Ahriman

In het aardse leven leidt de macht van Ahriman ertoe, het zintuiglijk-fysieke bestaan voor het enige aan te zien, en zich daardoor elk uitzicht op een geestelijke wereld te benemen. In de geestelijke wereld brengt deze macht de mens tot volkomen vereenzaming, tot het richten van alle belangstelling op zichzelf. Mensen, die bij de dood in Ahriman’s macht zijn, worden als egoïsten wedergeboren.

Bron: Rudolf Steiner – GA 13 – DIE GEHEIMWISSENSCHAFT IM UMRISS – Die Weltentwickelung und der Mensch (bladzijde 287)

Deze vertaling is van F. Wilmar

Ahriman (Wikipedia)

Binnen het Zoroastrisme is Ahriman of Angra Mainyu de god van het duister en kwaad. Hij is de aartsvijand van Ahoera Mazda. Ahriman zond dood en ziekten naar de mensen om hen in ellende te storten en zo het aards paradijs dat Ahoera Mazda had geschapen te bederven.

In de antroposofie van Rudolf Steiner is Ahriman een gevallen aartsengel. Zijn werkzaamheid is tegengesteld aan die van Lucifer. Tegenover de illusiescheppende Lucifer staat hij juist voor het naar beneden halen van het menselijke. Hij wordt ook wel als de inspirator van het materialisme beschouwd. Zijn streven is het de mens te kluisteren aan de aarde, de materie, als het enige wat zou existeren.

10 gedachtes over “Ahriman

 1. Bernard

  Steiner zegt eveneens, dat Ahriman bij onze geestelijke werkelijkheid hoort en dat de mensheid zonder hem (en Lucifer) niet tot ontwikkeling komt. Hij stelt ons voor uitdagingen en als we die niet aankunnen, komen we niet verder in onze ontwikkeling. Het gaat er dus om dat we Ahriman kunnen hanteren, niet dat we hem afwijzen!

 2. Heb het nooit duidelijker horen uitdrukken dan door mijn grote leraar in de antroposofie Dr Rein van Mansvelt (Antr. huisarts, overleden in ’84) ;
  “Het wezen van Ahriman is angst, (vanaf 9/11 neemt die hand over hand toe) het wezen van Lucifer is ijdelheid” en overal waar we deze tendensen ontdekken kunnen we herkennen met wie we te maken hebben en kunnen we m.i. vanuit inzicht proberen om er zo bewust mogelijk mee om te gaan; ze zijn idd niet te vermijden ; we hebben ze nodig! Lees: Luciferisch verleden, ahrimanische toekomst van Steiner, ooit aparte uitgave van Vrij Geestesleven

 3. arnoldvdp

  De mensen binnen kerkgenootschappen leven worden door dofheid overmand ……….. De kerkgenootschappen zijn een regelrechte voedingsboden voor het Ahr manische wezen.
  Bern 4 november 1919.

   1. voor Haike

    “Niet noodzakelijk!… die dofheid. Soms zijn de gemeenschappen evenwel een springplank naar…
    Er is ook bewustzijn… en dit niet gebonden aan.
    Een hartelijke groet.” Rita Vervoir

    Er is ook bewustzijn… en dit niet gebonden aan… mogelijk lidmaatschap van een kerkgemeenschap-zelfs aan de Christengemeenschap.
    Ik bedoel hiermee dat – mensen : levende, belijdende en mogelijk actief binnen een kerkgenootschap niet noodzakelijk ‘vanzelfsprekend’ door dofheid worden overmand.
    Vandaar het belang van BEWUSTZIJN en de ontwikkeling daarvan.

 4. henri

  Deze wezens van Ahriman stonden eertijds ,reeds vanaf het tijdperk van Atlantis in dienst van de Goden en hadden hun taak bij het regelen van geboorte en dood ,nevens andere krachten waarover de mensen die toen heersers werden over godenkrachten over beschikten . Echter wat hier toen in de sfeer van de Goden ten dienste lag krijgt later een taak bij de mensen zelf ,en deze wezens zullen de ondergang via catastrofes inluiden van het huidige tijdperk en wel doordat zij de leiding nemen van alle machinerieën , techniek en industrie alsmede het commerciële aspecten tot zelfs in het onderwijsbestel , vooral lager onderwijs etc .. de volledige catastrofale ondergang .

  R Steiner ( okt , 1917) : ” Het is belangrijk dat we deze schokkende waarheid in alle kracht en intensiteit op onze ziel laten inwerken ” ….” ik heb u immers beschreven dat deze elementenwezens eigenlijk een vijandige ,destructieve houding hebben tegenover de welvaart van de mensheid . …De cultuur moet voortschrijden in technische , industriële en commerciële zin . Maar een cultuur die op deze manier voortschrijdt kan naar haar eigen wezen niet de welvaart van de mensen op het fysieke vlak dienen . Zij kan naar haar eigen wezen slechts iets herbergen dat vernietigend is voor deze welvaart.”[…] ” Het zijn natuurlijk afgezanten van Ahriman deze wezens van geboorte en dood . De goden moeten zich ,vanuit de ‘ijzeren noodzakelijkheid’ van de wereldontwikkeling , van de afgezanten van Ahriman bedienen om geboorte en dood te regelen. Voor hun daden laten ze de krachten van deze afgezanten niet toe op het fysieke vlak. Maar in de afdalende cultuurontwikkeling vanaf het vijde na-Atlantische tijdperk , moet dat juist in de cultuurontwikkeling binnenstromen ,zodat de catasfrofe kan komen . De mens moet zelf deze krachten hanteren . Afgezanten van Ahriman zijn dus noodzakelijk krachtens de ijzeren noodzakelijkheid , om die vernietiging teweeg te brengen die de volgende stap in de cultuurontwikkeling mogelijk maakt . Dat is een afschuwelijk waarheid maar zo is het .En ten overstaan van deze waarheid staat ons niets anders open dan ons ervan in kennis te stellen , haar duidelijk te doorzien . ]

