Ieder mens heeft zijn eigen gezondheid

Men hoort vooral in Midden-Europa, ik weet niet of het in West-Europa ook zo is, heel vaak zeggen: er is maar één gezondheid, maar zeer, zeer veel ziekten. Dit gezegde, waar veel geloof aan wordt gehecht, kan echter tegenover een werkelijke menskundig inzicht niet standhouden, want de mens is zó individueel, zó als bijzonder wezen gevormd, dat eigenlijk in feite iedereen en ook ieder kind al zijn eigen gezondheid heeft, een heel speciaal gemodificeerde gezondheid. En men kan zeggen: Er zijn evenveel gezondheidstoestanden en ziekteverschijnselen als er mensen zijn. – Dat wijst ons al op het feit dat we altijd onze aandacht erop moeten richten inzicht te krijgen in de individuele aard van de mens.

Bron: Rudolf Steiner – GA 303 – Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens -Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik – Dornach, 28 december 1921 (bladzijde 100)

Zie ook: Er zijn zo veel gezondheden als er mensen zijn

Eerder geplaatst op 25 april 2014

Advertenties

7 gedachtes over “Ieder mens heeft zijn eigen gezondheid

 1. Haike

  Ik heb ooit eens een zeer respectable, Amsterdamse antroposofische werkende huisarts waar met veel respect naar gekeken en geluisterd werd, horen zeggen dat al die antroposofische middelen voor geen meter werken. De man is al vele jaren niet meer onder ons, dus hopelijk weet hij nu beter…. 😊

  Maar hoe komt het dat bij de een, één middel wel werkt, en hetzelfde middel, voorgeschreven door de zelfde arts, bij die andere patiënt niet werkt…

  Ik denk dat dat alles te maken heeft met hoe goed de hulpbehoevende, gebruiker van het middel, zich met dat middel op Geestelijk niveau kan verbinden met dat middel. Nog een stapje verder; elke plant is verbonden met een elemtairwezen… wanneer je het voor elkaar kan krijgen om je daar mee te verbinden denk ik dat de kans dat je gezondheid toeneemt vele malen groter wordt.

  Artsen leggen de eed van Hippocrates af als ze zijn afgestudeerd. Maar Hippocrates heeft nog wel meer gezegd over ziekte en gezondheid. Niet alleen dat die arts met de patiënt aan de gang moet; de patiënt moet ook zelf actief met zijn eigen ziekteproces onderhanden nemen

  1. Ik heb van jongsafaan vrij veel last gehad van zware hoofdpijn. Daarvoor heb ik in ongeveer 1990 van een antroposofisch arts het bekende migrainemiddel Biodoron gekregen. Dat hielp inderdaad geen meter. Ik heb nu echter al heel lang geen last meer van hoofdpijn. Waardoor het nu precies beter is geworden, is me niet duidelijk, maar ik vermoed zelf dat het bij mij geholpen heeft dat ik elke dag ongeveer een liter water drink. En ook dat ik niet meer werk.

   1. Haike

    Tja dat ken ik van heel dichtbij uit de familie. En dan is het inderdaad zwaar raak waarbij het familielid drie tot vier dagen van de wereld is.. Tot ze Biodoron voorgeschreven kreeg. De migraine aanvallen zijn minder frequent en minder heftig, of doen een poging maar kunnen niet meer doorzetten. Maar die arts zei ook erbij dat de biodoron de hitte uit het hoofd moet halen want daar krijg je hoofdpijn van. Toen ik dat hoorde moest ik meteen aan de uitspraak “Houdt het hoofd koel” denken. Als het goed gaat brengt de biodoorn de warmte / hitte naar het gebied van het Hart daar hoort de warmte thuis, niet in het Hoofd. Iets kan “Hartverwarmend op je werken”. Of een “Hartverwarmende indruk” op je maken…

    En ik denk dat Hippocrates bedoelde toen hij uitsprak dat ook de patiënt aan de bak moet, die zich bijvoorbeeld de vraag aan zichzelf moet stellen wat hem of haar beroert dat de dingen, situatie’s (warmte) hem haar naar het hoofd stijgen…

   2. Drie tot vier dagen van de wereld, dan had je familielid het wel heel erg. Het duurde bij mij nooit langer dan een dag. Het was waarschijnlijk ook niet echt migraine. Maar ik stond wel op de kop in bed en moest ook vaak kotsen.

  2. Haike

   Waarom zou dat geen migraine kunnen zijn geweest Ridzerd? Omdat het bij jou minder lang duurde dan bij mijn familielid? de andere verschijnselen die je beschrijft zijn ook voor me herkenbaar. Of het nou lang of kort duurt aangenaam zal het niet zijn…

   1. Ik heb vaak gelezen dat men bij migraine ook geen licht kan verdragen. Dat heb ik echter nooit gehad. Maar het was wel flinke hoofdpijn, altijd links boven in het hoofd.

