De zintuiglijke wereld is de school

De spirituele wetenschap leert niet de afkeer van het leven. De spirituele kennis kan de volgende vergelijking gebruiken: De ziel is als een bij die uitvliegt over de velden om honing te zoeken en terug te brengen. Hier op aarde verzamelt de ziel de honing van het leven, die zij na de dood naar het altaar van de godheid brengt. Zonder het leven in de zintuiglijke wereld zou de ziel daartoe nooit in staat zijn. [….] De zintuiglijke wereld is de school, zonder welke de mens nooit tot de geest zou komen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 094 – Populärer Okkultismus – Leipzig, 30 juni 1906 (bladzijde 143)

Eerder geplaatst op 16 februari 2012