Demonen

Alles wat u onwillekeurig doet, alles waartoe u zich innerlijk gedrongen voelt, gebeurt doordat andere wezens op u inwerken. Het gebeurt niet vanuit het niets. De verschillende menselijke wezensdelen worden voortdurend werkelijk doordrongen en vergezeld van andere wezens, en een groot aantal oefeningen die de ingewijde leraar zijn leerlingen laat verrichten zijn bedoeld om deze wezens uit te drijven, opdat de mens steeds vrijer wordt.

De wezens die het astrale lichaam doortrekken en dit onvrij maken worden demonen genoemd. Uw astrale lichaam is voortdurend doordrongen van zulke demonen, en ook de wezens die u zelf door uw goede of verkeerde gedachten voortbrengt hebben de eigenschap dat ze zich geleidelijk aan tot demonen ontwikkelen. Er bestaan goede demonen, die van goede gedachten uitgaan. Slechte gedachten echter, vooral die van onware en leugenachtige aard, brengen de meest vreselijke en afschuwwekkende demonische gestalten voort, waarmee het astrale lichaam om zo te zeggen is doorspekt.

Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Geesten, spoken, fantomen – 29 (Bron: GA 99 – bladzijde 70-71)

Eerder geplaatst op 17 april 2014 

Advertenties

31 gedachtes over “Demonen

 1. Cisca

  Haike,

  Wat “beweegt” je om deze vraag te stellen, waarom, waartoe……?
  Lucifer en Ahriman zijn geen demonen, maar in wezen een soort benodigde “helpers” om tussen hen chritus te ervaren (veelzeggend dat beiden aan weerszijden van christus aan ’t kruis hingen);
  Wat zou jij willen dat er gebeurt met hen bij ’t uitspreken van dit allerhoogste gebed?
  Mijn opvatting: daar beiden geen fysiek lichaam hebben maar wel als kracht aanwezig zijn IN ONS ALLEMAAL in meer of mindere mate en in wisselende sterkte, help je hen en dus jezelf bij ’t uitspreken, vanuit je hart, van dit gebed.
  Want uiteindelijk hebben wij in ons de mogelijkheid hen te verlossen!
  Cisca

  1. Haike

   Waarom ik die vraag stel? Om te weten te komen hoe anderen daar over denken behalve ikzelf. En om bezig te zijn met een begrip als onvoorwaardelijke liefde….

   Verder betwijfel ik ten zeerste dat die twee naast Christus aan het kruis hingen. Weliswaar hebben ze; Christus, Ahriman, en Lucifer alle drie recht op één fysieke incarnatie, en niet meer. Maar of ze die allemaal gelijktijdig hebben doorgemaakt lijkt me sterk. Steiner was daar tamelijk duidelijk over. En deels is dat ook de reden waarom hij de Theosofische beweging is uitgegaan, of eruit gegooid is, omdat hij zei dat Krishnamurti nooit en te nimmer de nieuwe incarnatie van Christus kan zijn, daar deze zijn incarnatie al heeft doorgemaakt. Steiner heeft het erover dat Ahriman normaliter zal incasseren rondom het jaar 3000 na Chr. Maar dat het hem er alles aangelegen is omdat een 1000 jaar te vervroegen en heeft het dan over 1998. 1998 : door 3 = 666 het getal van Ahriman. En de eerste invloeden daarvan zijn dan te bemerken op Aarde rondom 2014 zegt hij. De I-Ching zegt van zichzelf dat hij maar bruikbaar is tot 2012 omdat daarna andere kosmische wetten gelden. De Maya’s hebben het ook over 2012, omdat de Zon dan aangekomen is in het sterrenbeeld Waterman, en er een nieuwe cyclus van 26000 jaar begint. Dat al die disipine’s los en onafhankelijk naar 2012 wijzen vindt ik opvallend

   Kortom: Het is een interessante tijd waarin we leven. En wie weet hoe het echt zit, en of Ahriman al wel of niet is geïncarneerd, mag het me komen vertellen…

   1. Het is mijn’s inziens veel erger.
    Steiner stopte met de Theosofen omdat hij er achter kwam dat Blavatsky voor de Joden werkte. Talmud. Kaballah. Lees ‘de Geheime Leer’. De Joden willen een Nieuwe Joodse Wereldorde, iclusief een nieuwe Messias en wereldwijde New Age religie (oordeel niet, strijd niet, kijkt niet naar ‘het kwaad’, en concentreer je alleen op jezelf) Vanaf dat punt begreep hij Christus (de Waarheid)

 2. AUM, Amen!
  De kwade machten heersen,
  getuigen van zich losmakende ik-heid,
  door anderen veroorzaakte zelfheidschuld,
  beleeft in het dagelijks brood,
  waarin niet heerst de wil der hemelen,
  omdat de mens zich afscheidde van Uw Rijk,
  en Uw Naam vergat,
  gij Vader in de hemelen.

