Microkosmos/Macrokosmos

Alles wat buiten in de ruimte is, is in ons zelf. De mens onderscheidt tegenwoordig nog niet de volledige overeenstemming (Duits: Einklang) van de in hemzelf werkende mysterieuze krachten en de buiten in de macrokosmos werkende krachten.

Bron: Rudolf Steiner- GA 129 – Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen – München, 20 augustus 1911 (bladzijde 59)

Eerder geplaatst op 10 augustus 2013

Advertenties

Een gedachte over “Microkosmos/Macrokosmos

 1. walterhebing

  Alles wat buiten in de ruimte is, is in ons zelf. De mens beseft nog steeds niet, dat hij naar Godsbeeld en Gelijkenis geschapen is.
  Marianne Williamson drukt het zo uit: Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
  Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis
  waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af:
  Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
  Maar waarom eigenlijk niet?
  Je bent toch een kind van God?
  Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
  We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
  Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
  Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
  Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.
  De mens onderscheidt tegenwoordig nog niet de volledige overeenstemming van de in hemzelf werkende mysterieuze krachten en de buiten in de macrokosmos werkende krachten, volgens dit Steinercitaat. Echter ik denk dat de mens, sinds God de mens uit het aartsparadijs verdreven heeft, nooit in volledige overeenstemming van God luister, gedacht of gehandeld heeft. Adam en Eva zijn God, hun eigen innerlijk en uiterlijk gaan mystificeren, waardoor er duisternis in de ziel van de mens en zijn omgeving ontstond. Die tot op de dag van vandaag door onze bestaanangst gevoed wordt.
  Wij voelen ons geen kind van God meer, zoals elk kind, waar ook ter wereld geboren wordt! En wij vinden, dat elk kind iets moet worden, binnen ons op angst gebaseerde denkkaders. Kinderen worden opgevoed om specialisten te worden op hun vakgebied en terwijl ze nauwelijks tijd of ruimte krijgen, om zichzelf(de Goddelijke Kern in zich) met het leven op aarde spontaan te verbinden. En wat creëer je dan? Een volk waarmee je alle kanten mee op kunt, behalve de richting die Mozes met de Tien geboden voorschreef en die Christus voor ons voorleefde en tot de conclusie kwam, toen zijn eigen volk hem, door de Romeinen, aan het kruis liet nagelen. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.
  In wezen voeden we onze kinderen in onwetendheid op, in plaats van onze kinderen te laten delen in onze bestaansangsten ten opzichte van het leven op aarde!
  Terwijl het Eeuwig Leven aan de mens vergund is en de mens er zelfs als rentmeester ervoor geschapen is, wil men het menselijk leven(lees gewoontes) verduurzamen, door middel van het blokkeren aardse energiestromingen, met jagen en vissen is de mens begonnen, en nu blokkeert de mens, de energiestromingen van, het water, de wind, de aarde en het licht, kortom bijna alle dimensies die vanuit de kosmos naar de aarde toestromen, tapt de mens af ter uitstel van erkenning van zijn primaire bestaanangst.
  Op aarde zitten we opgescheept met van alles en nog wat, maar dat alles druist regelrecht in tegen mijn Goddelijke Kern. Niet de mens is van God los, maar alles waartoe hij wordt opgevoed! De mens is bang voor het Ware Licht, pas als hij/zij gelooft in de Goddelijke Vonk in zich, kan hij deze Liefdevol laten ontwaren in de hectiek van het menselijk leven op aarde!
  Niet het leven op aarde is hektisch, maar de menselijke gedachtes erover en alle werken die daardoor hun beslag op aarde hebben gekregen. Ze staan in de weg op bijna alle dimensies van Gods Leven-scheppende Gedachte op aarde.
  En Jezus zei: “Bron van zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert”. Christus zei dat tweeduizend jaar geleden, direkt van het leven toendertijd afgeleid, alhoewel ik aan zijn woorden al twijfel, over de zuiverheid van zijn ontroering, doe ik dat nu in optima forma.
  Namelijk wat is wezelijk, in de beleving ontroering? Jezus was voornamelijk op het bewustzijn der mensen gericht, laat de kinderen tot mij komen en ik zal ze de weg naar mijn Vader wijzen.
  Ik heb nooit begrepen dat men een offer aan God kon brengen door het slachten van ’n lam!
  Ik heb ook nooit begrepen dat Steiner landbouw en veeteeld als een opmaat voor meer menselijk bewustzijn kan of kon gebruiken. Immers begaan zijn met de mensontwikkeling op aarde is de mens wegvoeren van zijn gewoontes, zoals God met het volk van Israël deed, de woestijn in, en puur overgeleverd aan de Goddelijke Gedachte: Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want iedere dag(licht) heeft genoeg aan zijn eigen zorgen.
  En God liet manna regenen, om hun honger te stillen. Nederland heeft zover van de Goddelijke Gedachte verwijderd, dat ik nu als volwassen mens overal angst ontmoet bij mijn medemens. En bij degenen, waarbij ik het niet aantref, kan ik het met een paar woorden oproepen, echter het merendeel zegt: Het zal mijn tijd wel duren!
  Steiner heeft gelijk: “Alles wat buiten in de ruimte is, is in ons zelf”. Maar vergeet daarbij te vermelden, dat geen enkele taalkundig, geestelijk of rekenkundig stelsel ons kan helpen om, wat Steiner de mysterieuse krachten God in ons, noemt(microkosmos), te verbinden met dezelfde krachten die vanuit God uitgaan(de macrokosmos).
  De mens is sinds Adam en Eva overgeleverd aan het menselijk gedachtegoed en heb geen begrip voor iemand die zich Geestelijk Leider van de mensheid noemt en kinderen wil opvoeden in ambachten die dieren al vanuit hun dierlijk bewustzijn beter kunnen dan wij!
  Mij gaat het om het levensbewustzijn van alle mensen op aarde, pas dan kan de mens tot kosmische ontwikkeling(overeenstemming) komen. Pas dan wordt de mens één met zijn Goddelijke Kern(de Geest van God).
  En die is makkelijker te bereiken via de vrouw dan via de man, immers de vrouw staat borg voor het onzijdige, het kind en het leven(de heilige geest).
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s