Wereldwijde verantwoordelijkheid

Als de mensheid op aarde in verkeerde (Duits: unlauteren) morele impulsen leeft, dan wordt de aarde anders dan wanneer de mensheid in moreel goede impulsen leeft. […] De mens overziet niet hoe wat zich uiterlijk in het verloop van de natuur afspeelt niet afhankelijk is van alleen maar natuurlijke oorzaken.

Veel belangrijker voor wat tegenwoordig de configuratie van Europa is, veel belangrijker dan te onderzoeken hoe tweeduizend jaar geleden de uiterlijke mineraal-plantaardige structuur van de aarde was, is te vragen: Hoe hebben tweeduizend jaar geleden hier of  eigenlijk in de gehele mensheidscivilisatie de mensen geleefd? – En niet van hoe nu onze minerale wereld is, zal na tweeduizend jaar het lot van de aarde als planeet afhangen, maar van wat wij doen en laten zal het lot van de planeet afhangen! Met het bewustzijn van de wereld breidt de menselijke verantwoordelijkheid zich uit naar wereldwijde verantwoordelijkheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 191 – Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis – Dornach, 9 november 1919 (bladzijde 238-239)

12 gedachtes over “Wereldwijde verantwoordelijkheid

 1. henri

  Kijk , dit is nou eens het voorname verschil tussen geesteswetenschap en materialisme of materialistische wetenschap zonder geest en ziel erbij te betrekken .
  Heb hier het onderste artikel daarom geplaatst , hoe de reguliere wetenschap heel lineair materialistisch te werk gaat en denkt . R Steiner vertelt in zijn kosmogonie dat de maankrachten reeds in 7000 na Christus eraan komen en met de aarde versmelten, kort erna is het in feite al voor een groot deel afgelopen met de aardetoestand zoals wij die nu kennen want het tijdperk van de ‘Zeven Zegels’ komt eraan . Ook is de menselijke bevruchting zoals die nu is afgelopen rond 7000 na C .
  Maar volgens deze lineaire wetenschappers , die liever dromen dan de werkelijkheid te aanschouwen van het minerale ism geest én ziel leidt dat linaire denken naar fantastische getallen zoals miljarden jaren dat de aarde nog zal bestaan . Zo houdt men mensen in de greep van het materialsisme , niet ?

  Maan zal tegen de aarde botsen

  De maan komt elk jaar 3,8 centimer dichter bij onze planeet, en dat cijfer zal in de toekomst alleen maar stijgen. Onze zon groeit en dat zal het proces versnellen, met desastreuze gevolgen.
  Over miljarden jaren zal er een botsing komen tussen de maan en de aarde. Dat is wat deskundigen beweren. Leen Decin van de KU Leuven: “Binnen vijf miljard jaar zal de zon uitgroeien tot een rode reus die honderden keren groter is dan de relatief kleine ster die ze nu is. De zon zal dan even groot worden als de huidige omloopbaan van onze aarde.” Tegen dan zijn Mercurius en Venus al verdwenen.
  De grotere zon zal feller schijnen en zo al het leven op aarde uitroeien. Wat er met de aarde zal gebeuren, is nog onduidelijk. De zon zal tijdens het groeiproces veel materie verliezen door een sterke sterrenwind. Binnen zeven miljard jaar is onze ster een witte dwerg. Een ster die zo groot is als de aarde, maar amper licht geeft.
  De groeiende zon zorgt er ook voor dat de maan sneller naar de aarde beweegt. Binnen 65 miljard jaar komt het tot een botsing tussen de aarde en haar satteliet. Onze planeet is tegen dan een bevroren, omdat onze zon al tientallen miljarden jaren nog amper licht geeft. Het effect van de botsing zal resulteren in een enorme magmaplaneet.
  http://www.msn.com/nl-be/nieuws/wereld/maan-zal-tegen-de-aarde-botsen/ar-AAmOAba?li=AAaA6D3&ocid=spartandhp

 2. Enkele jaren geleden hebben wij daarover reeds gelezen in een blog van Ridzerd meen ik en ik heb het bewaard wegens zo bijzonder : de voortplanting die zal gebeuren via de spraak – de taal -het woord…(mijn woorden zijn dit) R.V.

