Tolerantie (1 van 2)

Tolerant zijn betekent in geesteswetenschappelijke zin nog iets anders dan wat men daar gewoonlijk onder verstaat. Het betekent ook de vrijheid van gedachten van de anderen te achten. Een ander van zijn plaats wegduwen is een lompheid; als men echter met gedachten hetzelfde doet, dan komt het in niemand op dat dit een onrecht is. We praten weliswaar veel over respect voor de vreemde mening, maar zijn echter niet geneigd dit voor ons zelf te laten gelden.

Een woord van een mens heeft voor ons bijna geen betekenis, men hoort het en heeft het toch niet gehoord. We moeten echter leren met de ziel te luisteren, we moeten de intiemste dingen met de ziel kunnen vatten. […] We moeten dus onze mening onderdrukken, om de ander geheel te horen, niet alleen het woord, maar zelfs het gevoel, ook dan wanneer in ons het gevoel opkomt dat het onjuist is wat de ander zegt.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 54 – Die Welträtsel und die Anthroposophie – Berlijn, 23 november 1905 (bladzijde 196)

Eerder geplaatst op 3 januari 2015 en 30 december 2012