Wanneer het geweten spreekt, spreekt God in de ziel

Het volksbewustzijn zegt: Wanneer het geweten spreekt, spreekt God in de ziel. […] Zo zien we dan vanzelf dat het menselijk gemoed gelijk heeft, wanneer het over het geweten spreekt als de ‘God in de mens’. […] Het geweten is dan ook iets, wat wij zien als een heilig, individueel goed, dat wij ons niet hoeven laten aanpraten door de uiterlijke wereld, iets wat ons leven richting en doel kan geven. Daarom is het geweten voor de mens iets wat hij moet beschouwen als iets heel heiligs, waarvan hij weet dat het hem wijst op iets heel verhevens in zijn innerlijk, dat echter onaantastbaar is. Waar zijn geweten spreekt kan niemand anders tegen hem spreken.

Zo is het geweten enerzijds een waarborg voor de samenhang met de goddelijke oerkrachten in de wereld en anderzijds de waarborg dat wij binnenin onszelf iets hebben, wat is als een druppel die uit de godheid gestroomd is. En de mens kan weten: Wanneer het geweten binnenin hem spreekt, spreekt daar een God!

Bron: Rudolf Steiner – Metamorfosen van het zieleleven: zesde voordracht – Het geweten van de mens – Berlijn, 5 mei 1910 – Uitgeverij Vrij Geestesleven – Tweede druk 1985 (bladzijde 178-179) Vertaling Margreet Meijer-Kouwe

Duitstalig: Rudolf Steiner – GA 59 – Metamorphosen des Seelenlebens – Das menschliche Gewissen – Berlin, 5. Mai 1910 (bladzijde 267-268)

Eerder geplaatst op 21 mei 2014

Advertenties

12 gedachtes over “Wanneer het geweten spreekt, spreekt God in de ziel

 1. Het geweten houdt mij al langere tijd bezig! Schreef er over in mijn boek “Verbinding met de gestorvenen”. Steiner: “Het menselijk geweten is iets wat ons in het diepst van onze ziel moet raken. het geweten behoort tot de zieleschatten van onze tijd”. In de loop van de tijd zegt Steiner, zal de mens voelen dat hij met alles wat hij doet, iets schept waarover hij rekenschap verschuldigd is aan Christus. En dit gevoel, dat op een heel natuurlijke wijze in het verloop van de mensheidsontwikkeling optreedt, zal zich zo omvormen dat het de ziel met licht vervult. Hierdoor zal het geweten aan kracht toenemen en een licht worden waarmee Christus in de etherische wereld kan worden waargenomen. Het tegenbeeld gaat altijd eerst vooraf aan dat wat uiteindelijk komen moet. Zo ook de gewetenloosheid en de liefdeloosheid, die we nu zien toenemen. Op het belang van deze morele ontwikkeling wijst Steiner in het volgende citaat.
  “Als je een stap voorwaarts probeert te doen met betrekking tot het inzicht in verborgen waarheden, doe dan tegelijk drie stappen voorwaarts in de vervolmaking van je karakter tot het goede. Ben er in mijn komende boek :Handreiking voor ouderen en hulpverleners”, war inmiddels 15 mensen vanuit hun beroep een bijdragen aan leveren, wederom bezig om “het geweten” onder woorden te brengen, valt niet mee! Misschien straks nog een citaat, Steiner heeft er zo dringend mooi over geschreven, dat houd je wel levenslang bezig, want je bent zelf je geweten.
  Zie De voordracht van Steiner op 25 juli 1923. en het door uitg. Pentagon uitgegeven boekje :” het geweten”.

 2. Toch nog een citaat: “de mens heeft altijd van het voorafgaande aardeleven iets overgehouden wat hij niet precies kent, maar wat in hem zit: dat is het geweten. Dan legt hij zijn lichaam af, in zijn geweten leeft hij voort. Daar is nu nauwkeurig beschouwd tot aan de volgende geboorte louter geweten. Daar zit er weer geweten binnenin als een stem die spreekt. Nu leeft het in de buitenwereld, is weer aanwezig. En de mens is eigenlijk altijd zelf degene die zijn nieuwe leven op aarde schept(…) Deze scheppende krachten zitten in de mens, de mens is ook scheppend. En tot het meest scheppende in hem behoort gewoonweg het geweten, want dat is voor ons als een heilige erfenis uit het vooraardse leven overgebleven en wat we weer meenemen wanneer we door de dood heen gaan.

  (…) Dus met het woord geweten is al gewezen op wat er eeuwig is in de mens.

 3. Het is toch wel duidelijk dat het citaat van Rudolf Steiner is? Moest gauw afsluiten want de bel ging. En de poezen hebben de gewoonte om het liefst voor de computer te liggen met hun hoofd op het toetsenbord.