  Het is de eerste voordracht uit de voordrachtenreeks Vorstufen zum Mysterium von Golgatha (GA 152; 1913/14).

  Rudolf Steiner, Londen, 1-5-1913; GA 152, bladzijde 20 en 21:

  […] “Wir müssen unterscheiden zwischen dem inneren Fortschritt des Ich und des Astralkörpers von Inkarnation zu Inkarnation und dem äußerlichen Fortschritt und der Veränderung in den physischen und ätherischen Körpern von einer Rasse zu der anderen, von einer Nation zu der anderen, von einem Zeitalter zu dem anderen.

  Dieser Fortschritt der äußeren Körper, der physischen und äthe-rischen, von einem Zeitalter zum anderen, würde denen, die Anatomie und Physiologie studieren, nicht bemerkbar sein, aber er ist trotzdem vorhanden und kann durch die okkulte Wissenschaft erkannt werden. Und so wird der menschliche physische Körper wieder ganz verschieden sein im Laufe der normalen Entwickelung der Menschheit, wenn nach unserem jetzigen Leben unsere Seelen in einer zukünftigen Verkörperung wieder auf der Erde erscheinen werden.
  In der jetzigen Menschheitsperiode wird ein zartes Organ vorbereitet, das für den äußeren Anatomen und Physiologen nicht bemerkbar ist. Und doch existiert es anatomisch. Dieses Organ liegt im menschlichen Gehirn, in der Nähe des Sprachorgans.

  Die Entwickelung dieses Organs in den Gehirnwindungen ist nicht das Ergebnis des Karma individueller Seelen, sondern sie ist ein Er¬gebnis der menschlichen Evolution als eines Ganzen auf der Erde, und in der Zukunft werden alle Menschen dieses Organ besitzen, ganz gleich was die Entwickelung der Seelen sein mag, die sich in diesem Körper inkarnieren werden, und ganz unabhängig von dem Karma, das mit diesen Seelen verbunden ist.

  Dieses Organ wird in einer zukünftigen Inkarnation von Menschen besessen werden, die gegenwärtig vielleicht der Anthroposophie feind¬lich sind, wie von denjenigen, die ihr jetzt sympathisch gegenüberstehen. Dieses Organ wird in der Zukunft das physische Instrument für gewisse Seelenkräfte sein, genauso wie zum Beispiel Brocas Organ in der dritten Gehirnwindung das Organ für die menschliche Fähigkeit der Sprache ist.
  Wenn dieses Organ entwickelt ist, kann es von der Menschheit ent-weder richtig angewendet werden oder auch nicht. Diejenigen werden es richtig anwenden können, die jetzt die Möglichkeit vorbereiten, die jetzige Inkarnation wahrheitsgemäß in der Erinnerung zu haben, wenn sie in der nächsten sein werden. Denn dieses physische Organ wird das physische Mittel für die Erinnerung an eine frühere Inkarnation sein, was jetzt nur erreicht werden kann durch eine höhere geistige Entwickelung.” […]

  Boeiend!

 3. henri

  Ook het boek DE STRIJD OM HET MENS- ZIJN spreekt R Steiner over het binnensuizen van de maan in de materie van de aarde (voordr 13 mei 1921) en de daarmee gaande veranderingen van mens .

