De zintuiglijke wereld is de school

De spirituele wetenschap leert niet de afkeer van het leven. De spirituele kennis kan de volgende vergelijking gebruiken: De ziel is als een bij die uitvliegt over de velden om honing te zoeken en terug te brengen. Hier op aarde verzamelt de ziel de honing van het leven, die zij na de dood naar het altaar van de godheid brengt. Zonder het leven in de zintuiglijke wereld zou de ziel daartoe nooit in staat zijn. [….] De zintuiglijke wereld is de school, zonder welke de mens nooit tot de geest zou komen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 094 – Populärer Okkultismus – Leipzig, 30 juni 1906 (bladzijde 143)

Eerder geplaatst op 16 februari 2012

12 gedachtes over “De zintuiglijke wereld is de school

 1. Zou het met onze ziel ook zo gaan zoals het met bijen gaat? Ik denk van wel, de monocultuur van de landbouw nekt de Bijen. En de wereldwijde monocultuur van de techniek nekt de ziel in de mens. De mens zal afglijden naar”The brave new World”.Welke zintuigen kan de mens nog, op een pure goddelijke wijze in de natuur gebruiken? Ze zijn immers door de menselijke geest voorgeprogrammeerd en tevens de natuurlijke omgeving is omgebouwd tot bunker om zich tegen natuurkrachten te kunnen verdedigen.
  Steiner degradeert het leven op aarde als een leerschool voor de ziel, om de vrucht ervan, na zijn fysieke dood als geestelijke inhoud, naar het altaar van de Godheid te brengen, echter Jezus zei: Als Gij niet wordt als kinderen zult Gij het hemelrijk, wat reeds op aarde is nooit betreden. Ik vind het nogal een paradox!
  Mijn hart voelt zich verbonden met alles wat op aarde is en ziet en beleeft veel ten nadele van deze hartsverbondenheid gebeuren op aarde, mijn ziel tracht iets van te begrijpen van dit gebeuren op aarde! Het Heilig Hartbeeld staat nog overal in Europa en wordt overal op de wereld nog steeds verspreid.
  Wat ik bijzonder vindt, dat techneuten uitgevonden hebben, dat de frequentie van wisselstroom ongeveer gelijk moet zijn aan de hartslag van een topatleet, wil het een hoog rendement opleveren. Met andere woorden: Om een menselijk doel te bereiken moet je hartslag ongeveer 50 slagen per minuut tellen, om het levensbeginsel te verkennen moet de hartslag dicht bij nul worden gebracht, Wat Yogi’s veelal beoefenen. Bij verliefdheid, jaloezie of boosheid kan de hartslag oplopen tot wel meer 180 slagen per minuut.
  Traditioneel wordt elektrische stroom uitgedrukt als de verplaatsing van positieve lading. Nu het bekend is dat elektrische stroom doorgaans wordt veroorzaakt door elektronen die zich in tegengestelde richting verplaatsen, heeft men het elektron per definitie een negatieve lading toegekend. De oude definitie van stroomrichting blijft daarom van kracht.
  Met andere woorden: De mens heeft geen weet van positiviteit, binnen elekticiteits netten maakt dat onbekende niets uit, als het maar stroomt, maar binnen de netwerken van mensen maakt het wel degelijk iets uit. In wezen behoort de mens bewust stil te staan bij zijn/haar leven op aarde. Er zijn talrijke facetten in mijn leven geweest, waarbij ik dacht, dit kan toch niet waar zijn?
  Toch was het de werkelijkheid en is het nog steeds. Het sprookje over luilekkerland is blijkbaar wereldberoemd geworden. al die mensen die nu uit Afrika en Azië naar Europa vluchten onder barbaarse omstandigheden(rijsteberg)om in ons luilekkerland te mogen vertoeven.
  Mijn zintuigen zeggen: De mensheid is nog dommer als het achtereind van een varken, waarvan zelfs het staartje om economische doeleinden door de mens wordt verwijderd.
  Het is nu te laat om mijn gevoelens omtrent de mensheid verder toe te lichten, echter niet te laat om Ridzerd te bedanken voor zijn dagelijkse inzet voor de Rudolf Steiner citaten op deze site, die me vaak inspireren voor een weerwoord, wat ongecencureerd wordt weergegeven.
  Nogmaals bedankt Ridzerd en wens je veel sterkte in de voortzetting van deze site.
  Tot zover
  Groetjes Walter

 2. Walter,

  Volgens mij staat er: Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. (Mat. 18,3) Het woord Aarde zoals jij schrijft komt er helemaal niet in voor, tenzij we het niet over dezelfde uitspraak hebben…

  Maar wordt er nou bedoelt met deze uitspraak? Steiner is er tamelijk duidelijk over; Als je straks de overstap maakt naar de andere kant, zo je wilt “Door de poort van de Dood gaat”, ga je terug kijken op het leven/incarnatie die je net hebt afgesloten. Maar dat doe je in omgekeerde volgorde. Je begint bij het moment van overlijden en zo kijk je dan terug wat je daarvoor en nog weer daarvoor hebt gedaan. Je kijkt dus naar jezelf eerst naar wat je deed toen je ouder was, en steeds verder terug naar wat je op jongere leeftijd hebt uitgespookt. Van oud naar jong, tot aan je kindsheid aan toe, misschien ook wel naar het fysieke geboortemoment van de afgelopen incarnatie. Pas als je dat gedaan hebt, kun je daarna verder de Geestelijke wereld betreden, en je uiteindelijk voorbereiden op een eventuele nieuwe incarnatie.

