En zo kan men wel van alles verbieden…

En zo kan men wel van alles verbieden, maar de mensen komen dan op allerlei andere dingen, wat in de regel niet beter is, maar nog erger. En daarom geloof ik dat uitleg hoe de alcohol werkt, op de manier zoals we het vandaag bijvoorbeeld beschreven hebben, werkelijk veel meer kan bijdragen, dat juist opheldering de mensen er langzamerhand toe brengt de alcohol te laten staan. Dat beïnvloedt niet de menselijke vrijheid, maar dat brengt de mensen er tegelijk toe om te zeggen: ‘Dat is toch angstwekkend! (Duits: unheimlich) Tot in de beenderen word ik geruïneerd!’

Dat werkt dan als gevoel, terwijl wetten alleen op het verstand werken. De juiste waarheden, de juiste inzichten, dat zijn die welke tot in het gevoel werken. Daarom is mijn overtuiging: Tot een effectieve sociale hervorming – want op andere gebieden is het overeenkomstig, bijna net zo als hier – komen we toch alleen als we in de breedste kringen voor een werkelijke voorlichting zorgen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 348 – Über Gesundheit und Krankheit – Dornach, 8 januari 1923 (bladzijde 226) 

Eerder geplaatst op 26 augustus 2012

4 gedachtes over “En zo kan men wel van alles verbieden…

 1. henri

  Met het roken , deden ze dat wel ‘ sigaretten roken schaadt de gezondheid’ staat er op de pakjes , en is gelukt deels , maar de sigaretten zo duur maken dat niemand ze meer kan kopen is dat dan wel verantwoordt , ten voordele van de accijnzen , de staat wordt er wel rijker van . ? Het gevolg zijn de vele illegale fabriekjes en namaak , uit eigen land .die nog meer schaadt .

 2. henri

  Aansluitend iop voorgaande citaten kan ik nog meedelen dat voor de toekomst het geproduceerde produkt zijn uitwerking voor het welzijn van de consument niet meer zal halen uit de samengestelde onderdelen ,doch wel zal die komen uit zoals R Steiner citeert:”
  De subtiele pulseringen die in het menselijke wilsleven en in de menselijke gezindheid liggen zullen zich steeds meer meedelen, zullen steeds eer verweven worden met wat de mens produceert en het zal niet om het even zij of men een toebereide stof van de ene ontvangt dan wel van een ander .
  Er komt aldus een samenhangingsverband tussen wat de mens is en datgene wat hij produceert. Tot op heden was grotendeels de werking van een stof afhankelijk van de samenstelling van haar onderdelen ,bijv geneesmiddelen bestaan uit 4 chemische stoffen en hun werking wordt door elk dezer bepaald . Dat wordt anders in de toekomst ,er zal een bijkomensd effect bijkomen dat voortkomt uit wie en hoe de bereider of farikant daaraan bijgedragen heeft vanuit zijn eigen wilsimpulsen .Dus méér dan de werkzamen onderdelen alleen.

 3. henri

  PS :
  Bovenstaand citaat luidt :
  : `” De subtiele pulseringen die in het menselijke wilsleven en in de menselijke gezindheid liggen zullen zich steeds meer meedelen, zullen steeds eer verweven worden met wat de mens produceert en het zal niet om het even zij of men een toebereide stof van de ene ontvangt dan wel van een ander.” (uit “Beroep en karma” 4 de voordr 1916 )
  Rest van alinea is door mijzelf toegevoegd .

 4. walterhebing

  En zo kan men wel van alles verbieden, maar de mensen komen dan op allerlei andere dingen, wat in de regel niet beter is, maar nog erger!
  Ik vraag me na dit citaat gelezen te hebben af, of Rudolf Steiner wel iets begrepen heeft van Genesis of Jezus woorden opgetekend in de diverse evangelieën(Interpretaties) van zijn apostelen(leerlingen).
  Steiner plaatst de mens naast zichzelf, in plaats van in zichzelf! Het enige wat door God aan Adam en Eva verboden was, iets te nuttigen van één boom, namelijk de appelboom midden in het aardeparadijs!
  Doch Eva werd door de slang verleidt zich niets van dit verbod aan te trekken en het toch te doen en op haar beurt verleidde ze Adam, in wezen een verraad aan de dageraad op aarde! Sindsdien is de mens gedwongen iets te doen het dagelijks Leven op aarde dient en die dwang dwong de mens tot dagelijkse rituelen, om gezamenlijk te overleven die men beroepen kan noemen!
  Maar dat alles geschiedde lang voor de Griekse of Romeinse Tijd. Eigenlijk is de tweedeling(driedeling) van het menselijk Bewust Zijn in het aartsparadijs, waarin Adam en Eva vertoefden, nog steeds actueel op aarde! De mens is nog steeds met zijn innerlijke conflicten ten koste van zichzelf(het mannelijke en het vrouwelijke) en de natuur om zich heen bezig!
  Steiner ziet tijdens zijn leven, door de eeuwen heen, ontwikkeling der mensheid op aarde! Terwijl ik alleen maar een afgang van de mensheid als rentmeester van het leven op aarde heb kunnen/mogen ervaren! Het is heel bijzonder dat Steiner tot tweemaal toe een tempel voor zijn geest, door beroepsmensen heeft kunnen laten bouwen, maar wat hij heeft laten bouwen staat in geen verhouding tot hetgeen op aarde van nature is!
  Jezus zei het zo: Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? 27 Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29 zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
  In wezen behoort de mens boven het gebeuren tussen Kaïn en Abel te staan, maar de mensheid is nog steeds het gebeuren tussen Kaïn en Abel op aarde te vermenigvuldigen, in plaats van te elimineren!
  Er zijn door de culturen der mensheid meer botten van individuele mensen vernietigd,dan ooit door alcohol van de individuele mens versleten zouden kunnen worden. Waar spreekt Steiner eigenlijk over?
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s