Psychoanalyse

Het is bijzonder belangrijk om niet geheel onopmerkzaam te zijn voor de beweging van de psychoanalyse om de reden dat de gebeurtenissen waarop deze beweging zich richt er nu eenmaal zijn, en omdat deze in onze tijd – om verschillende redenen, die we ook nog bespreken kunnen – bijzonder in de aandacht van de mensen komen te staan. De mens moet vandaag de dag aandacht besteden aan dergelijke verschijnselen.

Aan de andere kant is het zo dat de mensen die zich met deze dingen bezighouden, tegenwoordig de kennismogelijkheden ontberen om deze dingen te bespreken, en vooral deze dingen te begrijpen. Zodat men zeggen kan: Psychoanalyse is in onze tijd een verschijnsel dat de mensen ertoe noodzaakt om op bepaalde zielsprocessen opmerkzaam te worden; aan de andere kant echter geeft de psychoanalyse de mensen aanleiding om zulke zielsfenomenen met, ik zou willen zeggen, ontoereikende kennismiddelen te beschouwen.

En dat is bijzonder belangrijk, omdat deze beschouwingen met ontoereikende kennismiddelen een zaak, die zeer in het oog lopend aanwezig is en de menselijke kennis in de huidige tijd vereist, tot talrijke ernstige vergissingen leidt en niet ongevaarlijk is voor het sociale leven, voor de verdere ontwikkeling van kennis en de invloed van deze ontwikkeling op het sociale leven.

Men kan wel zeggen: kwartwaarheden kunnen onder omstandigheden schadelijker zijn dan hele fouten. En als een soort van kwartwaarheden moeten de dingen beschouwd worden, die bij de psychoanalytische theoretici aan het licht komen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seeledes Menschen – Dornach, 10 november 1917 (bladzijde 123-124)

Advertentie

11 gedachtes over “Psychoanalyse

 1. arnoldvdp

  Beste Ridizerd,
  Rudolf Steiner was heel expliciet over Freud, Jung en Adler (10 en 11-11-1917 in Dornach)
  Ik ben een fan van Jung ondanks dat Steiner deze mensen in een bepaald daglicht stelt.
  Ook heeft Jung hem indirect geschreven; “U moet begrijpen dat ik een wetenschapper ben en geen profeet.” dit schetst de toenmalige situatie, vanuit de positie van Jung, wel correct

  1. Ja, Jung heeft zich in een brief erg negatief over Steiner uitgelaten.

   Brief van C.G. Jung
   29 november, 1935

   Beste mevrouw Patzelt,

   Ik heb een paar boeken van Rudolf Steiner gelezen, en ik moet bekennen dat ik er niets van enig nut in heb gevonden. U moet begrijpen dat ik een wetenschapper ben en geen profeet. Wat voor mij belangrijk is, zijn feiten die door de ervaring kunnen worden geverifieerd. Maar ik ben niet in het minst geïnteresseerd in alles wat over de ervaring zonder enig bewijs bij elkaar kan worden gespeculeerd. Alle ideeën die Steiner in zijn boeken naar voren brengt kun je ook lezen in Indische bronnen. Alles wat ik niet kan aantonen op het niveau van de menselijke ervaring, daar blijf ik van af en iemand die, beweert dat hij er meer van af weet, vraag ik mij er de nodige bewijzen voor te leveren. Ik heb een paar boeken gelezen over antroposofie en behoorlijk wat over theosofie. Ik heb ook heel wat antroposofen en theosofen leren kennen, en tot mijn spijt heb ik steeds moeten ontdekken dat deze mensen van allerlei denkbeelden hebben en allerlei dingen beweren waarvoor ze niet in staat zijn enig bewijs te leveren. Zelfs tegen de grootste wonderen heb ik geen vooroordelen als iemand mij er maar de nodige bewijzen voorgeeft. Ik zal ook niet aarzelen voor de waarheid op te komen als ik weet dat die bewezen kan worden. Maar ik hoed mij ervoor de zoveelste te worden van al diegenen die onbewezen dingen beweren om daarmee een wereldbeschouwing op te bouwen die geen enkel fundament in de aarde heeft. Zolang Steiner niet in staat is, of was, Hettitische inscripties te begrijpen, maar wel de taal van Atlantis verstond, waarvan niemand ook maar het bestaan zeker weet, is er geen reden om opgewonden te raken over iets dat Herr Steiner heeft gezegd.

   Hoogachtend, C. G. Jung

   1. Haike

    Zoals het oude kinderliedje al klinkt: Blij zitten waar je zit, en verroer je niet…

 2. henri

  Ook Jung was een kind van zijn tijd , net als Einstein dat was en zovele anderen, het materialisme zegevierde (en nu ook nog ) en je moest je houden aan de tijdsgeest ,anders was je kreeg je geen aanzien meer . Bij R Steiner was zoiets echter niet het geval .

