Ploeteren

De geesteswetenschappelijke wereldbeschouwing voert de mens in gebieden, die hij alleen bereiken kan als hij innerlijk actief is. Men kan een antroposofisch boek niet lezen zoals men andere boeken leest. Het moet zo geschreven zijn, dat het de eigen werkzaamheid opwekt. Hoe meer men moet ploeteren, hoe meer er tussen de regels staat, hoe gezonder het is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – München, 5 december 1907 (bladzijde 224)

Eerder geplaatst op 6 maart 2012

4 gedachtes over “Ploeteren

 1. Yes indeed! Dit wordt je ook zo duidelijk, hoeveel meer je dan nog opvalt, als je een geschrift of voordrachtenreeks van Steiner jaren later herleest, opnieuw bestudeert. Immers is je ziel ondertussen rijker en rijper geworden.

  Dit maakte ik de afgelopen twee maanden bijzonder sterk mee met het opnieuw doorwerken en bestuderen van de cyclussen Het evangelie naar Lucas – Esoterische achtergronden (1909; GA114) en Karma van het beroepsleven (1916; GA 172). Bijzonderheden daarover zal ik nu niet geven, het was heel intiem en de impact was groot.

  Heel soms schaf ik een werk van Steiner aan om die pas later te gaan lezen en bestuderen. Echt bij hoge uitzondering, want vrijwel altijd neem ik een aangeschaft werk direct ter hand. De voordrachtenreeks Kosmische hiërarchieën – De evolutie van de mensheid (1909; GA 110) vormde voor mij zo’n uitzondering. Ik dacht pakweg vijf jaar geleden, dit ga ik pas later lezen. En eergisteren was dat moment aangebroken.

  Ben nu 57. Vanaf mijn 22e, precies mijn verjaardag toen, begon ik intensief werken van Steiner door te nemen. Op mijn 21e wees iemand me er op dat antroposofie wel wat voor mij kon zijn. Een astroloog. Een voltreffer. Hij had gelijk. Over dat kenterpunt in mijn leven schreef ik een paar jaar geleden iets meer in bij blogbericht Chemische bruiloft (Cahier, 25 september 2012).

  De inhoud van Kosmische hiërarchieën – De evolutie van de mensheid vormt in mijn ogen, voor mij in ieder geval, een uitstekend vervolg op het boekwerk Het evangelie naar Lucas – Esoterische achtergronden en werpt ook helder licht op exoterische boekuitgaven als Einsteins gelijk – Een ABC van zwaartekrachtgolven (2015) van Govert Schilling, een nuttig klein boekje welke ik verleden week uitlas, en Achter de schermen van het heelal – Van Higgsdeeltjes tot donkere materie (2013/14) van Gianfranco Bertone, dat ik nog aan het doorwerken ben.

 2. Geheel eens. Steiner (en anderen) lezen is ziele-activiteit. Het is niet alleen tot je nemen van interessante feiten, het is het in je opnemen van denkbeelden en die innerlijk verwerken. Het transformeert je. Vaak kan ik ook niet navertellen wat ik precies gelezen heb, maar heb ik wel een ontwikkelingsstap gezet, heeft het nieuwe inzichten opgeleverd. In het islamitische cultuurgebied is hier een mooie uitdrukking voor: het lezen van boeken alleen om de feitelijkheden is als het opstapelen van boeken op de rug van een ezel.

 3. In wezen verlangt Steiner van zijn anthroposofische volgers, dat zij incarneren in de door hem geschreven woorden, opdat men kan intreden in zijn Geestelijke Werkelijkheid. Dit citaat staat min of meer haaks op het citaat van Steiner wat Ridzerd op 25-12-2011 plaatste met als titel: “De Christusimpuls”.
  Jezus Christus heeft zelf nooit geschreven, wel veel voorvallen, tijdens zijn leven met zijn handelingen en zijn begeleidende levende woord opgelost. Hij schreef zijn moed en ingevingen toe aan Zijn Geestelijke Vader. Waarvan hij zei: Niemand komt nader tot mijn Vader, tenzij middels mij!
  Ik heb genoeg op aarde ervaren om te kunnen zeggen, dat het geschreven woord, het levende woord(kind) dichtschroeit met het gedachtegoed uit het verleden! Jammer maar waar! Het levende woord(kind) wordt via sprookjes, fabels, verhalen,rituele, ceremonies enz. enz. afgeleid van de eigen direkte beleving van hun zijn(omgeving) op aarde.
  Met het introduceren van de vier schermen(Auto, tv, computer en smartphone) is het voor kiinderen nog moeilijker om zich met de Levensgeest op aarde te verbinden.
  Kaïn en Abel waren zonen van de eerste mensen, namelijk Adam en Eva. Hoe kunnen twee zonen zich voortplanten was mijn vraag aan de Godsdienst leraar. Hij negeerde gewoon mijn vraag! Zowel Jezus als Steiner ontweken vaak vragen over hun afkomst en hun huidige liefdespatronen. Ik zeg vaak tegen mijn vrouw ik kan je de ware Liefde niet schenken, want de hele wereld zit ertussen, ze voelt wat ik bedoel maar begrijpt er geen snars van! En komt tegenwoordig met allerlei wereldse nieuwtjes om mijn lichaam gezond te houden!
  Echter daarvoor is de mens, naar mijn mening, niet geschapen, de mens is geschapen om het leven op aarde gezond te houden, immers hij is er rentmeester van! Steiner deed verwoedde pogingen ertoe, maar zag zichzelf niet als onderdaan van het Levende Woord(kind), het nu! Hij wilde “net” als Jezus het kind de weg wijzen! Echter voor de mens is er geen weg! Enkel een aanweziig zijn op aarde is nodig en Jezus was dat tijdens zijn leven op aarde meer, volgens mijn gedachtegoed, dan Steiner tijdens zijn leven op aarde! Begaan zijn met het minste van het leven op aarde, is de taak van de mens as naar Godsbeeld en gelijkenis geschapen en wat God verbonden heeft zal de mens niet scheiden! En wat doet de mens? Alles scheiden wat God verbonden heeft, tot op atoomkernen toe! Om zichzelf van energie te voorzien, ten koste van mineralen , plant en dier! De geest van de mens, moet toch ziek zijn, om zijn levende woord(kind) voor ’n dergelijke menselijke geest op te offeren!
  Jezus handelde direkt voor zijn medemens in zijn/haar individuele nood en had het lak aan elk geschreven woord, immers hij/zij maakte deel uit van Zijn menselijk bewustzijn op aarde! En voor elke mens die zijn handeling in twijfel bracht,. had hij een levend antwoord, waarop de geletterde weer op moesten gaan studeren. En dat is tot op de dag van vandaag nog zo! De mens kent zijn taak in de stroming van het leven op aarde nog seeds niet, kinderen geven er telkens een nieuwe wending aan, dat kunnen ze, omdat ouderen nog steeds niet weten, waarvoor ze op aarde zijn! Zich verbonden weten met het leven op aarde, is in eerste instantie je verbonden weten met elk kind met elk kind op aarde, waarook ter aarde geboren. Als die verbondenheid wereldwijd tot stand komt, pas dan kan de mens op aarde, zijn geest beteugelen en van het Aartsparadijs onbekommert genieten. Niet het verleden, noch de geplande toekomst van de mens is de weg voor de mens, maar het aanwezg zijn in het nu op aarde, net als Jezus het was in zijn tijd. Het Levensbewustzijn kent geen tijd, het is een eeuwige stroming op aarde, statuten van de mensheid zullen er nooit vat op krijgen, want de mens zelf is er het statuut van, nu nog zijn/aar besef ervan!
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s