Over opvoeding, geheugen en gezondheid (1 van 2)

Onder invloed van de materialistische tijdgeest heeft steeds meer en meer de tendens de overhand genomen om wat men met de kinderen in de school moet doen naar het lichaam te richten. Men doet tegenwoordig experimenten over het geheugen, ja zelfs over de wil en over het denken. Ik bestrijd daartegen niets, want voor de wetenschap is het zeer interessant, maar zich daarnaar pedagogisch te willen richten, is iets verschrikkelijks, want het bewijst immers dat we de mens in zijn eigen wezen geheel vreemd zijn geworden, als we uiterlijke experimenten moeten doen, om toegang te krijgen tot het kind, bijvoorbeeld. Als we innerlijk met het kind verbonden zijn, hoeven we toch niet uiterlijke experimenten te doen. Maar nogmaals wil ik benadrukken dat ik mij niet tegen de experimentele psychologie keer, waarvan ik de betekenis geheel erkennen wil als interessant voor de wetenschap. Maar als basis voor de pedagogie bewijst experimentele psychologie daardoor enkel hoe mensenvreemd we geworden zijn, als we uiterlijk aan de mens experimenteren, om innerlijk wat van hem te weten, als we helemaal geen innerlijke toegang meer tot hem hebben.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 226 – Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung – Kristiania, 21 mei 1923 (bladzijde 110)

Eerder geplaatst op 4 april 2014

2 gedachtes over “Over opvoeding, geheugen en gezondheid (1 van 2)

 1. walterhebing

  Mij lijkt het verstandig om dit citaat van Steiner te koppelen aan de laatste zin van Jendieng”s reactie op het vorig citaat! Namelijk: “Maar aan het denken gezet door Ridzerds steeds inspirerende citaat van de dagsite”.
  Precies dat gegeven raakt mijn Ziel, Ridzerd die aan elke dag trouw, weer een Steiner citaat plaatst en dat al jaren! Een ongeloofelijke prestatie, ik ben hem er zeer erkentelijk voor, want dat is wat we nodig hebben, even stilstaan bij de dag! Ik ben het alleen niet eens met de richting die Steiner aan ons denken wil geven, Steiner plaatst elk kind in een ontwikkelingsproces der mensheid, terwijl voor mij elk kind, waar ook ter aarde geboren, een deeltje(vonk) van de complete mens(God), als toppunt van het Leven op aarde, in zich draagt.
  Het vermaterialiseren van kinderen vond al plaats bij Adam en Eva! Elk kind, liefdevol verwekt en tevens liefdevol ontvangen op aarde, kan men niet vermaterialiseren in de woorden: goed of slecht! Zo als Adam en Eva dat destijds deden, tenminste zo is het via het vermaterialiseerde woord tot me gekomen.
  Mijn gezonde verstand en mijn “‘gezonde logica” heeft nooit kunnen begrijpen dat er via rituelen een genoegdoening aan onze Schepper(Creatieve Levensgeest) kon of kan plaatsvinden.
  Het Kaïn en Abel verhaal past niet in mijn persoonlijk menselijk zijn op aarde, het helpt me wel om “iets” van de dwaling van der mensheid te begrijpen, maar niets van de ontwikkeling der mensheid. Vroeger dacht ik: “De mens is nog dommer dan het achtereind van ’n varken!” Maar dat kan ik nu niet meer zeggen, want de krulstaart wordt al jaren voortijdig verwijderd, omdat varkens opgesloten in een beperkte ruimte, uit verveling in elkanders staart bijten. Zoals bij koeien de horens verwijderd worden, omdat ze elkander verwonden om het eerst bij de voerbak te kunnen komen!
  De mens ziet dergelijke verschijnselen in de dierenwereld en tracht deze op onlogische wijze op te lossen en gaat niet bij zichzelf ten rade! Namelijk alle manifestaties van de Levensgeest op aarde, zijn ontstaan uit de Bron des Levens. En daar de mens geschapen is ter beeld en gelijkenis van de Bron des Levens, heeft de mens wel de macht en de kracht deze innerlijke Levens Bron een andere wending te geven, maar deze wending zal altijd ten koste gaan van zijn eigen beleving met het leven op aarde.
  Steiner deelt de menselijke geest op, in twee delen, de ideële en de materialistische, echter dat kan niet! De mens als gelijkwaardig aan Godsbeeld geschapen, kan het Goddelijk Bewustzijn(vonk), wat in ieder kind, waar ook ter wereld geboren, opgeslagen ligt, weliswaar negeren, maar eens zal het opstaan en ons liefdevol de weg wijzen, naar het eeuwig genietend bewustzijn, de paradox van het cultureel leven op aarde. Dieren worden uitgebuit via ’n stal en kinderen via het land waarin ze geboren worden. Het digitale tijdperk geeft de kinderlijke geest alle ruimte, alvorens het kind, zich met de fysieke om zich heen, heeft kunnen verbinden. Het kan al multimiljonair worden, door een gat in van het menselijk bewustzijn op een logische wijze te vullen.
  Voor mij een gunstig teken, want zo’n kind bewijst weer eens dat de mens dwaalwegen bewandeld, die terug te voeren zijn naar Adam en Eva in het Hof van Eden!
  Toen Adam en Eva nog één waren met het onzijdige bestaan van Leven, noch mannelijk, noch vrouwelijk! alles viel samen met het onzijdige Zijn(Bron van Leven). Het materialisme is ontstaan tussen Adam en Eva en is tot op de dag van vandaag nog steeds actueel!
  Men ziet de pasgeborenen niet als geestverwanten van het ware leven van de dag, maar als mogelijke talenten, om de dragers van de nacht te kunnen worden!
  Naar mijn mening behoren kinderen opgevoed te worden, om zich thuis te kunnen voelen op aarde en de toren van Babel te slechten, opdat de klanken van elke taal weer samenvloeien in licht van één dag op aarde! Immers daarin voel ik mijn menszijn, mijn verantwoordelijkheid en mijn gelukzaligheid.
  Tot zover.
  Groetjes Walter

  1. Walter, deze reactie van 27 juni zag ik nu pas, want deze stond om mij onduidelijke reden bij de Spam berichten, Dat zag ik nu pas, want ik controleer de Spambox niet zo vaak. In ieder geval bedankt voor je waardering voor mijn blog. Dat je het vaak niet eens bent met Steiner, geeft niet, heel veel mensen vinden het al bij voorbaat allemaal onzin, jij gaat er tenminste nog op in, dat is toch mooi.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s