  […”Nu weet u dat de maan zich eens weer met de aarde zal verenigen. Het tijdstip waarop de maan zich weer met de aarde zal verenigen, wordt door de in abstracties levende astronomen en geologen vele duizenden jaren in de toekomst geprojecteerd.° Maar dat is een waanidee. In werkelijkheid ligt dat tijdstip helemaal niet zo ver van ons vandaan. U weet immers dat de mensheid als zodanig steeds jonger wordt.° U weet dat het steeds meer zo wordt dat de mensen maar tot een bepaald tijdstip hun lichamelijk—psychische ontwikkeling doormaken. In de tijd van Christus’ dood, toen de gebeurtenis van Golgotha plaatsvond, konden de mensen zich in het algemeen tot hun drieëndertigste jaar lichamelijk en psychisch verder ontwikkelen. Tegenwoordig kunnen ze dat nog maar tot hun zevenentwintigste jaar. En er zal een tijd komen in het vierde millennium waarin de mensen zich nog maar tot hun eenentwintigste zullen kunnen ontwikkelen. Dan zal er een tijd komen in het zevende millennium waarin de ontwikkeling van de mensen op grond van hun lichamelijk gestel niet verder zal gaan dan hun veertiende jaar, De vrouwen zullen dan ophouden vruchtbaar te zijn. Het leven op aarde zal heel andere vormen aannemen, Dat zal de tijd zijn waarin de maan de aarde weer zal naderen en zich weer in de aarde zal voegen,Ziet u, beste vrienden, op zulke buitenaardse gebeurtenissen moet de mens tegenwoordig zijn blik gaan richten. Hij moet niet zomaar in het algemeen abstract van iets goddelijks dromen, maar hij moet de gebeurtenissen die met zijn ontwikkeling samenhangen in ogenschouw nemen. Hij moet weten: de maan is eens uit de aarde weggegaan; de maan zal weer in de aarde terugkomen En zoals de uittreding van de maan een ingrijpende gebeurtenis was, zo zal ook de herintreding van de maan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij zullen als mensen dan weliswaar de aarde nog bevolken, maar wij zullen niet meer op de gewone manier geboren worden, we zullen op een andere manier dan door de geboorte met de aarde verbonden zijn. Maar we zullen ons tot dat tijdstip op een bepaalde manier ontwikkeld hebben. En wij moeten wat nu gebeurt, het schimmig worden van het intellect, in verband brengen met wat eens als een ingrijpende gebeurtenis in de ontwikkeling van de aarde plaats zal vinden: het weer binnensuizen van de maan in de materie van de aarde.”]

  1. Henri,

   ik heb een vraagje i.v.m. een gerelateerd thema:
   Over het boek ‘Raadgevingen voor een esoterische scholing’ uit GA 245 van de Gesamtausgabe.
   Zit de inhoud van dat boek ook vervat in R. Steiner’s Esoterische scholing (alwaar het nawoord is van Michel Gastkemper en Roel Munniks). Of staat dit op zichzelf. Bij gelegenheid graag, moest je ervan op de hoogte zijn. Met dank. Rita

 4. henri

  Rita,

  Volgens mij staan ze elk op zichzelf al zijn er soms gelijkaardige thema’s die behandeld worden.
  Ga 245 zijn vooral notities oa van toehoorders, raadgevingen spreuken en uitleg daarover etc ..
  gaat tussen 1903 en 1908 .

  De andere staan ook vele voordr in en oa brieven aan M Scholl en gaan van 1903 tot 1014 zoals ik zie . Maar ik vindt ze beiden wel waardevol .Hier staan wel bronnen achteraan vermeld oa GA 264,266 banden 1,2, en 3 ( tot 1923), 267 (tot 1924),268 (tot 1925).
  Misschien weet iemand anders er meer over .

