Theologie/Naturalisme

In de 19de eeuw kwam de tijd dat de gewoonlijke zielenactiviteit, die zulke grote, belangrijke resultaten in natuurwetenschap en techniek gebracht heeft, ook op de theologie werd toegepast. Wat is echter van deze theologie geworden? Van de Christus Jezus, van de incarnatie van een buitenaards wezen werd “de eenvoudige man van Nazareth” gemaakt; weliswaar de meest voortreffelijke mens, maar niet de drager van een bovenaards wezen. De theologie werd naturalisme. Hoe menselijker de moderne theologen Jezus van Nazareth opvatten, hoe minder ze aanleiding zagen tot een Christologische beschouwing, hoe liever ze het hadden. Ze willen zich ook in de theologie slechts wijden aan de beschrijving van de mens Jezus van Nazareth, niet tot een opvatting van de Christus als een bovenaards wezen dat gewoond heeft in de mens Jezus van Nazareth.

Bron: Rudolf Steiner – GA 203 – Die Verantwortung des Menschen für die Weltentwickelung – Den Haag, 27 februari 1921 (bladzijde 234)