 4. henri

  Soms hoor je zeggen, ‘je hebt een hart van goud ‘ of ‘ het knaagt aan mijn geweten ‘, ‘ Dit doet mij hartzeer ‘

  Mensen denken nog steeds dat het hart een pomp is, doch dit is echt een fabeltje …

  Het hart als orgaan van het geweten en karma .

  […”U weet het ,de moderne wetenschap maakt er zich gemakkelijk van af. Deze stelt : het hart is een pomp en deze pomp , pompt het bloed door het lichaam . Dit is volslagen onzin . Het hart heeft niets te maken met een pomp voor het bloed. Het bloed wordt namelijk door de beweeglijkheid van astraal lichaam en het
  Ik in beweging gebracht. Het hart is alleen maar een reflex van deze bewegingen. De beweging van het bloed is een eigen beweging en het hart is de uitdrukking van de beweging van het bloed, dat die kracht veroorzaakt. Dus: het hart is in werkelijkheid het orgaan, dat de beweging van het bloed tot uitdrukking brengt – het hart zelf heeft geen enkele activiteit met betrekking tot die bewegingen. De tegenwoordige natuurwetenschappers worden furieus wanneer men op deze manier over die dingen spreekt. Ik heb dit al eens in 1904 of 1905 op een reis naar Stockholm aan een arts uitgelegd; hij werd razend, dat men het hart niet meer als een pomp mocht zien, maar dat het het bloed zelf is, dat door zijn vitaliteit in beweging komt en dat het hart er alleen tussen geschakeld is, en de bewegingen van het bloed meemaakt en hoorbaar maakt.

  Nu wordt er op de hart-oppervlakte iets gereflecteerd, dat niet alleen maar een gedachte of gewoontezaak is, want het spiritualiseert zich al wanneer het op het pericard komt, het is… het leven. Want wat daar teruggespiegeld wordt is o.a. wroeging, het geweten . Dat is, ik zou willen zeggen, spijt, dat zijn psychische dingen, die in ons bewustzijn naar boven komen. Dit soort dingen wordt door het hart gereflecteerd.

  Wanneer we binnen in ons hart kijken, dan zien we dat daar de krachten van het hele stofwisselings-en ledematen-systeem zich verzamelen. En omdat dat reeds gespiritualiseerd (vergeestelijkt) is – wat met het hart en de eerder genoemde hartkrachten samenhangt – spiritualiseert zich ook dat, wat met ons uiterlijk leven, met onze handelingen samenhangt. En hoe paradox en hoe gek het ook klinkt voor iemand met een scherp verstand, het is nu eenmaal zo. Wat in het hart aan krachten samensmelt, vormt de aanleg van het karma voor het volgende leven.
  Daarom is het klinklare onzin , om over het hart te spreken als een pomp-orgaan . Het hart is het orgaan ,dat uit en door bemiddeling van het stofwisselings-ledematen organisme inbrengt ,wat we in de volgende incarnatie onder karma verstaan .RS , GA 205 ]

  1. Interessant, Henri, heb je dit zelf vertaald of bestaat deze tekst al ergens in het Nederlands?
   Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat het hart geen pomp is, want als het hart een pomp zou zijn, dan zouden hartslag en bloeddruk parallel moeten gaan, dat wil zeggen: als de hartslag omhoog of omlaag gaat, gaat de bloeddruk ook omhoog of omlaag. Dat is dus niet zo.Ik meet mijn bloeddruk zelf vaak op en het is mij meermalen opgevallen dat de hartslag wat hoger is, maar dat de bloeddruk dan helemaal niet hoger is, maar soms zelfs lager. Omgekeerd komt het ook wel voor dat de hartslag lager is en de bloeddruk juist hoger.

  2. Ik antwoord maar met Alice Nahon…

   Avondliedeke III

   ‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
   Nog even voor het slapen gaan
   Of ik van dageraad tot avond
   Geen enkel hert heb zeer gedaan.
   Of ik geen ogen heb doen schreien
   Geen weemoed op een wezen lei
   Of ik aan liefdeloze mensen
   een woordeke van liefde zei.
   En vind ik in het huis mijns herten
   Dat ik één droefenis genas
   Dat ik mijn armen heb gewonden
   Rondom één hoofd, dat eenzaam was…
   Dan voel ik, op mijn jonge lippen
   Die goedheid lijk een avond-zoen…
   ‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
   en zo z’n ogen toe te doen.

