Missie

Het meest radicale idee, dat in de huidige mensheid ingang moet vinden, is dat de mens zijn aardse leven niet alleen als een voorbereiding voor het leven na de dood heeft te zien, maar dat hij het ook te zien heeft als de voortzetting van een geestelijk leven voor de geboorte. Dan wordt hij van een lui mens, die niets wil doen, tot een mens die zich bewust is, dat hij op aarde iets uit te voeren heeft, dat hij een taak (Duits: Mission) heeft. Als deze gedachte niet tot de mensen kan doordringen, kan het niet anders dan dat de mensen in het materialisme verzinken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 192 – Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen – Stuttgart, 29 juni 1919 (bladzijde 251)

Eerder geplaatst op 15 mei 2013