Vragen naar zin en betekenis van het leven zouden onbeantwoord moeten blijven, wanneer er geen toegang tot bovenzinnelijke werelden zou zijn

Wie er aan begint, geesteswetenschappelijke resultaten van zodanige aard te beschrijven, als in dit boek opgetekend zijn, moet er in de eerste plaats rekening mee houden, dat zo iets tegenwoordig in de ruimste kringen als onmogelijk wordt beschouwd. Er worden immers in de volgende uiteenzettingen dingen gezegd, waarvan een denken, dat in onze tijd voor streng doorgaat, beweert, dat ‘zij voor een menselijke intelligentie vermoedelijk nimmer vast te stellen zullen zijn’. – Wie de motieven kent en naar waarde weet te schatten, die menige ernstige persoonlijkheid ertoe voeren, om die onmogelijkheid staande te houden, zou telkens weer opnieuw willen pogen aan te tonen, op welke misverstanden het geloof berust, dat aan het menselijk kenvermogen het binnendringen in de bovenzinnelijke werelden zou zijn ontzegd. […] Vooreerst zal geen menselijke ziel op den duur bij dieper nadenken voor het feit blind kunnen blijven: dat haar gewichtigste vragen naar zin en betekenis van het leven onbeantwoord zouden moeten blijven, wanneer er geen toegang tot bovenzinnelijke werelden zou zijn. Theoretisch kan men voor dit feit de ogen sluiten; de diepten van het zieleleven gaan echter met dit zelfbedrog niet mee. – Wie deze zielediepten niet beluisteren wil, zal uiteraard tegenover uiteenzettingen over bovenzinnelijke gebieden een afwijzende houding aannemen. Maar er zijn nu eenmaal mensen, wier aantal waarlijk niet gering is, die onmogelijk doof kunnen blijven voor de stem uit de diepten. Zij moeten steeds aan de poorten kloppen, die volgens de mening der anderen het ‘ondoorgrondelijke’ afsluiten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 13 – DIE GEHEIMWISSENSCHAFT IM UMRISS – Vorbemerkungen zur vierten Auflage [1913] – bladzijde 16

Deze vertaling is van F. Wilmar

Eerder geplaatst op 22 mei 2014

Advertenties

5 gedachtes over “Vragen naar zin en betekenis van het leven zouden onbeantwoord moeten blijven, wanneer er geen toegang tot bovenzinnelijke werelden zou zijn

 1. Nog even over het geweten! Hoe komt het dat van geweten overgestapt is naar het hart? Natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp, maar nu was het onderwerp geweten. Waarom ontwijken we het, zeer zeker moeilijk om er woorden aan te geven, ontwijken we het onbewust? Dit houdt me bezig, geen aanmerking maar een opmerking, vandaar nog een kleine samenvatting.” Je bent zelf je geweten, je geweten is ons lichaam. De mens is eigenlijk altijd zelf degene die zijn nieuwe leven op aarde schept. En tot het meest scheppende in hem behoort gewoonweg het geweten, want dat is voor ons als een heilige erfenis uit het vooraardse leven overgebleven en wat we weer meenemen wanneer we door de dood heengaan. Het geweten is eeuwig in de mens.”
  Als de nieuwe spreuk om de dag zou zijn, dan konden we er een nachtje over slapen! De nachten geven ons inzicht!

 2. henri

  Over zulke vragen , daarop heeft B Lievegoed eens gezegd, daar wordt steeds iets heel belangrijks omzeild , en altijd één parameter doodgezwegen namelijk die van het ‘IK’ . Zonder het ‘Ik’ kan geen antwoord gegeven worden op levensvragen .

