Het mysterie van de liefde

Stelt u zich twee glazen voor, het ene leeg, het andere half gevuld. Dan stelt u zich voor dat we uit het half gevulde glas water gieten in het lege glas en dat daarbij het half gevulde glas steeds voller en voller wordt.De materialist vindt zoiets dwaas. Maar bij een gedachte die geschikt is voor meditatie gaat het niet om iets in fysieke zin werkelijks, maar om iets dat voorstellingen in de ziel vormt. Juist omdat zo’n idee  niet naar iets werkelijks verwijst, leidt zij ons af van de zintuiglijke werkelijkheid. Een symbool kan ze echter zijn, namelijk voor het zielenproces dat met het mysterie van de liefde samenhangt. Bij de liefde vergaat het zo als met het half gevulde glas waaruit men in een leeg glas giet en het half gevulde glas daarbij toch voller wordt.De ziel wordt niet leger, ze wordt voller naar de mate waarin ze geeft. Een dergelijke betekenis kan dit symbool hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 150 – Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein – Parijs, 5 mei 1913 (bladzijde 61)

Eerder geplaatst op 4 januari 2016

8 gedachtes over “Het mysterie van de liefde

 1. Hetzelfde, maar dan in dichtvorm:

  Uit een poesie-album.

  Ik schonk en hield niets achter,
  jij nam het gretig aan.
  Dit geven en dit nemen
  wil maar niet overgaan.

  Je durft het niet te denken
  dat dit zo blijven kan
  Maar elk moment van schenken
  word ik er voller van.

  Ik barst nog uit mijn voegen
  En stroom dan toch niet leeg.
  Niet uit te putten immers
  is wat ik van je kreeg.

  Jan Eijkelboom.

  1. Liefhebben kan men leren door een gans nieuwe kwaliteit van ‘luisteren’ – ‘aandachtig toehoren’ te ontwikkelen.
   “Wir müssten – so Steiner – dazu kommen, durch die Worte der Sprache die Gedanken selbst wahrzunehmen, die sich darin ausdrücken, d.h. ein “Gedankenlesen” entwickeln, das uns in die Lage versetzt, nicht die eigenen Gedanken, sondern die des anderen wirklich wahrzunehmen…”
   Frank Linde
   Uit : Flensburger Hefte : Liebe Die Sonne der Welt I/99 64

   Dit gedachtenlezen zal zich slechts vormen wanneer mensen leren – door middel van hun etherlichamen – sociaal in omgang te komen met elkaar. Het etherlichaam is de eigenlijke drager van de Gedachten.

 2. Kox

  Ik dank de hemel dat u nog steeds in staat bent om iedere ochtend ons de quotes te zenden.

  De wereld om je heen het is bijna niet uit te houden..

