Echte helderheid van denken streeft men in onze tijd helemaal niet na

Hoe veel onze tijd ook op het verstand en de logica uit is, zo weinig is eigenlijk in onze tijd een scherp verstand, een scherpe logica juist het eigendom van degenen, die wellicht aan de top van de wetenschappelijke of anderszins culturele aspiraties van onze tijd willen staan.

De echte helderheid van denken streeft men in onze tijd helemaal niet na. Zou men namelijk de helderheid van het denken geheel en al nastreven, dan zou men ook de spirituele wetenschap werkelijk geheel kunnen begrijpen. Wie geheel duidelijk denkt, vindt nergens iets tegen te werpen tegen wat de geesteswetenschap te brengen heeft – natuurlijk over het geheel genomen; want in details kan de geesteswetenschapper zich vergissen, zoals ieder mens zich eigenlijk vergissen kan. Er zouden talloze voorbeelden naar voren gebracht kunnen worden, die ons tonen hoe weinig juist onze tijd geneigd is om een helder, scherp denken te gebruiken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 159 – Das Geheimnis des Todes – Keulen, 19 juni 1915 (bladzijde 348)

Eerder geplaatst op 2 augustus 2014

Een gedachte over “Echte helderheid van denken streeft men in onze tijd helemaal niet na

 1. walterhebing

  In wezen staat dit citaat haaks op hetgeen in zijn biografie op http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=17 over hem gezegd wordt, namelijk: Antroposofie werkt met argumenten, doet een beroep op de eigen denkkracht. Inzichten moeten niet iets zijn van één ingewijde, goeroe, wiens ideeën blind worden nagevolgd. In de antroposofie is iedereen zijn eigen goeroe. Op basis van eigen waarnemingen en eigen denkprocessen en argumenten kan een ieder tot geestelijke groei komen en ingewijd raken in de essentie van het zijn.
  Ik ben het wel met deze anthrosofisch gedachte eens, maar ik vind dat Steiner in zijn tijd te weinig gewone mensen ontmoet heeft om deze gedachte mede een kans van slagen te doen hebben. Want de meest eenvoudige mensen zijn al vanuit hun geboorte geplaatst in een of andere religieuse of maatschappelijke vorm, die hun natuurlijke denkkracht geweld aan doen en dat was al sinds Adam en Eva op aarde leefde en Kaïn en Abel zijn geboren.
  Ik zie geen enkele ontwikkeling in het menselijke gedachtegoed, in tegendeel ’n kind wordt pas op aarde nuttig gevonden als het aan een aantal culturele eisen voldoet.
  Abortus wordt gaanderweg meer regel dan werkelijkheid, waarbij ik er vanuit ga dat iedere vorm van de menselijke geest op aarde welkom is, dat schept de geestelijke groei en scherpt het menselijk verstand.
  Ik dacht dat uitgangspunt de normaalste zaak van de Antroposofie waren, maar het tegendeel heb ik ervaren. Ik denk dat Rudolf Steiner met zijn gedachtegoed toch in de techniek van het zijn, is blijven steken. In plaats van zich bezig te houden met de alomvattende Levensgeest op aarde, waarbij de mug even belangrijk is als de mens.
  Uitgangspunt is per slot van rekening, hoe om te gaan het de levenden op aarde?
  Het Steiner citaat van op 03-03 2015 leidde zo:
  Na de dood, bij het in teruggaande volgorde doorlopen van het afgelopen aardeleven, voelen wij de werkingen die we met onze daden, met onze wilsimpulsen, ja ook met onze gedachten in andere mensen, maar ook in andere wezens veroorzaakt hebben. Dus niet wat wij al gevoeld hebben, toen we in het fysieke lichaam waren, voelen we nu, maar wat wij bewerkt hebben in andere zielen, in andere wezens.
  Ik heb er toen een uitgebreid reactie op gegeven, ik zal deze reactie niet herhalen, maar het komt er op neer, dat ik vind, dat de meest kwestbare afspiegeling van de menselijke geest in geborgenheid op aarde ontvangen wordt en in vertrouwen leven kan. Dat heeft niets met tijd te maken, maar alles met inzicht!
  Berdjajev had volgens mij meer inzicht in die tijd dan Steiner in die tijd, daarom twijfel ik aan Steiners woorden, waarmee mijn kinderen opgegroeid zijn. Die in diverse klanken op mijn kinderen neergekomen zijn.
  Steiner ziet de ontwikkeling van de mens, gefaseert in tijden, ik zie de mens als toppunt van al het leven op aarde en dan de mens als jonger dan zes dagen, de geborgenheid van zijn/haar moeder ervaren en dan in vertrouwen de gebeurtenissen op aarde ervaren. Zonder er over hoeven nadenken, hoe anders is het tijdens mijn leven op aarde geschiedt?
  Steiner denkt in tijd, ik ervaar en vraag me af waarom het is, zoals het is. In Steiners woorden: “Ik ben mijn eigen Goeroe”.
  Met andere woorden: “Bij de tijd”. Ik ben net in India bij mijn dochter geweest en ook haar Goeroe beschreef de tijd als een soort superieur van ons leven op aarde. Ikzelf ben een medebelever op aarde en zal nooit een waarnemer van het leven op aarde worden. Ik hoop dat ik ooit in staat zal zijn mijn belevingen op aarde, dusdanig te verwoorden, dat ’n lam zich tussen de poten van ’n wolf zich geborgen voelt. Je kan het tijd noemen, maar ik noem het verstening van het leven op aarde, die me in de weg staat mezelf te verwoorden.
  Tot zover
  groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s