Lachen en huilen

We hebben in andere voordrachten ook gezien, hoe het Ik niet alleen aan de ziel werkt, maar hoe het door deze arbeid zelf steeds volkomener en sterker worden kan. We zullen daarom gemakkelijk begrijpen, dat lachen en huilen in zeker opzicht een opvoedingsmiddel kunnen zijn. […] In lachen en huilen ligt dus tegelijkertijd een opvoedingsmiddel van het Ik en de krachten van het Ik. Het Ik stijgt als het ware opwaarts in zijn vrijheid en samenhang (Duits: Zusammengeschlossenheit) met de wereld, doordat het zich uit in lachen en huilen. Daarom is het geen wonder dat tot de grote opvoedingsmiddelen van de menselijke ontwikkeling de producties en scheppingen behoren, die juist op de opwekking van de zielenkrachten aansturen, die aan de lach en de traan ten grondslag liggen. […] We zien hoe het met de ontwikkeling van de mensen samenhangt, dat door de tragedie (Duits: Trauerspiel) en de komedie (Duits: Lustspiel) kunstmatige scheppingen voor zijn ziel afgeschilderd worden. Wie de menselijke natuur en zijn wezen ook in de kleinste dingen kan waarnemen, die zal zien dat ook de alledaagse belevenissen hem tot begrijpen van de grote feiten kunnen leiden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 59 – Metamorphosen des Seelenlebens/Pfade der Seelenerlebnisse – Berlijn, 3 februari 1910 (bladzijde 67-68)

Eerder geplaatst op 12 juli 2015

Advertentie

Een gedachte over “Lachen en huilen

  1. walterhebing

    Ik heb ooit vernomen dat lachen een vervanging is van het dierlijk vluchtgedrag, als een situatie te levensbedreigend is. Dat zie je vaak bij jongeren die iemand in van groep pesten. Vluchten uit de groep is eigenlijk niet mogelijk, want dan verlies je, je indeniteit. En anderzijds ervaar je dat de groep je ziel kwetst en als de groep gewoon door gaat met pesten wordt ie kwaad of gaat huilen. Volgens mij is lachen verworden tot een onnatuurlijk verschijnsel, een soort spel met de indentiteit van de mens. Waar de pesters en de gepeste een klimaat scheppen waar ze allebei het slachtoffer van worden.
    Een goed voorbeeld hiervan is Jezus, Jezus werd voortdurend gepest door de Farizeën, echter Jezus lachte er niet om, maar gaf telkens een onderbouwd weerwoord! En de pesters hielden maar niet op en gingen daarin zo ver dat een van zijn eigen twaalf geloofsgenoten hem voor geld verrried.Waardoor Jezus aan het kruisgenageld werd door zijn eigen volk, zelfs Pontius Pilatus kon het niet voorkomen. En Petrus aan de toorn van het volk kon ontkomen, door half lachend op te merken dat hij Jezus nooit gekend had, tot zelfs driemaal toe.
    Met andere woorden lachen of huilen kan dan wel als voedsel voor een sterker Ik gelden en daardoor de Bovenzinnelijke Ziel van de mens te bevruchten. Maar Bovenzinnelijke ziel van de mensheid berust dan niet op de Waarheid der levensgeest op aarde.
    Jezus zei, hangend aan het kruis, Vader(levensgeest) vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen!
    Ik vind spelen met de bevolking om hun ziel ten koste van de levensgeest op aarde te beroeren heel gevaarlijk. Want hun zielen hebben voor dit tijdperk op aarde(volgens Steiner) gekozen.
    Mijn ziel zegt dat het in wezen heel eenvoudig is, om te leven op aarde. Echter de diverse Ikken der mensheid hebben het menselijk leven zeer complex gemaakt, zo complex dat we er vele malen voor moeten incarneren alvorens we begrijpen kunnen wat we het Leven op aarde hebben aangedaan, laat staan geneigd zijn er iets aan te veranderen. Tussen huilen en lachen bevindt zich de hele mensheid, sinds Adam en Eva op aarde vertoefd hebben, ik zeg bewust vertoefd, want alvorens ze zich met het leven op aarde verbonden hadden schiepen ze hun eigen leven(Bewustzijn) over het leven op aarde.
    Jezus en talrijke andere profeten hebben geprobeerd dat bewustzijn te koppelen aan de Levensgeest op aarde! Andere ikken hadden geen boodschap aan de Levensgeest der aarde en banen nog steeds hun eigen weg los van het leven op aarde.
    Blijkbaar niet wetend dat elk lichaam ’n tempel van de levensgeest op aarde is! Het is een kwestie van deze te laten ontwaren en niet gebruiken om er onze geest erin te planten zoals Adam en Eva dat al deden en wij dat nu nog doen via opvoeding, tragedie en komedie! En dusdoende onszelf ver van de Levensgeest(kind van jonger dan zes dagen) op aarde houden.
    In wezen hebben Adam en Eva de boodschap van God niet goed begrepen, gaat en vermenigvuldig u, betekende niet om zichzelf(als aan godsgelijke) te vemenigvuldigen, maar zich uit te drukken in levende manifestaties van hun gedachtes op aarde! Met andere woorden: Ter verfraaiing van het Aartsparadijs, waarin ze beiden vertoefde en het uit te breiden tot het hele Heelal.
    Maar helaas, ze bleven in hun eigen belevingen steken en bouwde aan hun eigen bewustzijn ten opzichte van de levensgeest op aarde en dat doet de mensheid nog steeds op aarde!
    Met andere woorden: Niet de mens ontwikkeld zich, maar de materie om zich heen! Totdat de materie op aarde het zonder de mens kan! Gekker moet het toch niet worden op aarde?
    Het wordt Waarheid zonder(Liefde) een aarde zonder leven, een mentaal bestaan zonder inhoud, Mens Gij zijt uit stof ontstaan en zult tot stof wederkeren. Dat was de bubbel mens op aarde!Wat ’n vooruitzicht en inzicht van de mens!
    Tot zover
    Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s