De oorlog van allen tegen allen

We gaan een tijd tegemoet waarin, zoals ik onlangs heb aangegeven, de mensen zullen begrijpen wat het atoom in werkelijkheid is. Het zal worden doorzien dat het atoom niets anders is dan gestolde elektriciteit.  De gedachte zelf bestaat uit dezelfde substantie.

Men zal inderdaad zo ver komen, nog voor de vijfde cultuurperiode (1413-3573 na Chr.) ten einde loopt, dat men in staat zal zijn op het atoom in te werken. Als men eerst de connectie van de materie tussen de gedachte en het atoom kan begrijpen, dan zal men spoedig  begrijpen hoe men het atoom kan beïnvloeden. En niets zal meer voor bepaalde soorten van uitwerkingen gesloten zijn: Ik zal hier kunnen staan en onopgemerkt op een knop, die ik in mijn broekzak draag, kunnen drukken om een object op een verafgelegen afstand, bijvoorbeeld in Hamburg, op te blazen, zoals u nu al draadloos kunt telegraferen, doordat u hier  een golfbeweging produceert en die op een bepaalde andere plaats tot uitdrukking kunt brengen. Dat zal kunnen optreden in de tijd, wanneer de occulte waarheid dat gedachte en atoom uit dezelfde substantie bestaan, in het praktische leven zal zijn doorgevoerd.

Het is onmogelijk voor te stellen wat er in zo’n geval zou gebeuren, als de mensheid dan niet tot onbaatzuchtigheid zou zijn gekomen. Alleen door het verwerven van onzelfzuchtigheid zal het mogelijk zijn de mensheid van de rand van de vernietiging  te weerhouden. De ondergang van ons tegenwoordige aardetijdperk zal teweeggebracht worden door het gebrek aan moraliteit. Het Lemurische aardetijdperk is door vuur ten onder gegaan, het Atlantische door water; het onze zal ten onder gaan door de oorlog van allen tegen allen, het kwaad, door de strijd tussen de mensen onder elkaar. De mensen zullen zichzelf in onderlinge gevechten vernietigen. En het troosteloze zal zijn – troostelozer dan andere soorten van ondergang -, dat de mensen zelf de schuld daaraan zullen dragen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 93 – Die Tempellegende und die Goldene Legende – Berlijn, 25 december 1904 (bladzijde 122-123)

Eerder geplaatst op 25 oktober 2015

Advertentie

11 gedachtes over “De oorlog van allen tegen allen

 1. Bernard

  Steiner zei dit 111 jaar geleden! En kijk nu eens wat er in de wereld gebeurt! Er wordt al openlijk over een 3e wereldoorlog gesproken, kernwapens en volslagen onzekerheid wat de volgende Amerikaanse president gaat doen . . . . .
  En we zijn nu al bezig om met gedachten een computer te kunnen sturen. En we weten inmiddels dat een atoom uit samengebalde energie bestaat.
  Onvoorstelbaar dat Steiner dit i 1904 voorzag, nog voor dat er überhaupt sprake was van de relativiteitstheorie of van een 1e wereldoorlog . . . . .

  1. Ja, Bernard, het was niet voor niks dat ik als ondertitel van mijn site aanvankelijk had: ‘Citaten en fragmenten uit het werk van het grootste genie aller tijden.’ 😉
   Later heb ik deze ondertitel dan weer veranderd, omdat sommigen zich er aan stoorden, vooral op de Engelstalige site.

 2. Haike

  Mag ik uit dat laatste stukje opmaken dat de mens geen schuld had aan het vergaan van de twee voorafgaande Aardetijdperken? Ik dacht dat ook daar de mens schuld aan had, want als we dat niet hadden, wiens schuld was het dan wel?

  1. respectievelijk de aartsengelen en de engelen.

   een soort poëtische/mythische beschrijving van dit gebeuren is te lezen in Tolien’s Silmarillion, de voorgeschiedenis van Lord of the Rings

   1. Haike

    Hum…

    En wat maakt dat jij denkt dat dat een betrouwbare informatie bron is?

    (Met alle respect voor Tolkien, wiens “Ban van de Ring” ik al op mijn 14e las, en vele malen daarna heb herlezen…)

 3. ik heb het niet uit de Silmarillion. Die kennis is via meditatie te bereiken en te ervaren.

  Tolkien heeft het toevallig vrij helder beschreven en de Silmarillion lezen is een goede manier om je in te leven hoe de wereld was in vroeg Atlantische en voor Atlantische tijden.

