Het onmetelijke ongeluk van onze tijd

Mooie begrippen hebben en mooie ideeën hebben, mooie begrippen uitspreken en mooie ideeën uitspreken is niet een cent (Duits: einen Schuss Pulver) waard, als het niet verbonden is met de wil om in de werkelijkheid onder te duiken, de werkelijkheid te kennen. En duikt men in de werkelijkheid onder, dan vindt men in deze werkelijkheid niet alleen het materiële, maar men vindt ook de geest. Alleen voert het van de geest af, dat men met begripsschaduwen, met begripshulzen vandaag de dag afgoderij bedrijft. Dat is echter het onmetelijke ongeluk van onze tijd, dat de mensen zich met mooie woorden bedwelmen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 175 – Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha – Berlijn, 27 februari 1917 (bladzijde 85)

3 gedachtes over “Het onmetelijke ongeluk van onze tijd

 1. Ja mooipraterij en pedanterie genoeg tegenwoordig. Om van loze afgoderij maar niet te spreken. Het geestelijke kennen en vinden, niet enkel onbewust ondervinden, is van zeer groot belang.

  Sound of silence…:

 2. Dit is nogal een heftig citaat van Steiner mede gezien in het licht van het vorig citaat, waarin Steiner aangeeft dt hij ook Grieks en Latijns leerde. Als kind hoorde ik een tijdje elke dag Latijnse woorden spreken en Greoriaanse leideren in de kerk. Het klinkt in het begin interessant, maar een kind beleeft er niets bij, behalve dan het de rit moet uitzitten Tot de Heilge Mis is afgelopen en weer “dure” woorden, ter gehore krijgt als afscheid.

  Het woord “Anthroposofie” wat Steiner gebruikt om zijn begrippenstelsel onder de aandacht van het voetvolk te krijgen is ook ontoegankelijk vreemd begrip, er zijn maar liefst dertien betekenissen voor te vinden in de Nederlandse encyclopedie. Deze betekenis sprak me wel aan, namelijk: “Antroposofie (van het Griekse: ἄνθρωπος, ánthrōpos “mens” en σοφία sophίa “wijsheid”) is een spirituele filosofie en occulte wetenschap[1] gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861–1925), die het bestaan postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het zintuigvrije denken en het bewustzijn in het algemeen.”
  Als deze betekenis waar zou zijn, “Wat komt de individuele mens dan op aarde doen?” Een jaar geleden was ik bij mijn dochter die een Asrahm in India onder het gezag van een Swami, zowat bestierd. En stelde dezelfde vraag aan de Swami: En dan begon hij ook een algemeen menselijk bewustzijnsverhaal te houden, maar met zijn eigen kleinkind wist hij niet om te gaan. Heel je individuele leven op aarde staat beschreven op de een Palmblad wat in een tempel in het Zuiden van India opgeslagen ligt. Om dat Palmblad te laten opzoeken en te mogen lezen moet je wel betalen. Echter de Waarheid in Liefde verstrekt verlangt geen tegenprestatie, naar mijn mening.
  Als mens in de werkelijkheid van het leven op aarde, dient men te beseffen dat jij(mens), degene bent die dit alles op aarde laat geschiedden. Er is niemand die tussen Jouw en de Bron des levens staat, behalve al het leven op aarde, want daar ben je rentmeester van! Mea culpa, mea maxima culpu, is nog steeds van kracht! Immers het Onze Vader van Jezus is verkracht, Steiner wist het niet, want Jezus oorspronkelijk in het Arameens uitgesproken woorden waren, want ze zijn pas in :

  Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
  Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
  Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.

  Vestig uw rijk van eenheid nu,
  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
  Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
  Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

  Laat ons de Bron niet verzaken,
  Want uit u wordt geboren:
  de alwerkzame wil,
  de levende kracht om te handelen,
  en het lied dat alles verfraait,
  en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt..
  Men kan van alles met taal beweren, maar de hoofdzaak blijft dat je, je verbonden voelt met het alomvattende leven op aarde en dat gegeven zie ik niet terug in dit Steinerscitaat! Ik heb het al vaker verwoord, het leven op aarde wil zich ontwaren, niet naar menselijk inzicht, maar vanuit zichzelf(Liefde). In wezen heeft de mens er geen taal voor nodig, maar een vingerspitse gevoel voor de toestand van de mens op aarde. Dat deze zeer belabberd is! Steiner verheerlijkt naar mijn idee het verleden en heeft waarschijnlijk nooit enige moeite genomen om zijn eigen vrouw of kind te laten ontwaren.In wezen de Heilige Drieëenheid van de mens op aarde toe te staan op hun eigen manier de manifestaties van het leven op aarde te laten ontdekken. Ik voel me op aarde te laat geboren, er is al zoveel dode materie op aarde door de mens via zijn woord geschapen, dat ik als indiividu in een klem zit. De woorden van Steiner zeggen alleen, dat is je menselijk lot, maar ik ben Katholiek opgevoed en zal die woorden uitdragen, totdat het tegendeel van mijn zijn op aarde me de mond snoert. We bouwen op aarde overal torens van Babel, maar hebben geen weet van hetgeen bergen ons te vertellen hebben!
  Tot zover
  Gropetjes Walter.

  Deze woorden geven ruimte aan elke mens op aarde, ook aan mensen die niet spreken kunnen

 3. Het onmetelijk geluk dat de mens zich via het woord niet meer voortplanten kan, hij is via zijn materië bewustzijn op aarde gedoemd om zich tot de waarheid te bekeren, En dat is naar mijn mening ieder kind waar ook ter wereld geboren, het heeft meer waarheid in zich dan een volwassen mens zich kan indenken! De vraag is: Wanneer kan de volwassen mens, deze kinderlijke vragen, in volle openheid beantwoorden en ze niet te mystifiseren of te magnetiseren!
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s