  Bij de grondsteenlegging van het eerste Goetheanum te Dornach, 20 september 2016, sprak Rudolf Steiner dit Macrokosmische Onze Vader, te onderscheiden van het ‘(buiten)gewone’ welbekende Onze Vader. In het boekwerk Esoterische Scholing staat die gehele toespraak afgedrukt, bladzijde 210 tot en met 217. Bij een GoogleBook versie van deze toespraak ontbreken bladzijde 212, 215 en 216. Zie: Het Macrokosmische Onze Vader – Toespraak van de grondsteenlegging van het eerste Goetheanum in Dornach (GoogleBooks).

  Zie voorts: Willem Veltman over Het Marcosmische Onze Vader (GoogleBooks); bladzijde 177 en 178 van zijn boek Rudolf Steiner – Een biografie.

  Verdere literatuuropgave:

  Het Vijfde Evangelie – Het leven van Jezus van Nazareth (uit GA 148 en GA 152). Deze voordrachtenreeks werd in 1981 ook uitgegeven door uitgeverij Vrij Geesteleven, waarbij het beperkt bleef tot een vertaling naar het Nederlands van de voordrachten uit GA 148: Bijzonderheden over het leven van Jezus – Mededeling uit de geesteswetenschap over het ‘Vijfde Evangelie’ (GA 148). In het 2004 opnieuw uitgegeven door uitgeverij Christofoor onder de titel: Bijzonderheden over het leven van Jezus – Uit het ‘vijfde evangelie’.

   1. Haike

    Mij lijkt de datum iets belangrijker te zijn dan je d of een t… ik snap het ook als het verkeerd gespeld staat. Dus 20 september 2016 moet zijn?? 😉

   2. Tekstcorrectie 2.

    Heb het druk met nog heel veel andere dingen. Dan is een foutje zo gemaakt. En zo weer hersteld natuurlijk. Heb mijn bijdrage geleverd. Een relevante. ’t Gaat om de inhoud.

    Het moet natuurlijk zijn: 20 september 1913.

   3. Haike

    Juist! het gaat om de inhoud; niet om de d’s en de t’s. Van mij mag je al die correcties ook weg laten, ik ervaar ze eerder als storend dan dat ze een toegevoegde waarde hebben.

   4. Dat is dan jammer voor je Haike. Zo steek ik in elkaar. Concentreer je maar op de inhoud. Ik heb de moeite genomen op je vraag in te gaan. Op mijn manier en dat volstaat.

   5. Haike

    Krijg niet de indruk dat je het snapt.. Dat soort correctie’s lijden af van de inhoud, hebben ook voor de inhoud geen toegevoegde waarde. Grappig om dan te schrijven dat ik me op de inhoud moet concentreren. Die inhoud bestrijd ik ook niet, die heeft wel zeker een toegevoegde waarde. het afdoen met het feit dat je zo in elkaar steekt; het zij zo. Wel jammer dat je er zo op reageert.

   6. John, je neemt behoorlijk wat hooi op de vork. Je pakt heel veel dingen aan. Daarom zou ik ook zeggen: laat de correcties van die kleine tikfoutjes maar achterwege. Dat ziet toch niemand en zoals het een boerenlul uit Friesland betaamt zou ik zeggen: die kleine foutjes kunnen ons geen reet schelen. 😉

   7. Mij kunnen ze wel schelen Rizerd. Zulke typefouten in mijn eigen bijdragen, niet die van anderen, vind ik storend. Die verkeerde datum was natuurlijk ook een typefout. Ik ga me nu verder toeleggen op mijn eigen schrijfprojecten en ik zal hier niet meer reageren. Zo zal ik niemand tot last zijn. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot antroposofie kun je me altijd mailen. Dat weet je.

   8. Natuurlijk ben je niemand tot last, John. Je reacties worden zeer op prijs gesteld. Ik dacht alleen dat je jezelf wat moeite kon besparen door die correcties niet te plaatsen. Maar als het jezelf stoort, dan plaats je ze wel, daar heb ik in ieder geval geen last van.