 4. walterhebing

  Heel symbolisch dat Rudolf Steiner op 25 december 1904 deze voordracht heeft gehouden, 25 december wordt gezien als de geboortedag van Jezus en deze geboortedag wordt nog steeds als een vredesdag, namelijk: “de eerste Kerstdag” herdacht in onze Christelijke Cultuur.
  De vraag rijst bij me op, of Steiner dit bewust op deze dag heeft gepland of in de waan van de dag heeft gehandeld. Met deze boodschap ondergraaft Steiner toch de boodschap van Jezus Christus aan de levende mens?!
  Ik zie de Christen Impuls als een hint aan de mens, zich te bekommeren om al het leven op aarde, wat in zijn pracht en glorie manifestaties van de Goddelijke Gedachte zijn, waarvan de mens, het uiteindelijke resultaat van is.
  De mens is het toppunt van de levensmanifestaties van de Goddelijke Gedachte op aarde, te beginnen bij Adam en Eva, daar Adam en Eva zich niet aan de wet van de Levensgeest op aarde hielden, Sprak God deze woorden: “Mens Gij zijt uit stof ontstaan en tot stof zult Gij wederkeren” Met andere woorden: De mens is al sinds Adam en Eva op aarde geleeft hebben, verbannen naar een atoom in Godsgedachte.
  De mens heeft zich nu ontwikkeld tot kennis van hetgeen in de verschillende atomen opgeborgen zit, echter de mens houdt zich nauwelijks bezig met de verbroedering van het Goddelijk Atoom wat in ieder mens latent aanwezig is.
  Er komt geen oorlog van allen tegen allen, want die was er al sinds Adam en Eva op aarde geleeft hebben. Adam en Eva waren in beginsel de Heilige Dreëenheid, het mannelijke, het vrouwelijke en het onzijdige op aarde, samen vormde ze het eeuwige leven(Paradijs) op aarde, als atomen in Gods Gedachtegoed.
  Echter er kwam een kink in het gezamelijke gedachtegoed en de mens kwam buiten de levensgeest op aarde te staan en leeft sindsdien tn koste van de andere levensmanifestaties(medemens, dieren, planten en mineralen).
  De mens is verworden tot Goudzoeker, in plaats van ten opzichte van elke medemens, waar ook op aarde geboren, zijn/haar Goddelijk latent atoom op te zoeken en er vanuit je eigen Goddelijk talent verbinding mee te leggen.
  Als dat wereldwijd Nu zou geschieden, zou in elk hart van de mens een spontane bijdrage aan het welzijn van alles wat op aarde leeft geleverd worden. Immers in elke mens ligt het Goddelijk atoom latent opgeslagen, terwijl geen enkele opvoeding er appèl op doet.
  Men voedt kinderen op om zich een gewaardeerde plek in ’n cultuur te bemachtigen, in plaats van kinderen te zien als fysieke geestverwanten van het Goddelijk atoom in ons.
  Ooit zal de oude Grijsaard van jonger dan zes dagen vragen, waar de plek van leven is? Zei Jezus.
  Ik heb hier ooit de toespraak van het Dwamisch Indianen opperhoofd geplaatst, nu kan men deelnemen aan het protest van de Sjoux indianen in Dakota, zij protesteren tegen de zwarte slang, die hun Heilige grond doorboort. Indianen zijn nog enigzins met de levensgeest van de Heilige Dreëenheid op aarde verbonden, maar krijgen geen kans zichzelf te verdedigen tegen de hebzucht van de medemens in Amerikaanse Cultuur.
  Doden hebben voedsel nodig, dat gegeven zat al verweven in de toespraak van het Indianenopperhoofd(1853) van de Darwisch stam.
  Ik denk inmiddels dat niet de ziel van de mens ontpooid dient te worden maar het Hart der mensen, wat zich met de manifetaties van het leven op aarde verbonden weet, opdat de mens weer opgenomen voelt, in de levensgeest op aarde!
  En aldoende medeschepper wordt van de levensmanifestaties op aarde als zowel ver daaromheen, immers Godsgedachte waart in geheel het heelal en voor ons als mens vooral, overal op aarde!
  Oorlog van allen tegen allen kan nooit plaatsvinden, wel een oorlog van ons allen tegen de bron van ons Zijn omdat we de Goddelijke kern in ons allen gemakshalve vergeten zijn en deze zich in allerlei vormen telkens maar weer aanbiedt. We vechten tegen de bierkaai, die we zelf vertegenwoordigen.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s