De Bijbel en reïncarnatie

Ik zal me er nu niet mee bezighouden misverstanden te weerleggen, die gemakkelijk weerlegd zouden kunnen worden. Ik wil alleen nog over die ene tegenwerping spreken, dat bijvoorbeeld heel gemakkelijk gezegd zou kunnen worden: Ja, hoe verklaar je het dat men in de Bijbel niets vindt over reïncarnatie? Het zou kunnen zijn dat iemand zegt: Hij kan niet aan herhaalde aardelevens geloven om de eenvoudige reden dat naar zijn overtuiging er een tegenspraak is tussen het aannemen van deze herhaalde aardelevens, waartoe ook bijvoorbeeld geesten als Lessing zich bekend hebben, en wat in de Bijbel staat.

Nu, reïncarnatie zal worden erkend als een wetenschappelijk, een geesteswetenschappelijk feit, en over de verhouding van een dergelijk feit, dat eens gevonden moest worden, tot de Bijbel zal men kunnen leren op de volgende wijze te denken. Zou iemand het voor mogelijk kunnen houden dat iemand zou zeggen dat hij niet gelooft dat Amerika bestaat, omdat in de Bijbel niet staat dat Amerika bestaat? Of gelooft iemand dat men op een of andere wijze afbreuk zou doen aan de Bijbel, als men zegt: Ik vind het volkomen met mijn Bijbelverering in overeenstemming dat Amerika bestaat, ondanks dat het niet in de Bijbel wordt gevonden?

Of staat er in de Bijbel iets over dat het copernicaanse wereldbeeld juist is? Er zijn mensen geweest die om deze reden de copernicaanse wereldbeschouwing als iets fouts, als iets verbodens hebben aangezien. Vandaag de dag zal er niemand zijn, die – op het onderwijsniveau van zijn tijd staand – zou kunnen zeggen dat hij een tegenstrijdigheid vindt tussen de leer van Copernicus en de Bijbel, – hoewel de leer van Copernicus toch niet in de Bijbel staat.

Bron: Rudolf Steiner – GA 35 – PHILOSOPHIE UND ANTHROPOSOPHIE/ GESAMMELTE AUFSÄTZE 1904-1923 – Liestal/Zwitserland, 11 Januari 1916 (bladzijde 204-205)

Advertentie

23 gedachtes over “De Bijbel en reïncarnatie

 1. Lucie Sneep

  Toch heb ik wel eens gehoord of gelezen dat er ‘hinten’ zijn in de bijbel te vinden, omtrent de reïncarnatie. Iemand voorbeeld?

 2. Anoniem

  Hebben zijn ouders gezondigd of heeft hij zelf gezondigd dat hij blind geboren is? Voor je geboorte kun je niet zondigen tenzij in een vorig leven.

 3. Lucie Sneep

  Hartelijk dank voor deze voobeelden!!
  De laatste van Anoniem: bedoelen ze waarschijnlijk dat er niet hier op aarde geoogst wordt, maar in de hemel?

   1. Lucie Sneep

    Ja, gezien vanuit de antroposofie natuurlijk. Maar vanuit de bijbel, Haike? Hoe weet jij dit zo stellig?

   2. Haike

    Niet alleen vanuit de Antroposofie, want die is voor mij persoonlijk wel een leidraad om verder te komen in mijn leven, maar ik beschouw hem niet als zaligmakend. Ik weet niet wat er over in de Bijbel staat over reïncarnatie, want ik ben geen grote Bijbelkenner. Ik weet wel dat in het Europa en omstreken van na Chr. tot aan het Concilie van Constantinopel in 869 na Chr. reïncarnatie een algemeen bekend en verbreid en geaccepteerd begrip was onder de bevolking.

    Op dat Concilie besloot de Kerk maar om de Geest af te schaffen en dat reïncarnatie ook niet meer aan de orde was, waarmee ik vermoed dat de mensheidsontwikkeling behoorlijk is terug gezet in de tijd en zie al wat verder hadden kunnen zijn dan waar we nu zijn.

