Dit vermogen wil men zich niet verwerven

Waarde toehoorders! Voor de wetenschap is alleen datgene van belang dat je met ogen kunt zien en met je handen kunt aanpakken. Er is een bijzonder vermogen nodig om ook dat te onderzoeken wat niét met ogen gezien of met handen gepakt kan worden, en dat vermogen wil men zich niet verwerven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 349 – Vom Leben des Menschen und der Erde Über das Wesen des Christentums – Dornach, 4 april 1923 (bladzijde 123)

Ook te vinden in: Het leven van mens en aarde (bladzijde 128) – Vertaling C.H. Bos-Everts

Advertenties

Een gedachte over “Dit vermogen wil men zich niet verwerven

 1. walterhebing

  Dit citaat van Steiner komt me wereldvreemd over, immers ik ben opgevoed met de vraag: “Waartoe zijn we(mensen) op aarde?” Antwooord: ” Om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn”.
  Deze woorden zijn in mijn hersenspan gegrift alvorens ik zeven jaar werd. Mijn vraag als zevenjarige was dan ook: “Hoe kan ik God dienen”? In ieder geval niet zoals ik de zusters van Liefde op de bewaarschool had beleefd. Hoe dan wel kan, kan ik nu, vijfenzestig jaar later nog steeds niet definiëren, in wat voor concept dan ook.
  Steiner heeft prachtige concepten voor het leven geschreven, echter het zijn concepten los van het direkte leven op aarde(werkvloer). Jezus had ook een dergelijke houding ten opzichte van zijn direkte leefomgeving(werkvloer). Jezus zag Maria niet als zijn moeder, wat is moeilijker voor ’n kind te begrijpen, dan je eigen moeder niet te erkennen? Hij kan dan wel grondlegger van Christendom genoemd worden, maar voor mij is Jezus, tegelijkertijd een ontkenner van zijn eigen geboortedag, Jezus speculeert erop en pas op het laatste moment(bij de kruiziging van zijn lichaam) roept hij tot de door hem bedachte Vader uit: Vader laat deze beker aan me voorbijgaan! Ik zal als U dat wil accepteren.
  Zowel Jezus als Steiner zijn niet getrouw aan het vleesgeworden Woord(God). Jezus zei: “Laat de kinderen tot mij komen en ik zal ze de weg naar het Koninkrijk wijzen. Met andere woorden: Voorbijgaand aan het gegeven dat kinderen in wezen de Goddelijke Vonk in zich dragen, ze behoeven alleen maar een omgeving, waar ze hun Goddelijke Vonk ongeremd(ongefilterd) mogen/kunnen uitdragen!
  Steiner verwoordt het anders, in zijn oudleerlingenspreuken, doch ik beleef hetzelfde, Jezus, noch Steiner ziet het pasgeboren kind als een al omvattend vleesgeworden Woord van God! Beide willen het Alomvattend Woord(Kind) ondergeschikt maken aan eigen inzicht(Ego).
  Echter dat valt niet te rijmen met het eveneens voor mijn zevende ingesleten tekst.
  Ik ben de here uw God, Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
  En wat doet de mensheid? Van alles hetgeen boven in den hemel, onder op aarde en hetgeen in de wateren onder de aarde, is zich een beeld te vormen en zelfs hun kinderen ervoor op te leiden!
  Jezus trachtte nog enigzins om de mens bij de les van het leven te houden, met de woorden: “Wat je voor de minste van mijn broeders(medemens)) gedaan hebt, hebt ge voor mij gedaan.Een hoer is ook ’n mens en een Sameritaan ook!
  Steiner hield zich min of meer bezig met rassenleer, in plaats van de omgeving waar ’n kind geboren op aarde wordt! Voor de Goddelljke Vonk in ’n pasgeboren kind maakt het niet uit waar het op aarde geboren wordt, het is voor het menselijk welzijn op aarde wel van vitaal belang, hoe dit Goddelijk Geschenk op aarde, ontvangen en begeleid wordt! De vraag is? Wil de mensheid de Goddelijke Vonk in zichzelf, de ruimte geven om ten koste van hun eigentijds Ego te laten ontwaren?
  Adam en Eva waren nog Androgyn in het aardsparadijs, maar werden hun elkanders tegenpolen in het onzijdige Goddelijke Zijn, door schending van het geloof in elkander.
  En tot op de dag van vandaag is is er hoegenaamd niets veranderd in het wereldwijd vertrouwen tussen man/vrouw en het onzijdige(kind).
  Die vertrouwensband is voor mij niet zichtbaar, niet tastbaar, maar wel voelbaar! En voor mij geldt, wat ik per dag niet doorvoelen kan, ga ik opzoeken bij schriftgeleerden en daarom reageer bijna dagelijks op deze site! Want de ontwikkeling van de Goddelijke Vonken(mijn kinderen)heb ik in vertrouwen, overgelevert aan het Vrije School gebeuren, men blaast hoog van de toren(Bovenzinnelijk Zijn) maar is volgens Steiner afhankelijk van het dagelijks gebeuren op aarde. In die zin ben ik het met Steiner eens, hier op aarde zal eens, de Gordiaanse Knoop tussen het mannelijke, het vrouwelijke en het onzijdige doen oplossen. Het kind of de natuur zal het op den duur doen, in die zin heeft Steiner ook gelijk. Het voelbare(vrouwelijke) krijgt zelfs bij Steiner net als bij Jezus geen ingang tot het dagelijks leven, terwijl ze er dagelijks mee dealde.
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s