Mediteren/Bidden

Mediteren wordt gewoonlijk als een meer Oosterse manier beschouwd om zich tot zijn god te verheffen. In het Westen, vooral in de christelijke gemeenschap, kent men daarvoor in de plaats het gebed, waardoor de christen zich tot zijn god richt, waardoor de christen poogt op zijn manier toegang te winnen in de hogere werelden. Nu moet het vóór alles duidelijk zijn dat wat tegenwoordig vaak als gebed wordt gezien in geen geval in christelijke zin en het allerminst in de zin van de stichter van de christelijke godsdienst, de Christus Jezus zelf, als gebed zou kunnen gelden.

In werkelijk christelijke zin is het nooit een gebed wanneer een individuele mens tot zijn god om iets bidt dat aan zijn eigen persoonlijke en egoïstische wensen moet voldoen. Als iemand om de vervulling van persoonlijke wensen vraagt of bidt, dan komt hij natuurlijk zeer gauw ertoe om geheel te veronachtzamen de universaliteit en het alomvattende in de erkenning van wat door het gebed nagestreefd wordt. Hij gaat er vanuit dat de godheid aan juist zijn wensen in het bijzonder zal voldoen.

Een boer die een of andere groente verbouwd heeft, kan misschien regen nodig hebben, een ander naast hem heeft zonneschijn nodig. Wat moet de goddelijke voorzienigheid dan doen? Er valt helemaal niet aan te denken wat de goddelijke wereldorde moet doen, als twee legers tegenover elkaar staan en elk van hen bidt om hem de overwinning te verlenen, en ieder zijn overwinning als de enige juiste ziet.

Zo zal men meteen inzien hoe weinig zo’n uit de persoonlijke wensen voortkomend gebed aan universaliteit en algemene menselijkheid in zich heeft en hoe zelfs de toekenning van een god alleen aan de ene partij van de biddenden kan voldoen. Men negeert, als men op zo’n manier bidt, het soort gebed waarmee de Christus Jezus de stemming aangegeven heeft, die in elk gebed zou moeten heersen, het gebed dat zegt: ‘Heer laat deze beker aan mij voorbijgaan, maar niet mijn, doch uw wil geschiede.’ Dit is de christelijke grondstemming van het gebed.

Bron: Rudolf Steiner – GA 96 – Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft/ Christliche Esoterik im Lichte neuer Geist-Erkenntnis – Berlijn, 28 januari 1907 (bladzijde 203-204)

8 gedachtes over “Mediteren/Bidden

 1. henri

  Van Blaise Pascal is een gebed bekend , dat deze onvoorwaardelijke overgave op een heel zuivere en verrassende wijze verwoordt :

  Heer,
  ik bid niet om gezondheid
  Ik bid niet om ziekte
  Ik bid niet om leven
  Ik bid niet om dood
  Maar ik bid :
  Neem mijn gezondheid
  Neem mijn leven
  Neem mijn dood Uw Uw hand .

  (Uit “Wegen naar christelijke meditatie , B Baan ,1999 )


  http://www.abc-antroposofie.nl/?boek=6

 2. Van kracht blijft, een moeder die haar kind in haar gebed meeneemt, of een geliefde persoon die ziek of het moeilijk heeft. In die zin is het gebed een kracht. Ieder mens heeft tenslotte een engel waar je je tot kunt richten en een boer die een oogst naar de knoppen ziet gaan, mag wat dat betreft ook een gebed naar boven richten.

 3. Anoniem

  Want eer de ziel des mensen
  aan het aardse wordt gebonden
  heeft HIJ omhoog haar, naar een ster gezonden
  en haar aldaar voor de eerste maal geplant.
  Daar houdt zij dan aanvankelijk verblijf
  en wordt zij van het eendere doortrokken
  opdat het andere haar niet verlokke
  wanneer zij een is met een sterf’lijk lijf.

  En daarna pas schenkt God haar aan de goden
  die met de lichaamsvorming zijn belast,
  dat die haar met het sterf’lijke verweven
  maar in dat andere houdt zij zich vast
  aan ’s hemels eendre en deszelfs geboden
  en daarom blijft vanzelf het hoofd omhoog geheven.

  (uit Timaes van Plato)

  De goden verweven de ziel met het sterflijke, met alles wat de ziel
  op haar aarde-weg ondergaat.
  “Maar in dat andere houdt ziij zich vast” uit zich in een gebed, in een smeekbede
  om te kunnen zien. om te kunnen begrijpn.

 4. Anoniem

  In verband met pasen verwijs ik nog – in aansluiting aan mijn gedicht van Plato – naar Rudolf Steiners “Het christelijk opstandingsmysterie en de voorchristelijke mysterien”.
  Hierin opgenomen de vier deugden van Plato, derde hoofdstuk.
  Goede dagen voor iedereen.

 5. Frank (Nunkichannels.nl)

  Het gebed dat Jezus aan ons gaf. Nog steeds mijn favoriet gebed. Het Onze Vader.

  Ik heb er net deze week een muziekvideo op gemaakt. Our Father.
  Gezongen door Marvin Gaye. (1min 32 sec.)
  Te bekijken op: https://youtu.be/mtSM98hdWkU

  En, bidden moet je voelen, anders is het maar gefriemel in de marge. Toch?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s