijn.
  Een zeer moeilijke opgave, maar makkelijk te begrijpen!
  Evolutie is ’n weg van materie naar leven, met als toppunt: De Mens!
  Het kan niet zo zijn dat de mens zich met het het leven op aarde bezighoudt als een toeschouwer en de dag overstijgen kan, immers per dag worden er nu meer kinderen op aarde geboren dan de mens in zijn controlerende geest op aarde overzien kan! En dat gebeuren zal op aarde heus niet verminderen, tenzij de mens gaat beseffen dat iedere mens op aarde ertoe doet om het dagelijks gebeuren op aarde te begrijpen en dus doende zijn eigen Goddelijkheid te ontdekken, om ieder onderscheid tussen zichzelf en zijn/haar medemens waar ook op aarde geboren teniet te te doen. Pas dan kan het onzijdige leven zich verder evolueren, er is immers maar één levensgeest, namelijk: De Heilige drie-eenheid, Vader , Zoon en Moeder/dochter.
  In dat kader voel ik mijn vader en zie mijn zus en voel mijn moeder!
  Groetjes Walter

 4. Cisca

  Walter, even een reactide.
  Inderdaad…….de nabijheid van een overledene kan bij tijd en wijle zeer sterk voelbaar zijn.
  Op deze wijze is de aanwezigheid van een (geest)verwant veel “dichterbij” dan dezelfde persoon in zijn fysieke lichaam.
  Cisca

 5. Truus

  Dank je Ritzerd, dit is voor mij een interessant thema. Door scholing ontwikkelt zich het bewustzijn, ook van goed en kwaad. Een individuele, autonome moraliteit dient zich aan. Zie ook filosofie der vrijheid. De normatieve moraliteit wordt betwijfeld ten gunste van eigen verantwoordelijkheid en een eigen hiërarchie van waarden. Ik draag al 15 jaar de persoonlijkheidstheorie (de theorie van positieve desintegratie) uit van de Poolse psychiater kazimierz Dabrowski. Hij bestudeerde ook steiner en ik kan de twee met elkaar aanvullen. (Zie ook de wikipagina over Dabrowski.) Op het spirituele pad kan het voorkomen dat je door jouw waarden positief onaangepast bent. Dus in zijn algemeenheid gesproken wordt moraliteit belangrijker maar misschien niet wat algemeen als moraal heerst.
  Moreel handelen is inderdaad het belangrijkst, maar volgens mij wordt de moraliteit eerst verkend om individuele morele kwaliteiten te ontwikkelen.

  Ritzerd, weet je nog waar je de uitspraak tegen kwam van steiner, dat verstand en morele kwaliteiten belangrijker zijn dan helderzien? Als je dat zou kunnen vinden zou je me zeer van dienst zijn voor in ons studiegroepje.
  Dank jullie zeer voor jullie bijdragen!

 6. Beste Truus,
  Wat is volgens jou het bewustzijn?
  Het geheugen put uit een reservoir van data die het tijdens de scholing is opgeslagen, waardoor het geheugen een hulpmiddel is voor het bewustzijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s