 5. walterhebing

  Ik vraag me af, welke mens Arhiman en Lucifer verzonnen heeft, om zichzelf vrij te pleiten van het Alomvattend Kosmisch Bewustzijn waarmee elke mens op aarde geboren wordt. Zoiets als Kaïn en Abel als in het paradijsverhaal over Adam en Eva!
  Steiner zegt zelf over gezond verstand dit: “Zoals men de schoonheid van een schilderij ervaren kan, zo kan men met het gewone, gezonde mensenverstand tegenwoordig inzien, wat de geestelijke onderzoeker zegt!”.
  Ik denk dat de mens met het gewone, gezonde mensenverstand altijd wel ingezien heeft dat de Arhimaans of Luciferische ingestelde culturen hun eigen ondergang creëren inclusief die van de gezond denkende mensen. Zie de bijbelse getuigenissen over Jezus, of de ervaringen van onze huidige klokkenluiders.
  Steiner: “Wie geleerd heeft in de gewone wereld gezond mensenverstand te ontwikkelen, wie zichzelf niets wijsmaakt en niets wijsmaken laat in de gewone wereld, die zal ook in de spirituele wereld het gezonde mensenverstand binnendragen en de dingen die hij daar ziet op de juiste wijze beoordelen. Pas door wat men zo binnendraagt aan oordeelskracht, wordt de werkelijkheid tot waarheid”.
  Terwijl er eerst waarheid(verum) op aarde is, leven uit waarheid op aarde ontspringt(Bonum) en de vormen(Pulchrum) zich op aarde tonen, denkt Steiner in dit citaat dat het gezond verstand van de mens eerst pas in het hiernamaals zijn gram(oordeel) kan halen! Met andere woorden: De mens is maar een onderdeeltje in een of andere formule van Waarheid!
  Ik vind het andersom, namelijk de mens is in eenheid met waarheid(Verum) ontstaan en het leven(Bonum) met alle levensvormen(Pulchrum) om hem heen gedeeld en nu komt de mens in de knoei met zijn eigen waarheid!
  Steiner noemt het een noodzakelijke ontwikkeling van de mens op aarde, ik noem het volksverlakkerij op aarde. Een gezond denkende mens weet dat de Zon leven geeft en de Maan leven neemt. Een soort branding op een strand of een ademhaling in ons lichaam!
  Jezus zei het zo: Mens wees niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen heeft aan zijn eigen zorgen genoeg.
  Voor de mens op aarde telt elke minuut, sterker nog elke seconde, want elke seconde worden er twee kinderen op aarde geboren! De sublieme Waarheid van ons “Zijn” op aarde door deze twee kinderen waar ook op aarde geboren voor zes dagen op vertegenwoordigend. De man komt er helemaal niet aan zet, het is een vrouwelijke aangelegenheid. Een grotere onzin kan ik me niet indenken, ik heb het genoegen gehad om mijn vijf kinderen in mij aanwezigheid op aarde te mogen ontvangen, een ervan zelfs geheel zelfstandig. En de afdruk die hij in mijn ziel plaatste, toen hij op zijn twaalfde overleed, was: Wees je als mens bewust dat je verantwoordelijk bent voor al het leven op aarde, dus niet alleen voor het leven in Nederland, maar voor al het leven op aarde.
  Hoe waar wordt nu zijn boodschap, sinds elf september 2001, de dag waarop zijn bloed geprikt werd en hij sterft aan een overactief verdedigingsmechanisme(witte bloedlichaampjes).
  Ik vind, dat de mens met waarheid wordt geboren, hoe hij/zij deze waarheid verbasteren is hoe hij/zij in het hiertussen op aarde vertoeven. Dat kan nooit waarheid zijn!
  Waarheid is! Dus kent de mens zichzelf nog niet. laat staan alles wat is?
  Tot zover
  Groetjes Walter.

 6. arnoldvdp

  Beste Walter,
  Zoroaster is de eerste persoon https://nl.wikipedia.org/wiki/Angra_Mainyu die over Ahrman spraak, voor zover wij weten.
  Citaat: ” wie zichzelf niets wijsmaakt en niets wijsmaken laat in de gewone wereld, die zal ook in de spirituele wereld het gezonde mensenverstand binnendragen ”
  Ik heb hierover een vraag, kun je zeggen waar dat staat? Want een van de opmerkingen van Steiner dat verstand tot de fysieke wereld behoord, dus niet meegenomen wordt. Daarnaast alle mensen voorzien van weinig verstand, zullen dus weinig meebrengen in het leven van de dood.

  Beste Rita, het is een citaat
  En ja, het bewustzijn is niet gebonden, maar wel ingekapseld in het lichaam.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s