Theologie/Naturalisme

In de 19de eeuw kwam de tijd dat de gewoonlijke zielenactiviteit, die zulke grote, belangrijke resultaten in natuurwetenschap en techniek gebracht heeft, ook op de theologie werd toegepast. Wat is echter van deze theologie geworden? Van de Christus Jezus, van de incarnatie van een buitenaards wezen werd “de eenvoudige man van Nazareth” gemaakt; weliswaar de meest voortreffelijke mens, maar niet de drager van een bovenaards wezen. De theologie werd naturalisme. Hoe menselijker de moderne theologen Jezus van Nazareth opvatten, hoe minder ze aanleiding zagen tot een Christologische beschouwing, hoe liever ze het hadden. Ze willen zich ook in de theologie slechts wijden aan de beschrijving van de mens Jezus van Nazareth, niet tot een opvatting van de Christus als een bovenaards wezen dat gewoond heeft in de mens Jezus van Nazareth.

Bron: Rudolf Steiner – GA 203 – Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung – Den Haag, 27 februari 1921 (bladzijde 234)

Advertentie

Een gedachte over “Theologie/Naturalisme

 1. Anoniem

  Ik vind citaat van Steiner over Jezus Christus wel heel kort door gaan, ik ben Katholiek opgevoed en heb tijdens mijn opvoeding als maar vernomen dat Jezus een kindervriend was!
  Mij staat nog steeds deze uitspraak van Jezus me nabij, namelijk:
  “Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.”
  En ik laaf me nog steeds aan de nabijheid van kinderen en probeer te blijven zoals ik destijds was, ik vind het een onmenselijke opgave. In die zin gaat Jezus Christus me voor, namelijk: Eens bleef hij als twaalfjarige in Jeruzalen na Pesach achter, zonder dat zijn ouders er weet van hadden, na één dag reizen kwamen ze erachter dat hun zoon niet meer onder hen was en reisde terug naar Jeruzalem, na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.
  Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 5Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
  En dat was tegen de zin van schriftgeleerden, het volk opzette tegen deze persoonlijkheid, omdat hij zich onder de mensen begaf en verbond ongeacht hun verdienste binnen het joods volk of hun afkomst.In wezen verloochende hij zijn eigen volk om elke mens van waar ook op aarde, als medemens te behandelen, zoals hij zelf ook graag behandeld wilde worden.
  Als twaalfjarige viel ik ook in een soort zwart gat, ik moest mijn vriendjes en vriendinnetjes uit mijn dorp achterlaten, om me verder in de stad te laten scholen. Een immense overgang voor ’n twaalfjarige!
  Jezus had zich gedurende “vier of zes dagen” geschoold in de primaire vragen des levens en leefde tot zijn dertigste tamelijk gehoorzaam aan zijn omgeving en bouwde intussen aan zijn vertegenwoordiging van zijn Levensgeest(zon) op aarde, Echter de krachten van menselijke geest(maan) hebben hem monddood gemaakt. Terwijl zijn geest nog volop in me leeft, dankzij de kinderen op aarde. Die hun geest elke keer weer vernieuwen en geen nieuwe tempels voor hun geest bouwen, maar gehoorzamen aan hun lichaam waar de tempel van de Levensgeest opgesloten ligt en dat geeft nu enorme spanningen op aarde!
  Jezus was een soort klokkeluider en velen na hem zijn gekruizigd, onhoofd, verbrand enz. Maar door al de eeuwen heen is werkelijke boodschap van Jezus nooit goed overgeleverd aan mijn Zijn op aarde. Heb je naaste lief, zoals je jezelf lief hebt” is verworden tot voedt je naaste(kinderen) op in de door jou geliefde waan!
  Jezus doorbrak alle protocollen die in zijn tijd voor zijn volk golden en dat was alleen maar op het geestelijk menselijk vlak. Dat de natuur zich nu, in alle facetten zo onrustig gedraagd, is omdat de mens de klokkenluiders op aarde geen psychiese of fysieke ruimte biedt en de Levensgeest op aarde andere wegen zoekt.
  Eens zal de ontwikkelde menselijke geest zich moeten overgeven aan de geest van ’n kind van jonger dan zes dagen om zich nog een plek van leven op aarde te kunnen verschaffen.
  Echter die plek op aarde is er zelfs voor ’n kind jonger dan zes dagen niet meer, Jezus moest vluchten voor de toorn van Herodus! Een nieuwe koning binnen mijn rijk? Dat kan toch niet en liet alle kinderen onder de twee jaar afmaken, binnen de menselijke geest is het sinds Adam en Eva op aarde geleefd hebben, nooit anders geweest binnen Christelijke opvattingen van het geloof! Het mannelijke en het vrouwelijke strijdt nog steeds om de macht over het onzijdige! De levensgeest op aarde en de Waarheid is nog steeds temidden van ons huidig zijn. Maar we willen er geen weet van hebben en plegen in wezen contactbreuk met de kern van ons menselijk bestaan, als rentmeester over alles wat op aarde leeft en wil leven om nieuw menselijk leven op aarde toe te staan, omdat het teveel aandacht van ons individuele levensrijk eist.
  Ik zou dit nooit op deze site hebben kunnen neerpennen, als ik niet de ervaringen opgedaan had met allerlei niet gewenste kinderen, terwijl ze toch deelnemer zijn van onze tijd op aarde!
  Met andere woorden: Ze leven in hetzelfde Levensbewustzijn als ik op aarde, met dit verschil ons volk duidt het anders dan andere volkeren en omgekeerd, doch het Levensbewustzijn van baarmoeder aarde omvat al het leven op aarde en is er tegelijkertijd vertegenwoordiger en verantwoordelijk voor.
  Hetgeen Adam en Eva verzaakte en nu terugkomt op aarde! Mens gij zijt uit stof onstaan en zult ertoe wederkeren. Hoe waar is deze uitspraak? Hoeveel silliconvaley’s zijn er nu op aarde?
  Laten we deze tempels van de jeugdige onzijdige menselijke abstracte geest ontmantelen en ze proberen te verbinden met het leven op aarde. Het eeuwig leven is aan mens de toevertrouwd, als Hij/Zij zich aan het Goddelijk gebod houdt, gaat en plant u voort en Adam en Eva hielden zich niet aan dit Goddelijk accoord en schiepen zich nazaten met nieuwe ervaringen omtrent dit accoord. Ik kan alleen maar zeggen dat het lichaam van de mens gebruikt wordt om de waan van de dag, net als Herodus het ten tijde van Jezus deed de waan van de dag te spekken, in plaats van onbevlekte kinderen op te vangen in hun al of niet bevlekte geest.
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s