Jammerlijke abstractie

De gedachte zal meer en meer als een werkelijke zielskracht erkend moeten worden, niet als de jammerlijke abstractie zoals de laatste tijd hem ontwikkeld heeft en bovendien zo trots op is. In oudere tijden waren de mensen door een oud erfgoed nog met de spirituele wereld verbonden. Hoewel ook de atavistische helderziendheid naar verhouding al sinds vele eeuwen teruggelopen is, leefde in het voelen en willen nog dit erfgoed.

Maar nu is de tijd waarbij het bewustzijn steeds meer en meer als een werkelijke macht optreden moet, waardoor ook de geesten van de weerstand, de geesten der duisternis in onze tijd aanstormen om tegenover de reële gedachten de abstracte gedachten in de vorm van alle mogelijke wereldprogramma’s te zetten. Deze samenhang moet men doorzien. De gedachte moet steeds werkelijker en werkelijker worden. Dat moet door de mensen begrepen worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen – Zürich, 13 november 1917 (bladzijde 111)

Eerder geplaatst op 16 februari 2016