Here, Here

Wie altijd maar weer de mond vol heeft van het woord ‘Here, Here’ of  ‘Christus, Christus’, hoeft daarom nog niet een goede christen te zijn. – De antroposofie wordt vaak verweten, dat ze minder dan de uiterlijke religies over Christus spreekt. Ik zeg dan vaak: Maar er is een oud gebod, dat ook door de christenen erkend wordt, maar waarmee bij het eeuwige praten van de Christus geen rekening wordt gehouden: ‘Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken.’

Dat is een van de tien geboden. Wie voortdurend enkel van de Christus spreekt, zijn naam in de mond bestorven heeft liggen, zondigt tegen de heiligheid van de naam van Christus. Antroposofie wil in alles wat zij doet en is, christelijk zijn. Daarom kan men haar niet verwijten dat zij te weinig van de Christus spreekt, want het bewustzijn dat de Christus leeft, is in alles wat zij brengt. En ze wil niet steeds ‘Here, Here’ op de lippen hebben, ze wil des te meer christelijk zijn, hoe minder ze voortdurend van Christus spreken wil.

Bron: Rudolf Steiner – GA 226 – Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung – Kristiana (Oslo), 21 mei 1923 (bladzijde 113)

Eerder geplaatst op 12 december 2015

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s