 3. walterhebing

  Van “Liefde” kan men geen voorstelling maken en daar Steiner in dit citaat het toch probeert, vind ik moedig, maar met deze poging geeft Steiner meer van zichzelf bloot, dan van “Liefde”.
  Als kind werd ik ook blootgesteld aan dergelijke grapjes van mijn zgn. “meerdere”.
  Ik ben een raszuivere materialist en zou meteen geantwoord hebben,het glas wordt steeds minder door water gevuld, maar steeds meer gevuld door lucht! “Lucht” het geschenk van het plantenrijk aan mens en dier!
  Als je er als mens toch een beeld van wil vormen, dan kun je Liefde vergelijken met ’n Higgs deeltje, wat stromen wil door het Heelal, maar telkens verzand in menselijke Ego’s, die waar ook in het heelal ooit geleefd hebben, hun volk en zelfs zichzelf telkens maar weer offeren,aan dit onmeetbare, ondefinieerbare geluksgevoel van hun ego.
  Kahlil Gibran over liefde
  Als liefde je uitnodigt hem te volgen alhoewel zijn wegen moeilijk en steil zijn, en als zijn vleugels je omgeven, dan buig je je voor hem.
  Het zwaard dat verstopt zit onder zijn kleren kan je verwonden,
  en als hij spreekt geloof je hem, alhoewel zijn stem je dromen kan vernietigen zoals de Noordenwind de tuin in een woestijn kan veranderen.
  Want zoals de liefde je kroont zo zal de liefde je kruisigen.
  De liefde is voor je groei maar ook om je te kortwieken.
  Zelfs als hij opstijgt en je teerste takken die in de zon trillen streelt,
  zo zal hij ook naar je wortels gaan en ze heen en weer schudden terwijl je je vastklemt aan de aarde.
  Hij kneedt je tot je zacht bent en dan neemt hij je mee naar zijn heilig vuur,
  zodat je gewijd brood mag worden voor het heilige feest van God.
  Al deze dingen zullen de liefde je aandoen zodat je de geheimen van je hart leert kennen, en in die kennis een deel van het hart van het leven kunt worden.
  Maar als je in je angst alleen op zoek bent naar de vrede en de pleziertjes van de liefde, dan is het beter voor je je naaktheid te beschermen en buiten het bereik van de liefde te blijven
  en in de wereld zonder seizoenen te gaan wonen, om te lachen, maar niet totaal, en om te huilen, maar niet totaal.
  De liefde geeft niets anders dan zichzelf en neemt niets anders dan van zichzelf.
  De liefde bezit niet, noch kan het in bezit genomen worden.
  Want de liefde is zichzelf genoeg.
  Als je lief hebt moet je niet zeggen:
  God is in mijn hart, maar liever:
  ik ben in het hart van God
  en denk maar niet dat je de richting van je liefde kunt leiden,
  want als de liefde je waardig vindt, leidt hij je.
  Met andere woorden: Liefde is een soort stroming door het Heelal, waarvan je af en toe deel van uit kan maken, wanneer je de juiste gedachte of handelingen bewust of onbewust verricht.
  Maar de realiteit van het Leven op aarde, is het gegeven dat de mens een soort aardse stuwdam in de kosmische liefdeslevensstroom gebouwd heeft, waardoor de mens steeds meer een speelbal van de natuur wordt, terwijl de mens er als rentmeester voor aangesteld is!
  De mens als één bewust Zijn op aarde, de aarde is ons als één bewustzijn van het leven op aarde geschonken en de mens heeft er twee bewust zijnen van gemaakt, namelijk: de man en de vrouw, waarvan het onzijdig zijn: Kinderen en al wat leeft de dupe van is.
  Steiner spreekt over de mens alsof er iets aan te ontwikkelen valt, echter ik heb als kind al geleerd dat ik naar Gods Beeld en Gelijkenis geschapen ben. Dus als je ’n beeld van mij maakt, maak je het ook voor jezelf, want we zijn beide naar Gods Beeld en gelijkenis geschapen.
  Ik vind dat aan kinderen niet te sleutelen valt, gedurende zes dagen zijn ze getuigen van het alomvattende leven op aarde, vanuit de kosmische Liefde op aarde uitgenodigd om ons de details ervan te laten beleven.
  Echter de waarheid wil de mensheid liever niet ervaren, want zou teveel tijd(economische) kosten.
  Liefde is dus geen mysterie, Liefde is een voor de mens een opgebouwde dam(mysterie) in ons dagelijks beleven van ons leven tot het heden! Van waaruit men naar believen putten kan, echter het tegenovergestelde is waar!
  Liefde is de kosmische Bron voor het leven op aarde, ze is altijd een gevende entiteit voor het leven op aarde, de zon als bron van leven en de maan als wekker bewust leven op aarde! De mens als sublimatie van beide krachten en als rentmeester ervan!
  Eckhard Tolle spreekt over de kracht van het nu, alsof het verleden of de toekomst niet telt voor een huidig gelukzalig gevoel, ik beweer het tegendeel, namelijk: Pas als de mensheid genegen is om elk kind, waar het ook op aarde geboren is, gedurende zes dagen te zien als de balans tussen leven en dood voor het menselijk bewustzijn op aarde, kan er een entree voor ons innerlijke Goddelijke Vonk op aarde gevonden worden. Al doende leven we op aarde in de gevangenschap van het levensbewustzijn van ’n kind jonger dan zes dagen en zullen de consequenties ervan nog lang moeten dragen, we scheppen er steeds meer, in plaats van ze te in ons menselijk bewustzijn te verwerken. Met andere woorden: De mensheid schept tegen beter weten in, een menselijke toekomst, terwijl elk kind voor een Goddelijk Nu geboren wordt.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s