 5. walterhebing

  “Met het bewustzijn van de wereld breidt de menselijke verantwoordelijkheid zich uit naar wereldwijde verantwoordelijkheid”. Ik vind dat Steiner met deze zin, de gehele mens-civilisatie qua chronologische ontwikkeling in tijd het verleden omwisselt met de toekomst. Dit terwijl de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. En als rentmeester vanaf den beginne(Adam en Eva)verantwoordelijk was en nu nog is, voor al de levensvormen op aarde!
  Met andere woorden: Elk kind wordt geboren te midden van hetgeen zijn/haar voorgangers op aarde hebben achtergelaten en men nagenoeg elk kind op aarde ertoe min of meer verplicht stellen om daarop acht op te slaan!
  Het indianenopperhoofd- van Seatle verwoordde het aldus in zijn wereldberoemde speech: Eens zal blijken dat de God van blanke man dezelfde is, als onze God, eens zullen we dat weten!
  Steiner spreekt over de configuratie van Europa, terwijl in elk kind jonger dan zes dagen de complete configuratie van al het leven, waar ook in het heelal, als ongemanifesteerd zijn, opgesloten ligt! Het kan zich voor de huidige mens pas ontvouwen, als elk kind waar ook op aarde geboren, als medeverantwoordelijke voor al het Kosmisch Leven gaan zien en ze ook aldus behandelen.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

 6. henri

  Het ‘ waarom ‘ de mens in verkeerde morele impulsen leeft , en waarom de huidige wetenschap de ziel en geest negeert ligt in het feit dat , de geestelijke leiding van de mens en mensheid ‘ in handen is van engelen die enerzijds hun taak volbracht hebben en anderzijds hun taak nog niet voltooid hebben .Deze laatsten zijn de ‘achtergebleven engelen’ uit het Egyptische tijdperk die nu weerom hun werk doen en de mens bezielen in een onvrij denken dat tot onwaarheden leidt .Het komt er bijgevolg op aan met een wakker bewustzijn en wil deze krachten te onderkennen ,aldus R Steiner .

  Een citaat uit de geestelijke leiding van mens en mensheid (GA15) :
  (…”In onze tegenwoordige wetenschap leven krachten uit de oude Egyptische en Chaldeeuwse wereld, die destijds vooruitstrevende krachten waren , maar die nu achtergebleven krachten zijn en die men ‘onderkennen’ moet , wil en het karakter van de tegenwoordige tijd naar waarde schatten. Deze krachten zullen de mens van heden schaden ,wanneer hij hun tendens niet kent ; hij zal geen schade ondervinden , maar ze voor iets goeds gebruiken , wanneer hij zich bewust is van hun werking en de juiste verhouding tot henweet te vinden . …)

  1. Daarom ook denk ik dat men bij de tijd moet blijven: men zich niet moet terugtrekken uit het dagdagelijkse leven, het doorzien en doorvoelen van de tijdsgeest en dat blijft moeilijk : alles is voortdurend in verandering. Helder bewustzijn aankweken…?

   1. Nieuwe denkbeelden dringen zich bij mij op. Toen ik begon met antroposofie (1980) – was een van mijn vraagtekens : steeds maar meer mensen op deze aarde. Klopt toch niet. Wat is hier aan de hand? Deze vraag verdween –evenwel onopgelost.
    Wij zijn geschapenen – niet alleen maar geborenen, toch!
    Na induiken in ‘Wereldwijde verantwoordelijkheden’ (zie 11/2/ 2017 van deze blog) en ook al eerder (zie 26/2/2013 Kamaloka (2-slot) De pleger van vivisectie ….met een reactie van cheesecurve en melding van één van zijn artikelen) struikel ik toch weer over die aantallen.
    (in verband met Engelen strijd –‘ik loze’ mensen : geboren uit de erfelijkheidsstroom –over hun aantal spreekt men van “een soort boventallige mensen “, die in werkelijkheid geen mensen zijn. En ook dat het een vreselijke waarheid is!!
    (boventallig : boven het normale aantal)

    Kan hierin de verklaring liggen van de toenemende aangroei van de wereldbevolking.
    Mensen ? Wanneer ik het woord mens uitspreek, waaraan denk ik dan? Wat doe ik dan?
    Wat moet ik ermee?
    Rita Vervoir

 7. henri

  Rita,
  Er is daar een uitgebreid artikel over .

  http://www.vrijgeestesleven.be/diabasis/b21wereldbev.htm

  [“Dat zich in de laatste eeuwen steeds meer zielen minder lang ophouden in de geestelijke wereld, zo zegt Steiner, is het gevolg van het ontstaan van het “economische mensentype”. Dit mensentype heeft geen interesse voor spiritualiteit en beschouwt het leven enkel vanuit een fysieke en materiële zin. In een voordracht gehouden op 12 oktober 1919 (GA 191) zei hij hierover o.a. het volgende:”…..]