    En mijn stelligheid komt voor uit mijn eigen persoonlijk ervaring met dit thema in combinatie met wat ik ook lees bij andere disciplines die het hebben over (re)incarnatie zoals b.v. in India.

    Wat Henri net gepost heeft over het Rijk Gods betreden zie ik anders. Volgens mij komt dat aan de orde op het moment dat je door de poort van de dood gaat en terug gaat kijken op je laatste net achter je liggende incarnatie.

    Maar je kijkt terug van eind naar het begin. Of te wel, vanaf het moment van recent overlijden terug naar het moment dat je fysiek geboren werd als baby / kind van God mag je misschien wel zeggen. Steiner duidt die periode aan als het Kamaloka, Zelf zie ik dat als het voorportaal van de Geestelijke wereld die je pas verder kan betreden als dat terugkijken in de goede orde is verlopen, zoniet kom je niet verder dan dat voorportaal en dan wordt het lastig om verder te komen. Steiner geeft dan ook de oefening om ’s avonds terug te kijken op je dag, te beginnen in de avond en dan terug naar de ochtend.

   1. henri

    henri,

    Ik lees dat men na de dood een “pakketje” achterlaat in de maansfeer, die eig de sfeer is van geboorte en dood het korste voorbij aarde, en dat je met het goede pakketje kan verder gaan naar zonnesfeer enz.. om daar te werken met de engelen en Christus aan de opbouw van het volgende karmavoor je volgende leven . Om dan weerom bij afdalen na het middernachtelijke uur dat ‘oude pakketje’ weer op te laden van niet -afgewerkte karma in je volgende leven .. Daarom denk ik ook dat je ook al wel zou mogen spreken van een zekere oogst reeds direct na de dood , maar ik laat het in het midden hoe het nu werkelijk zou zijn .

 4. henri

  In de bijbel staat een volgens Steiner nog wel enigszins weinig begrepen verwijzing naar het vóórgeboortelijke leven , nl ” zo gij niet wordt gelijk de kinderkens,zult gij niet in het rijk der hemelen binnengaan”. Hij legt dit uit dmv het etherische lichaam dat bij het fysieke lichaam blijft elke keer dat wij s ‘ nachts het lichaam verlaten en eveneens bij het sterven , dan trekt het etherisch lichaam zich terug in de tijd van naar de toestand van vóór de geboorte , alwaar het IK en astrale lichaam ook steeds verblijven . want dei gaan niet verder in de tijd mee , het is toch wel een hint naar het teruggaan in de tijd om dan weerom te beginnne met afdalen naar de aardse sfeer en te reincarneren ,en dit begint al vanaf het middelnachtelijke uur , het midden tussen twee incarnaties .