  Steiner benoemd het ‘geweten’ ook als volgt :

  ” Dat wat men “geweten” noemt , is niets anders dan het resultaat van de arbeid van het “ik” ,aan het levenslichaam gedurende een reeks van incarnaties .
  Wanneer de mens inziet ,dat hij de een of andere daad niet moet verrichten en wanneer dit inzicht een zo sterke indruk op hem maakt ,dat deze zich tot in zijn etherlichaam voortplant , dan ontstaat geweten …[.Zeist 1974 , RS, De opvoeding van het kind in het licht der antroposofie]

 3. R. Steiner over de stem van het geweten :
  “Oh, die Stimme des Gewissens ist von hohem Ursprung, hoher Wesenheit. Sie lebt eigentlich in der Welt der Cherubine. Aus dieser Welt der Cherubine webt sie sich hinein in das Menschenwesen und tönt aus den Tiefen dieses Menschenwesens unbestimmt zunächst herauf.(…) In Wahrheit ist es der Geist, der im Blute kreist aus dem Felde der Cherubine heraus, der die Stimme des Gewissens darstellt. (…)”

  Ik kan dit zelf niet goed vertalen in het nederlands, misschien iemand anders wel?

  uit “Der Meditationsweg der Michaelschule” 13e Stunde, Perseus Verlag

 4. walterhebing

  “Vragen naar zin en betekenis van het leven zouden onbeantwoord moeten blijven, wanneer er geen toegang tot bovenzinnelijke werelden zou zijn” Het is de titel van dit Steinercitaat, de vorige Steiner citaat titel luidde: Wanneer het geweten spreekt, spreekt God in de ziel.”
  Steiner spreekt over bovenzinnelijke werelden als of we deze niet zelf geschapen hebben, voor mij is de Bovenzinnelijke Werelden te vergelijken met de Virtuele Werelden, we hebben deze werelden als bewuste of onbewuste mens in het verleden zelf geschapen en al deze werelden zijn parasieten van het leven op aarde(Gods manifestatie op aarde).
  Het geweten zoekt uit zichzelf geen toegang tot het bovenzinnelijke, maar die toegang en alles erachter wordt aangeboden door ’n medemens.
  In het Hof van Eden leefde volgens overlevering maar twee mensen Adam en Eva, volgens het Christelijk geloof als eenheid geschapen! Man, vrouw en het onzijdige(geweten). Het onzijdige(God) werd vervangen door het op een dierlijke wijze verwekken van kinderen. Kaïn en Abel, twee stootblokkken, nooit de zorg over nieuw leven in zich gedragen, maar wel van alles en nog wat betekenis gevend, Kaïn vemoordde zijn eigen broer, terwijl Abel volgens het Oude Testament de Goedheid zelver was.
  Ik heb nooit iets van het Christendom begrepen en blijkbaar Steiner ook niet. Steiner pikt er naar mijn mening zaadjes uit die nooit tot wasdom kunnen komen.
  Mij is altijd geleerd: “Schoenmaker blijf bij je leest” En daar ik al vroeg(zes jaar), het antwoord op de vraag: “Waartoe zijn we op aarde?” Om God te dienen en daardoor in het nu en het hiernamaals gelukkig te zijn.
  Ik wil God in beiden werelden wel dienen, maar er zit enorm veel kaf in het gerijpt koren en heb en doe dat nog, mijn hele leven gewijd aan kinderen onder de twaalf jaar. Nevens al mijn ambachten om mezelf in de primaire levensbehoefte te voorzien.
  Jezus zei al: Eens zal de oude grijsaard aan ’n kind van Jonger dan zes dagen vragen waar de plek van Leven is.
  Mijn geweten knaagt aan mij, omdat Steiner het kind heel anders in zijn oeuvre behandeld, dan ik ze behandeld heb, en nog behandel tijdens mijn leven op aarde. Ik heb er een goed gevoel bij, maar het lost niets op ten opzichte van ons aller zijn op aarde ten opzichte van het onzijdige bestaan(God).
  Erger nog, elk kind vertoeft liever in de virtuele wereld dan in de natuurlijke wereld, laat staan in de bovenzinnelijke werelden. Wat is eigenlijk het verschil tussen bovenzinnelijke en virtuele werelden? Als het om geweten gaat?
  Tot zover
  Groetjes Walter

  1. Haike

   Walter schreef:

   Ik heb nooit iets van het Christendom begrepen en blijkbaar Steiner ook niet. Steiner pikt er naar mijn mening zaadjes uit die nooit tot wasdom kunnen komen.

   Dus omdat jij het niet snapt, snapt Steiner het ook niet?? Dat vind ik wel heel kort door de bocht…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s