  “Altijd meer mensen … maar echt ménsen ?

  [Maar er blijkt nog een andere oorzaak te zijn waardoor het wereldbevolkingsaantal toeneemt. Tijdens een voordracht, gehouden op 17 september 1924 voor een aantal priesters van de Christengemeenschap (GA 346) verklaarde Rudolf Steiner: ….]

  [Zo toch sprak Rudolf Steiner zich uit tijdens een voordracht op 22 oktober 1920 (GA 200). Daar ook beweerde hij dat vooral in de Westerse gebieden verhoudingsgewijs veel ik-loze mensen leven waarin zich bepaalde geestelijke wezens incarneren met de bedoeling “speciale leerlingen op te leiden en als een epidemie de andere mensen te besmetten met hun bijzondere geaardheid”. Hieronder volgt een gedeelte uit de geciteerde voordracht:

  “Er kunnen ons mensen in mensenvorm tegemoet treden die eigenlijk slechts naar de uiterlijke schijn mensen zijn, onderworpen aan steeds weerkerende aardelevens; in waarheid zijn het mensenlichamen met een fysiek, een etherisch en een astraal lichaam, waarin zich wezens belichamen om door middel van deze mensen hier werkzaam te zijn. Het is inderdaad zo dat in het Westen een groot aantal van dergelijke mensen rondloopt, mensen die in feite niet gewoon wederbelichaamde mensen zijn, maar die dragers zijn van wezens die een uitgesproken vervroegde ontwikkelingsgang vertonen, die eigenlijk pas in een later ontwikkelingsstadium in de mensheidsvorm zouden mogen optreden. Deze wezens bedienen zich niet van het ganse menselijke organisme, maar voornamelijk -bij de Westerse mens- van het stofwisselingssysteem. Van de drie leden der menselijke natuur benutten zij het stofwisselingssysteem op een zodanige manier dat zij door middel van deze mensen inwerken op de fysieke wereld. Iemand die het leven op de juiste manier beschouwt ziet dit ook uiterlijk aan die mensen. Zo zijn bvb. een groot aantal van diegenen die behoren tot Angelsaksische geheime genootschappen -over de rol van zulke geheime genootschappen hebben wij de laatste jaren herhaaldelijk gesproken- zo zijn leden van die geheimgenootschappen die invloedrijk zijn, eigenlijk dragers van dergelijke te-vroeg-optredende wezens die via het stofwisselingsstelsel van bepaalde mensen op de wereld inwerken en zich een arbeidsterrein zoeken door middel van mensen die niet in regelmatige wederbelichamingen leven. Evenzo zijn de toonaangevende persoonlijkheden van bepaalde sekten van zodanige aard; en met name bestaat het overgrote deel van een zeer verbreide sekte die een grote aanhang in het Westen heeft uit zo’n mensen. Op die manier werkt, zou ik mogen zeggen, een gans andere geestesgesteldheid in op de mensen van tegenwoordig. En het zal een essentiële opgave zijn om vanuit deze gezichtspunten stelling te kunnen nemen tegenover het leven …….]

  Als je dan leest wat David Icke vertelt on zijn boek ” Het fantoomzelf ” , p 250-280 waarin hij het heeft over offers aan de Goden , over de koninklijke satanisten waardoor archonten incarneren ,over de archontische pedofilie , de Elite pedofielen , de pedofiele royalty , de archontische zwarte ogen etc .. dan is het plaatje wel een beethe rond ,zo denk ik .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s