De mensheid heeft zich er eeuwenlang aan gewend om van de werkelijkheid maar een deel te zien

De mensheid heeft zich er eeuwenlang aan gewend om van de werkelijkheid maar een deel te zien. En juist hierdoor zijn langzamerhand de gemoedstoestanden in de mensen voorbereid, die dan geleid hebben tot het tegenwoordige rampzalige leven. De mensen staan zonder inzicht in het leven, staan tegenwoordig in het bestaan zonder het begrijpen van het leven, zoals het voor het huidige stadium van ontwikkeling van de mensheid nodig is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 203 – Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung – Stuttgart, 6 januari 1921 (bladzijde 33)