 5. walterhebing

  Ik vind reincarnatie zo wie zo een wereldvreemde gedachte, ik ben opgegroeid met de Cathechismus. En de vraag die me toen als kleuter het meest boeide en nu als zeventig jarige nog steeds boeit is de vraag: “Waartoe zijn wij op aarde” Het antwoord luidt: “Om God te dienen en daardoor in het Nu en het Hiernamaals gelukkig te zijn.”
  Ga daar maar eens aanstaan als kind van zes/zeven jaar en net ontdekt hebben dat de bewaarschool waar ik, me al bijna twee jaar onder het regiem van de nonnen van Liefde moest scharen. Ook leerde: Dat God “Liefde” is. En daar heb ik via de Katholieke Kerk nooit wat van gemerkt, wel het omgekeerde, zoals op de bewaarschool al werd verkondigd, en onder het regiem van fraters door een van mijn vriendjes door middel van ’n vraag aan mij stelde:
  Weet je wie de baas is in dit dorp? Vroeg hij! “De Burgemeester” antwoordde ik! Nee zei hij: “De pastoor”. Hoezo? vroeg ik. Nou de pastoor riep de fabrikanten en de dokter in zijn pastorie bijeen en nam het woord: Als jullie fabrikanten onze dorpsgenoten bezig houden en jij dokter ze gezond houdt, zal ik ze dom houden!
  In wezen is deze driegeleding in de geest van de bovenzinnelijke mens nog steeds op aarde aanwezig, met andere woorden: Het is een Geest van verdeel en heers! En zodra er een welbespraakt of belezen mens deze driegeleding van de Bovenzinnelijke Geest aanpakt, zorgt de bovenzinnelijke geest wel dat op zijn eigen woorden gepakt en van de aarde weggehaald wordt.
  Abel was de eerste mens, die de dupe werd van deze geestelijke driegeleding: Eva(pastoor) Adam(fabrikant) en God(de dokter). Adam of Eva heeft het begrip God(de dokter) bedacht om de “toorn” van de Levensgeest te kunnen weerstaan en dat duurt tot de dag van vandaag voort op aarde. Echter het is niet de toorn van de Levensgeest op aarde maar de manier waarop de mens met zijn medeschepselen omgaat, met name: De manier waarop hij/zij met zijn/haar eigen kinderen en de medemens omgaat. En de manier waarop we met elkander omgaan wordt alleen maar complexer, omdat de mens, sinds Adam en Eva geen binding meer hebben met de levensgeest op aarde.
  Mijn spreuk, uit levenservaring ontstaan, luidt aldus: “De dag biedt meer dan de mens vermag”.
  Met andere woorden: “Als de mens de gebeurtenissen van één dag op aarde al niet verwerken kan”. Hoe kan hij(vader) of zij(moeder) mij(kind) als aan God gelijke geschapen, opvoeden?
  Als je dit beweert en nu toch als leraar op een ROC werkt, hoe kan dat?
  Nou heel eenvoudig ik ben op een Levensschool begonnen, in de hoop dat die school haar doelstelling waarmaakte, ik heb er een zeer leerzame tijd gehad, je ervaart dan, hoe de leerplicht werkelijk in elkaar steekt en ook hoe de leerlingen(mijn medemens) door de diverse instanties gezien en behandeld worden.
  Ik heb mijn loopbaan na zesentwintig jaar moeten beëindigen op “n ROC,vanwege mijn pensioengerechtigde leeftijd, mijn loopbaan ben ik met het slopen en opbouwen van auto’s op veertien jarige leeftijd begonnen en deze branche verlaten als waan van de mens en ertoe teruggekeerd omdat ik het belangrijk vind dat ieder mens zijn eigen bezittingen(zowel fysiek als psychies) op een verantwoordelijke manier voor zichzelf kan slopen, om de dag in zichzelf te laten ontwaren. Pas dan ervaart de mens de kern van zijn/haar zijn op aarde en pas dan, kan er iets in zijn/haar geest onstaan, om de Heilige Drieëenheid, op aarde te leren begrijpen, in plaats het menselijkzijn op aarde op te delen in de driegeleding die Steiner aan ons voorstelt.
  Ik zat vanmorgen in de auto en hoorde de uitspraak:”De mens is het meest herkenbaar in hetgeen hij/zij weggooit”.Daar ben ik het geheel mee eens, het ging nu over de Kernenergie centrale in Petten, die hun afval niet op een verantwoordelijke wijze kwijt kunnen, vanwege de kosten die eraan verbonden zijn.
  Hoezo opdeling van de menselijke geest? De mens is net als God medeverantwoordelijk voor alles wat is gebeurd en gebeurd ten opzichte van de minste van de eens levende en nu nog levende Godsscheppingen op aarde.
  In mijn geheugen staat gegrift: “Eens zal het lam tussen de poten van ’n wolf slapen”. Mijns inziens zal dat pas gebeuren als man en vrouw zich echt verbinden met het leven op aarde, niet door middel van Goud(ring) of God(geloof).In wezen de opdracht die God aan Adam gaf, ga en plant U voort, en dan reist de vraag wie ben jij, die dag overstijgen kan in vermenigvuldiging van het leven op aarde. Dat kan alleen als de gedachte van de mens overeenstemt met de Goddelijke Gedachte(de levensgeest).
  Ik heb om dit op aarde vast te kunnen stellen, geen enkele incarnatie nodig, sterker nog ik nodig iedere mens op aarde uit om met mij in conclaaf te gaan dat reincarnatie voor mijn gevoel/denken niet kan bestaan, als hij/zij dat kan weerleggen heeft mijn zijn/haar zijn op aarde geen enkele zin meer. En weet de mens werkelijk niet waarom of waarvoor hij op aarde is en doet zomaar wat. En verwordt tot speelbal van de driegeleding.
  De mens op aarde kan men het beste via zijn afval herkennen, dan ben je via de geest(cultuur) snel klaar! Onze cultuur heeft zich kunnen vormen dankzij slaven handel en New York(Nieuw Amsterdam) is een kwestie van verdrijven van de oorspronkelijke bevolking.
  Ik het mezelf steeds meer kwalijk dat ik me door mijn vrouw heb laten overtuigen, dat de Vrije School veel beter is dan de school in ons dorp. Ik vond en vind het nog steeds onzin. Er is geen betere opvoeding dan onder de vleugels van je moeder alle plekken op aarde te mogen bewandelen/bereizen, zonder dat ze er fysiek erbij was.
  Ik heb het nooit beseft, maar in wezen had ze een grenzeloos vertrouwen in mij en zei vaak als jij het huis uit bent, heb ik rust in mijn leven. Toen ik op zeventwintig jarige leeftijd haar een afscheidskus gaf met de mededeling dat ik op mezelf ging wonen, overleed ze twee maanden later.
  Ik geloof in het nu zijn van de mens op aarde en het maakt voor mij niet uit in welk beroep hij/zij zich uit ten opzichte van zijn/haar medemens. Maar weet dat de mens(God) reeds op aarde is, die hoeft dus niet te worden, maar die hoeft alleen maar ontdekt te worden!
  Geloven in de bijbel of geloven in reïncarnatie heeft alles met je dood te maken maar niets met je leven op aarde, ga op in het leven op aarde en ontdek de minste van Godsscheppingen en voel je één.
  Groetjes Walter

