Dweperij die veraf staat van de alledaagse werkelijkheid

Men kan zien hoe twee stromingen in de wereld naast elkaar bestaan, ook in de denkgewoonten van de mensen. De ene stroming wil zich in zekere zin in goddelijk-geestelijke hoogte ophouden, en geen brug bouwen tussen spirituele impulsen en de feiten van het gewone handelen in het leven. De andere leeft gedachteloos in het alledaagse leven. Het leven is echter een eenheid. Het kan alleen gedijen als de drijvende kracht van alle ethisch-religieus leven zijn uitwerking heeft in het meest alledaagse, aardse leven, in het leven dat menigeen maar weinig voornaam lijkt. Wanneer men verzuimt de brug te slaan tussen de beide levensgebieden, dan vervalt men met betrekking tot religieus, zedelijk leven en tot sociaal denken in louter dweperij die veraf staat van de alledaagse ware werkelijkheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 023 – Die  Kernpunkte der Sozialen Frage (bladzijde 103)

Eerder geplaatst op 14 december 2011