 2. walterhebing

  Die Ridzerd toch! Hij presteert het toch elke keer weer, om citaten van Steiner na elkander te plaatsen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, maar als je ze ’n paar keer doorleest, zelfs het ontbrekende deel van het wederzijds Steinercitaat zou kunnen zijn.
  Het vorig citaat: “Armzalige schets” en het citaat van vandaag: “Ieder mens heeft zijn eigen gezondheid”.
  Bijvoorbeeld: “We kunnen nooit te veel doen wanneer het erom gaat de waarheden over de hogere werelden van de meest verschillende kanten te beschouwen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat men vanuit een enkel gezichtspunt alleen maar een armzalige schets kan geven. En slechts langzamerhand, wanneer men dezelfde zaak vanuit vele verschillende invalshoeken bekeken heeft, dan komen al die indrukken samen tot een geheel, tot een beeld dat steeds maar levendiger wordt.”
  De vraag is dan? Waarom proberen we onszelf dan niet te bekijken, vanuit de waarheden op elk vakgebied, in elke dimensie van het leven op aarde! Met de bovenzinnelijke waarheden ben ik door mijn moeder voor mijn twaafde, zowat dood gegooid, daarna door de aardse waarheden de TV, de auto, enz.enz. tot zelfs kruizingen tussen het bovenmaanse en het ondermaanse toe, wel niet omgezet in een concept voor een gezonde levensstijl van de mensheid op aarde, maar meer als vermaak. Geef het volk brood en spelen en je hebt er geen kind aan, was al een spreuk van de Romeinen in de tijd van Jezus.
  Er is sindsdien niet veel veranderd, rond mijn negende levensjaar op aarde, vroeg ’n vriendje van me: Weet je wie de baas is in ons dorp? “De burgemeester” antwoordde ik. Nee zei mijn vriendje van negen, onze pastoor! Hoezo? vroeg ik.
  Nou! zei mijn vriendje: ” De Pastoor zei tegen de fabrikanten in ons dorp, houden jullie onze dorpsgenoten bezig en tegen de dokter zei hij, als jij ze gezond houdt, zal ik ze dom houden. Met andere woorden: éénenzestig jaar geleden hoorde ik al dat vertegenwoordigers van de bovenzinnelijke wereld, het gebeuren(leven) op aarde knechtte ten behoeve van hun menselijke illussie(s). Men noemt dat weliswaar menselijke beschavingen zowel in materiële als geestelijke zin, maar ik noem het een ontkenning, van de mens als toppunt van de Schepping of zo je wilt een ontkenning van de mens als toppunt van de levende geestelijke wereld op aarde.
  De laatste zin van het door Rizerd geplaatst Steinercitaat van vandaag, is mijns inziens meer dan waar! Dat wijst ons al op het feit dat we altijd onze aandacht erop moeten richten inzicht te krijgen in de individuele aard van de mens. Met dit verschil, we behoren onze aandacht te richten op het bovenzinnelijk leven opdat ieder leven op aarde zich op aarde zich in vrijheid kan ontwaren, te beginnen met de mineralen, waarvoor tot op de dag van vandaag medemensen worden ingezet, om ten koste van hun eigen gezondheid, het zwarte, het grijze goud en het zuivere goud voor hun materiële of geestelijke suprieuren mens, onder de aarde op de aarde en boven de aarde, in hun één dimensionaal denken tevoorschijn toveren.
  Ik heb tijdens kindertijd geleerd, dat de mens naar evenbeeld van God en zijn gelijkenis geschapen is. en sindsdien kijk ik zo naar de mens op aarde en heb ervaren dat geen enkele cultuur zo naar hun eigen kinderen kijkt.
  Er is een hiaat tussen het menselijk leven op aarde, als zijnde vertegenwoordigers van Godsgeest en de diverse culturen die godsgeest in de gedaante van ’n kind jonger dan zes dagen telkens maar weer aangeboden krijgt.
  Geen enkel kind kan zich gezond naar Godsgelijkenis en evenbeeld op aarde ontwikkelen, zolang Godsgedachte geen Waarheids getrouwe bodem op aarde vindt! Mijn kind is voor de ontwikkeling van de Goddelijke Gedachte even belangrijk als de geboorte van ’n kind in India of Japan of binnen welke stam, die zich waar ook te wereld schuilhoudt.