  1. Haike

   Walter,

   Reïncarnatie heeft inderdaad met de dood te maken, das waar. Maar het is weer het zelfde liedje met jou dat is maar een halve waarheid en daar heb ik je al eerder op gewezen en gevraagd of je daar mee wil ophouden, een halve waarheid is gevaarlijker dan een hele leugen.

   Want als je het over reïncarneren gaat hebben ontkom je niet aan het beeld van een cirkel; de ene helft van die cirkel bevat het fysieke leven hier op Aarde, de andere helft van diezelfde cirkel bevat het leven in de Geestelijke wereld. En zowel Dood als Geboorte zijn maar hele kleine ondergeschikte momenten van die cirkel. Weliswaar belangrijk, cruciaal, en van invloed, maar uiteindelijk maar een onderdeeltje van een hele grote cirkel. En ik kan me pas één voelen als ik die hele cirkel erken en accepteer, juist die cirkel is die ene en niet alleen het stuk waarmee ik verbonden ben, als ik wat tijd op Aarde vertoef.
   Dus de dood komt voor in die cirkel, maar met of zonder fysiek lichaam gaat reïncarnatie en die cirkel over leven en helemaal niet over dood, die speelt daar maar een kleine ondergeschikte rol in.

   Voor iemand die zegt te wonen en te werken op Bronlaak waar vanuit de pedagogische visie zoals Steiner die ontwikkelt heeft gedacht en gehandelt wordt, ben ik wel zo langzamerhand verbijsterd op de manier waarop jij voortdurend hier tegen de citaten van Steiner aan loopt te schoppen.

