Kippenvel

Ik zet anders zo goed als nooit meer muziek op deze website, maar vandaag maak ik even een uitzondering. Dit is Bob Bullee. De man is op zijn vijfentwintigste plotseling blind geworden en is kort daarna begonnen met zingen. Hij is nu in de zestig. Had hij maar een goede manager getroffen, dan was hij allang wereldberoemd geweest. Hier zingt hij Dry your  eyes van Neil Diamond. 

Het hoofd van de mens wordt opgebouwd vanuit het hele heelal (1 van 2)

Het hoofd, dat in het moederlichaam wordt gevormd, dat wordt werkelijk niet enkel gevormd door de bevruchting, door de substantie, maar dit hoofd wordt opgebouwd vanuit het hele heelal. De moederlijke substantie vormt alleen de basis zodat het zich ontwikkelen kan. Maar het hoofd van de mens wordt vanuit het hele heelal gevormd. Het is ook een afbeelding, het is een beeld van het heelal. Het is daarom van boven rond, omdat het gemodelleerd is naar het heelal. Daar boven op deze schedel, die menigmaal zo veel doms bedekt bij de mensen, daar werkt de hele sterrenwereld op in. Daar werkt werkelijk de hele sterrenwereld. Dat is geen fantasterij. Dat is even zo waar als het volgende, ik heb het u al eens eerder gezegd: Stelt u zich voor, er zou hier een magneetnaald zijn; deze magneetnaald kunt u niet willekeurig tot stilstand brengen. Ze staat altijd van het noorden naar het zuiden. Geen mens zou eraan denken om te zeggen dat er krachten in de magneetnaald zitten die deze van het noorden naar het zuiden instellen, maar ieder zegt: De aarde is zelf een magneet en de magneetnaald richt zich naar de aarde. – Dat ziet iedereen in. Alleen met betrekking tot wat zich in het moederlichaam ontwikkelt, zijn de mensen zo dom dat ze zeggen: Dat komt van de bevruchting. – Dat is net zo slim als dat men zou zeggen: Dat de magneetnaald zich altijd van noord naar zuid richt, komt van de krachten in de magneetnaald!

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 348 – Über Gesundheit und Krankheit – Dornach, 24 oktober 1922 (bladzijde 52-53)

Eerder geplaatst op 12 augustus 2012