  Met het terug kijken wordt je dus ook weer kind, opnieuw worden zoals de kleine kinderen… Lukt je dat niet, dat terug kijken, dan is het niet mogelijk verder de Geestelijk wereld in te gaan.. ( Rijk der Hemelen)

  Dat is ook de reden waarom Steiner zegt dat het goed is om ’s avonds de dag af te sluiten en er op terug te kijken in omgekeerde volgorde Dus beginnen bij de avond, en terug te kijken wat je die dag gedaan hebt tot het moment van opstaan in de ochtend. Dat ’s avonds terugkijken, nu, hier, te oefenen, kan een hulp zijn om later goed terug te kunnen kijken naar de laatste incarnatie, om vervolgens daarna, daar verder je weg te kunnen vervolgen.

  Dus bovenstaande citaat paradoxaal met de door jouw aangehaalde uitspraak? Niet als je de uitspraak “juist” aanhaalt, en goed je erin verdiept wat er mee bedoelt wordt.

   1. Dank je Ridzerd.

    Ik merk aan mezelf dat ik langzamerhand een beetje genoeg krijg van de incomplete teksten, halve waarheden die de heer Hebing hier maar steeds loopt te verkondigen… Als ik al überhaupt in staat ben uit zijn teksten wijs te worden… Maar misschien zegt dat laatste meer over mij dan over hem…

   2. Ja, ik kan er vaak ook niet wijs uit worden, Haike. Ik lees ook lang niet altijd alles van hem, maar soms schrijft hij ook wel weer eens iets wat wel interessant is. Maar om zijn reacties te verwijderen, dat doe ik liever maar niet, want ik mag hem uiteindelijk wel.

 3. Natuurlijk is er binnen de antroposofie een levendige “achterstevoren” cultus die op heel verschillende wijzen heel leerzaam kan zijn. De interpretatie van Haike vind ik, hoewel juist, toch ook ver-engend en dogmatisch -antroposofisch-dogmatisch bedoel ik dan. En we weten dat juist Steiner zelf de antroposofie alleen levensvatbaar achtte als deze niet zou verstarren maar zich zou blijven vernieuwen naar ieder heden en daardoor ook voor een verdere toekomst een bruikbare handreiking kan worden.
  Wat Christus volgens mijn (wellicht beperkte) opvatting bedoelde met “worden als de kleine kinderen”, daarvoor vind ik bij Steiner overal waar hij de innerlijke ontwikkeling van de mens bespreekt aanwijzingen. We moeten af van het snel oordelen in situaties en over medemensen. We moeten iedere situatie als nieuw, onbevooroordeeld kijkend en luisterend proberen te begrijpen. En voor de mensen om ons heen geldt hetzelfde: oordeel niet te snel maar verplaats je in de positie van de ander. Bekijk telkens wat die ander van jou vraagt.
  De oefening van “onbevangenheid” behoort tot de laatste stappen van de inwijdingsweg en is tegelijk toe tepassen in het leven van alledag -dat hoeven we niet te bewaren tot de tijd nadat we het aardse leven achter ons laten.

  Dat, NU leren opnieuw onbevangen in het leven te staan, dat komt wat mij betreft het dichtst bij wat bedoeld wordt met “worden als de kleine kinderen.”

  1. Mijn interpretatie???

   Ik verwoord alleen maar Steiner’s uitleg over die tekst; Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. (Mat. 18,3) dus ik weet niet waar je het vandaan haalt dat ik iets aan het interpreteren ben. Das zeker geen onbevangen houding die je daar aanneemt, het is een vooronderstelling waarbij je niet eens de moeite neemt om te verifiëren of het de juiste is, je gaat er gewoon vanuit dat je gedachtengang klopt.

   Wel schrijven over het verplaatsen in de ander maar het toepassen door mij een vraag te stellen of het mijn interpretatie, zienswijze of wat dan ook is, ho maar..

   Maar je hebt gelijk; als we zo oppervlakkig met elkaar om gaan, verstart inderdaad alles, en zal antroposofie niet levensvatbaar zijn..

   Verder zal je mij niet zien schrijven dat jouw kijk op die tekst een foute, verstarrende of weet ik wat zal zijn, dat is net zo goed een kant aan die tekst die van toepassing zou kunnen zijn.. zelf acht ik me daar niet deskundig genoeg voor om dat te kunnen beoordelen…

   1. Aanvulling:

    En zelfs als ik het wél zou kunnen beoordelen zou ik proberen dat oordeel terug te houden…

  1. Prima voor je sorry!

   Maar waaruit maak jij op dat ik me aangevallen voel? Ik geef onmiddellijk toe dat op de manier waarop ik de tekst uit mijn ramplankje haal dat, dat zo zou kunnen overkomen, en dat het tot die aanname leidt, maar ook van die aanname zou het goed zijn om te controleren of het de juiste is..

   Je verplaatsen in de ander, houdt volgens mij ook in (en ja, dat is een aanname) dat je contact met hem/haar maakt, en controleert of je werkelijk met die ander op dezelfde golflengte zit.. Want nadat je een vraag hebt gesteld openbaart zich de mogelijkheid pas van het luisterend begrijpen…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s