   Daar wonen en en werken; dan mag je ook verwachten van die mensen dat ze minimaal respect kunnen opbrengen voor het gedachtengoed van Steiner, jij gaat daar in je stukken ver aan voorbij, als ik dat zo lees… Wordt je dan niet in een vreselijke spagaat getrokken? Ervaar je jezelf dan niet als hypocriet? Mag van mij allemaal, maar het lijkt me een heel moeilijk levenspad wat je voor jezelf uitstippelt…

  2. Walter,
   Ook ik heb me door mijn vrouw laten overhalen en samen met haar besloten om onze vier kinderen van jongsaf naar de vrijeschool te laten gaan. Eerst vrije basisschool en daarna het Karel de Grote College in Nijmegen. Wel jammer dat het niet in ons eigen dorp kon. Maar het leverde 3 keer VwO en 1 keer Praktische Stroom op, met daarna een te behappen overgang naar vervolgstudies.
   Het leverde 4 keer zelfbewuste jonge mensen op, die niet bang zijn om hun eigen pad te kiezen en die oog hebben voor de mensen om hen heen. Authentiek, autonoom EN sociaal.

   Onze geszinssituatie was niet altijd ideaal en vrijeschool onderwijs is ook mensenwerk en niet altijd volmaakt. Maar ik ben blij met onze keuze voor de vrijeschool pedagogie en trots op mijn kinderen.

   1. Lucie Sneep

    Ikzelf heb nog altijd een soort van ‘spijt’ dat ik mijn kinderen indertijd niet naar de Vrije School heb laten gaan. Wij woonden echter in Veenendaal toen, en zij zouden dan met een bus naar de Vrije School in Ede moeten gegaan zijn. Dat vond ik een brug te ver.
    Tevens vond ik het schoolgeld pittig; onze hele kinderbijslag zou daar naar toe zijn gegaan, hoewel ik het er wel voor over had gehad als het op fietsafstand bv. had gelegen.
    Toch zijn mijn kids, mede dankzij onze antroposofische opvoeding, zeer goed terecht gekomen en ook sterk, authentiek, autonoom en sociaal geworden! De een is PhD-er aan de Universiteit en de ander werkt in Ierland bij een ICT-bedrijf in Cork.
    Ik heb toch het dankbare gevoel dat mijn bewuste speelgoedkeuze en mijn respect voor het eigene van elk kind (ben zelf kleuterjuf in het basisonderwijs geweest) hiertoe aan bijgedragen heeft…

   2. Gelijk heb je, Theo en Lucie ook. Ik heb het altijd jammer gevonden dat hier in Sneek geen vrijeschool is, zodat mijn dochter er niet heen kon en nu mijn kleinzoon ook niet.

 6. Lucie Sneep

  Ik vraag me toch nog altijd af wat jij op deze site hier doet, Walter, behalve de ontkenning geven van al wat met antroposofie te maken heeft.
  Bv. “ik neem het mezelf steeds meer kwalijk dat ik me door mijn vrouw heb laten overtuigen dat de Vrije School veel beter was dan de …..etc”
  En dan nog er achteraan: “ik vond en vínd dat nog steeds onzin”?????????
  Je hebt echt het verkeerde abonnement genomen hier, kies een ander item!
  Je woorden komen zowieso hier niet over in ieder geval, men stoort zich alleen maar hieraan denk ik persoonlijk…….

 7. Anoniem

  hoewel ik het vaak als geraaskal ervaar, is het ook wel weer grappig. de stukjes van meneer walter zijn als het gepingel van kakafonix/assurancetourix uit asterix en obelix: zodra hij op zijn harpje begint te spelen om het feest op te luisteren, wordt hij aan een boom geknoopt. trouwens, reïncarnatie een wereldvreemde gedachte? bij de meeste culturen een volkomen vertrouwd begrip, al duizenden jaren, alleen in de christelijke westerse cultuur nog niet echt begrepen. het lijkt me eerder dat ontkenners nogal wereldvreemd zijn.

  1. Haike

   Welkom Alfred,

   Gelukkig gebeurt er in deze wereld (nog) niks automatisch als dat niet door menselijk toedoen is ingesteld.. Alleen de Zon die gaat voor niks en automatisch op…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s