  Steiner spreekt weliswaar over bovenzinnelijke werelden, maar bovenzinnelijke werelden zijn zowel geesteliijk als materiëel afhankelijk van het leven op aarde! Zowel Steiner als Einstein hebben hun voedingsbodem op aarde, de vraag is: Hoe kan het leven zich op aarde gezond ontwikkelen, terwijl het volk opgevoed wordt, zich als parasiet zowel in materiéle zin als in immatriële zin op aarde te gedragen.
  Mijn geest kan het wel aan, ik krijg er geen migraine van, maar mijn lichaam niet, mijn hart maakte ruim tweehonderd slagen per minuut. De doktoren hebben er wat voor gevonden, een elektrische schok was weer voldoend om mijn hart weer bij onze tijd te brengen. Nu nog mijn geest en daarover probeer ik dusdanig met Steiners geest te stoeien, dat ik iets van Steiners redenatie, met behulp van deze site begrijp van de Christus Impuls.
  Steiner pakt de Christus Impuls anders in woorden samen, dan ik deze ervaren heb! Binnen die ervaring vind ik het vorige citaat van Steiner geen recht doen aan de Christus Impuls! Voor mij is iedere moeder op zoek naar een veilige haven voor de geboorte van haar kind, de atmosfeer in Europa is nu doordrenkt van Goodwill en Angst voor vluchtelingen. De waan van de dag slaat toe, net als bij Koning Herodes, ik kan niet begrijpen dat Steiner dit fenomeen telkens maar weer in de Vrije Scholen herhalen laat, in plaats van dit gegeven te laten oplossen in het Bovenzinnelijk Gedachtegoed van God.
  Ik ben een voorstander om elk kind waar ook ter aarde geboren, behoren te beschouwen als bouwstenen van onze gemeenschappelijke menselijke geest op aarde en niet andersom: Namelijk alle aandacht richten op de indiviudue aard van ’n kind(mens), je ontneemt daardoor het kind(de mens) de kans om zich op aarde thuis te voelen en elk kind dusdoende tot speelbal van materiële of immateriéle zaken op aarde te maken, in plaats ze beschouwen als een opmaat naar je ware Goddelijk Levensscheppende kern(De Goddelijke Gedachte) waaruit al het tastbare en het zintuiglijk waarneem bare ontstaan is.
  Elk kind, waar ik het ook op aarde ontmoet, wijst me de weg naar de innerlijke opbouw der handhaving van zijn/haar bestaansrecht binnen een familie, buurt of cultuur, maar dat gegeven geeft geen zicht op ons allen als in de kern van Godsgedachte Goed. “de Mens op Aarde”.
  Steiner ziet elk kind, net als Jezus, kom tot mij en ik zal je de weg naar het bovenzinnelijke of mijn vader leiden.
  Maar niets is belangrijker op aarde, dan elk kind waar ook ter aarde geboren nog beter te ontvangen, als een pastoor of een dokter in je huis of krot waarin je woont. Voor ’n kind maakt het immers niet uit, waar je op aarde bent, alleen de acceptatie van het geboren worden in jouw bijzijn, is al genoeg om zich te verenigen met je bewustzijn op aarde.
  Ik weet zeker dat de gezondheid van ’n individue, geen individuele kwestie is, maar een algemene menselijke aangelegenheid.Er zijn op dit moment veel organisaties op aarde bezig om de hiaten van ons menselijk zijn op te vullen. Maar net als Steiner ontwijken ze daarmee de kernvraag van ons menselijk leven(bewustzijn) op aarde. En daar maakt IS nu gebruik van. Het is immers niet de vraag waar maken we onze kinderen rijp voor, maar de vraag waartoe zijn we als mens op aarde!? We hebben in het verleden wel zoveel op aarde opgebouwd om deze vraag te kunnen ontwijken(uitstellen), maar het antwoord blijft actueel. Het antwoord omvat ons hele menselijk bewustzijn op aarde, geen enkel deel ervan kan eraan ontsnapppen.Het heeft geen antwoord van de mens nodig, doch als de mens iets van de Goddelijke Gedachte begrijpt en niet uitvoeren kan, wordt hij/zij geestelijk of lichamelijk ziek. Niet de individuele mens is ziek maar de menselijke Geest op aarde.Het kan toch niet zo zjn dat mijn pensioenfonds belegd in de bouw van clusterbomfabrieken om mijn oude dagvoorziening op waarde te kunnen houden.
  Terwijl met clusterbommen meer kinderen sneuvelen dan mede burgers op aarde.
  Ik ga voor het nu zijn op aarde en wil graag met kinderen afbouwen wat we als ouders voorouders als filter van ons bestaan op aarde verwezenlijkt hebben.
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s