 3. arnoldvdp

  Eigenlijk waren ze alle de kinderen van hun tijd. Maar het woord zegt het al geesteswetenschap Jung in al zijn wijsheid probeert , de geest anders te verklaren en gebruikt daarmee een andere benadering van de geest. dan Steiner. Die in mijn ervaring een veel sluitende beeld van de geest gebruikt dan Jung heeft kunnen bevroeden

 4. Geen enkele mens is in staat zijn medemens in het daglicht te stellen, laat staan zijn medemens via het daglicht te beoordelen, want alles is met alles verbonden en alles wat het daglicht niet verdragen kan, werkt ondergronds of onder water opdat Levensbewustzijn ontstaan kan! Steiner spreekt over de mensheid alsof hij er geen deel van uitmaakt, terwijl ik alles wat op aarde is, geestelijk probeer te doorgronden om het daglicht met het eeuwig licht te verbinden en al-doende het leven van mijn medemens te verlichten.
  Immers het menselijk bewustzijn is aan Godsbeeld en gelijkenis op aarde aanwezig en hoeft dus niet meer ontwikkeld te worden.Een psychiater is de weg op aarde net zo kwijt als een vuilnisman. De mensheid als geheel is bij de tijd en voert oorlogen met zichzelf, totdat?
  Tot zover groetjes Walter

  1. Haike

   Walter,

   Ik denk dat Steiner alleen maar zo kon spreken over de mensen omdat hij meer dan een ander met ze verbonden was… en misschien nog wel is..

   En over het (dag)licht wat het niet kan verdragen? Als je toch wijst op het feit dat mensen en hun bewustzijn gelijk zijn aan God neem ik aan dat je doelt op het stukje waarin gesproken wordt in de bijbel: “Laat ons mensen maken, naar mijn evenbeeld”

   Maar in diezelfde bijbel staat ook: “En het licht schijnt in de Duisternis, en de Duisternis heeft het niet begrepen….”

   Je kunt niet de ene tekst eruit halen en de andere tekst maar laten voor wat het is of omdat je het niet goed uitkomt, das dingen totaal uit hun context rukken, krijg dan de indruk dat je meer op je eigen gelijk uit bent dan op wat anders…

   En verder ben ik benieuwd waar je de informatie vandaan haalt dat het menselijk bewustzijn niet meer verder hoeft te worden ontwikkeld, omdat het nu al gelijk staat aan dat van het Goddelijke bewustzijn?

   Als dat zo zou zijn (en ik weet dat niet) dan vraag ik me af wat wij mensen hier nog doen op Aarde en waarom wij mensen tot op de dag van vandaag elkaar nog de kop inslaan, om niks, en zo kan ik nog wel ff doorgaan….

   En wie zegt mij, of kan mij vertellen dat de Goden zelf al zijn uit ontwikkeld, misschien gaat die ontwikkeling ook nog wel verder…??

 5. arnoldvdp

  Beste Haike,
  Het bewustzijn ontwikkeld zich nog steeds. We leven nu in een van de moeilijkste periodes ooit, we zitten opgesloten in het fysieke lichaam. Steiner heeft er erg veel over geschreven. Maar stappen in het bewustzijn dan spreken we over eeuwen; bv geweten is een woord die 1500 jaar is ontstaan en gaf een doorkijk naar vroegere levens en de lessen die daar zijn geleerd. Maar ook een woord als liefde is pas 700 jaar oud en geeft een doorkijk in je Karma enz.
  We gaan nu in de periode van Aquarius binnen waar we veel opener staan voor vorige levens, het is nu niet de eerste 6 jaar van het leven maar veel langer

 6. Ik denk dat het leven inspiratie geeft wanneer je vanuit een gehéél beseft dat, wie dan ook, reageert vanuit een stukje van dát geheel. Dat stukje geheel van één persoon is dus niet op te delen als “de waarheid” maar slecht op dát moment wanneer het geuit wordt, te zien als zíjn inzicht. Het is onderdeel van iets veel groters, wat niet in één keer is uit te drukken.
  Nieuwsgierig blijven, loslaten en jezelf en iedereen de kans geven om zijn/haar inzicht te delen maakt het leven inspirerend.
  De kunst is om alle inzichten te laten bestaan en er geen oordeel aan te geven.
  Ik heb die ander nodig in het leven en tegelijk moet/wil ik zingeving aan míjn leven geven, op alleen een plaats als onderdeel van “Het Leven”. Ieder op dé wijze die haar/hem past.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s