   9. Haike

    Beste John,

    Als het je wel wat kan schelen, kun je het ook anders oplossen, namelijk je bijdrage/reactie nog eens even rustig doorkijken voor je post en de eventuele voor jou toe doende zaken corrigeren, voor je op de knop drukt. Kost je waarschijnlijk evenveel tijd dan waneer je er nog diverse correctie’s achteraan moet sturen. Ik als lezer stoor me echt niet aan het feit of er ergens een verkeerde D of T staat. En ik neem aan dat het een gerechtvaardigd gedachte is dat je al die correctie’s post, om de lezer een plezier te doen. Welnu, zowel Ridzerd als ik geven aan dat volstrekt overbodig is, zoals je zelf ook al schrijft: het gaat om de inhoud, niet om de zaken er omheen.

    Als je het dan toch al over hebt dat je wel iets beters hebt te doen dan lijkt me ook dat een taal correctie niet de eerste prioriteit heeft. Dus als ik dat aangeef kun je het ook als lasten verlichtend zien, zodat je meer tijd over houdt aan zaken die er echt toe doen.

    Daar komt bij dat taal een levend organisme is mijn inziens, we schrijven het Nederlands ook niet meer zo als driehonderd jaar geleden. En nog veel dichter bij, in mijn middelbare schooltijd schreef je een woord als NIEUWSGIERIG als NIEUWSCHIERIG. Of het fout is of niet, laat ik aan anderen over, maar in beide gevallen snap ik waarom het gaat, en ik vermoed de meeste met mij…

    En is dit niet een prachtig praktijk voorbeeld waarin eventuele demonen ons van de inhoud afhouden vanwege gekissebis zoals jij dat schrijft? Als jij je waardevolle bijdragen hier niet meer levert, hebben zij dan niet hun slag kunnen slaan?

    Ik wens je verder een prettige dag toe.

   10. Ik heb er genoeg over gezegd Haike. En het dan nog eens zo beladen maken om hier demonen bij te betrekken, is al helemaal niet aan me besteed.

    Jen en Rita, wellicht zal ik in de loop van volgend jaar hier soms nog wat reageren. Mooi nummer trouwens van Brel.

    Ridzerd, ‘k ga nu verder met mijn literaire projecten. Als ik in dat kader wat tegenkom wat relevant kan zijn voor je citatensite, zal ik je dat naar je doormailen.

   11. Haike

    Prima John! Het beste verder. Wat er verder beladen is aan demonen ontgaat me. Voor mij zijn ze dat niet, maar dat zal wel met mij te maken hebben.

  1. Voor de gode verstaander: Hij had het over de Joden. Ik moet nog bewijzen dat de Joden het Goetheanum in de fik staken, maar Goethe was erg tegen het Jodendom, en Steiner, als zijn fan, daarom ook… Vrijmetselaars zijn ook Joden. Betergezegd Vrijmetselarij is Kaballah voor niet-Joden. (Goy=ezel)

 3. Opmerkelijk dat de 10 gedachtes over demonen hierboven bijzonder weinig met het fenomeen zelf, demonen en dergelijke, te maken hebben; hooguit indirect: hoe je je er tegen teweer te stellen. Naast deze ‘bezweringen’ lijkt het me ook bijzonder nuttig kennis te verwerven over de aard en werking van deze wezens ‘goed of ‘kwaad’. In veel voordrachten geeft Rudolf Steiner inzicht in werking en aard van deze wezens, b.v. in die Theosofie des Rozenkreuzers, waar het actuele citaat uit stamt, Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen GA 102, Natur und Geistwesen -ihr Wirken in unserer sichtbaren Welt GA 98, en in nog tal van andere voordrachtencycli, blijkt zodra je er naar opzoek gaat.

  1. Dat zijn goede en nuttige literatuurverwijzingen, Walter. Heb die werken bestudeerd. Mijn literatuurverwijzingen bood ik als reactie op een vraag van Haike. Dat ter wille van verbreden van context en om te wijzen op een belangrijk historisch kader

   Demonen komen in het vijfde evangelie zoals Steiner die beschrijft zeker ook indringend aan bod, mede gerelateerd aan dat Macrokosmisch Onze Vader.

  2. Christus is ook een soort goede demon. Als je de mensheid lief hebt, en ten koste van je leven de waarheid spreekt, dan wordt je een met dit wezen–de waarheid. Makkelijk is dit niet!

  1. Vind ik niet leuk!
   De verwijzingen van John : om je zo aan op te trekken .
   Je hoeft dit niet! Je kan het. Je mag het…
   Zo een meerwaarde die je zo maar in de schoot geworpen wordt.
   Jammer toch! …en nu dat het avond wordt…
   Rita Vervoir

   1. @Rita
    Rita mijn reactie is verdwaald
    Het is naar aanleiding van het aangekondigde vertrek uit de reactieruimte van Ridzerd ’s site.
    Dus eigenlijk een open vraag aan John .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s