   Alice Nahon (Antwerpen 16 augustus 1896 – aldaar, 21 mei 1933)

   1. Ja mooi, Rita. Deze is ook prachtig.

    De mensen van voorbij
    De mensen van voorbij,
    ze blijven met ons leven.
    De mensen van voorbij,
    ze zijn met ons verweven
    in liefde, in verhalen,
    die wij zo graag herhalen,
    in bloemen, geuren, in een lied,
    dat opklinkt uit verdriet.

    De mensen van voorbij,
    zij worden niet vergeten.
    De mensen van voorbij,
    zijn in een ander weten.
    Bij God mogen ze wonen;
    daar waar geen pijn kan komen.
    De mensen van voorbij
    zijn in het licht, zijn vrij!

    Hij staat op http://www.gedichten.nl/nedermap/poezie/poezie/176039.html?zoekresultaat=ja

    Alleen schrijven enkele reageerders daar dat het niet van Alice Nahon is, maar van Hannah Lam.

 5. henri

  Ridzerd, Rita,

  Mooie gedichten !
  Het avondgebed komt ook van de terugblikken van overdag .

  Ik weet eig niet van een verband tussen bloeddruk en hartslag .
  Wel weet ik dat bij meditatie die druk direct fors omlaag gaat , heb het zelf al geprobeerd en heb weet van anderen dit het ook hebben . De hartslag houdt verband met het kosmische ritme , heb ik ergens eens gelezen .

  Hier nog een stukje uit hetzelfde boek (1992, Zevenster, vertaling G arts Bordewijk ) over verbanden tussen ademhaling (is ook ritme) en polsslag .
  Ook het ‘dichten’ gaat het hier en wel bij de Grieken .

  […In vroegere tijden , waarin men nog levendig kon schouwen , schouwde men dat , wat tot dergelijke werelden * [* buiten de derde dimensie , die niet meer ruimtelijke is ,maar waarin de tijd nog een zekere rol speelt ] hoort;het meespelen van het geestelijke in de menselijk werkzaamheden . Dit zag men toen langs een omweg ; door het ritme.
  En ik heb er u op attent gemaakt , hoe de oude griek de hexameter vormde uit : drie polsslagen plus de rust .
  Dat zijn drie polsslagen en één, die met de ademhaling samenvalt, twee ademhalingen corresponderen met acht polsslagen en dat klinkt samen met het reciteren van Griekse hexameters 7)

  __VV __ VV __ VV I __ VV __ VV __ VV I

  Hoe, zou ik willen zeggen , de geestelijke, bovenzinnelijke wereld de mens doorstroomt, hoe ze in de bloedcirculatie ‘kabbelt’, in het ritme van het bloed en zich dan syntheseert ….. ‘vier polsslagen, vier polsritmen op één ademhalingsritme, dat werd weergegeven door de vormgeving in de Griekse hexameter .
  Al het oorspronkelijke streven om goede verzen te dichten komt uit de ritmische, menselijke organisatie.
  Deze wereld van waaruit de ritmische werking komt, wordt pas dan reëel voor de mens, als hij in de toekomst tijdens zijn slaap bewustzijn krijgt. De werkzaamheden, die de mens dan slapend doet, maar wel bewust, spelen dan in zijn ritme mee. Wat daaraan ten grondslag ligt, blijft voor het alledaagse bewustzijn onbewust en speciaal voor het hedendaagse wetenschappelijke bewustzijn.[ RS GA 205 ]

 6. R. Steiner over de stem van het geweten :
  “Oh, die Stimme des Gewissens ist von hohem Ursprung, hoher Wesenheit. Sie lebt eigentlich in der Welt der Cherubine. Aus dieser Welt der Cherubine webt sie sich hinein in das Menschenwesen und tönt aus den Tiefen dieses Menschenwesens unbestimmt zunächst herauf.(…) In Wahrheit ist es der Geist, der im Blute kreist aus dem Felde der Cherubine heraus, der die Stimme des Gewissens darstellt. (…)”

  Ik kan dit zelf niet goed vertalen in het nederlands, misschien iemand anders wel?

  uit “Der Meditationsweg der Michaelschule” 13e Stunde, Perseus Verlag

 7. In Bezug auf die herkömmlichen Bezeichnungen ergibt sich aus Steiners Werk folgende Einteilung der inneren und äußeren menschlichen Wesensschichten:

  Physischer Leib (Leichnam)
  Ätherleib (Bau)
  Astralleib (Sinne)
  Empfindungsseele (Gemüt)
  Verstandesseele (Verstand)
  Ich (Seele)
  Bewusstseinsseele (Gewissen)
  Geistselbst (Eigenart)
  Lebensgeist (Geschmack)
  Geistesmensch (Gott)

  Anthrowiki: Wesensglieder

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s