Vervreemd van de werkelijkheid

De hele publieke opinie (Duits: öffentliche Urteil) is niet gevormd vanuit een gevoel voor werkelijkheid, maar eigenlijk vanuit abstracties, abstracte theorieën. En als er iets komt wat niet uit abstracte theorieën bestaat, zoals de sociale driegeleding, iets dat uit het leven gegrepen is en dat men – omdat men niet meteen dertig banden schrijven kan, die de mensen ook niet zouden lezen – kort moet samenvatten, dan erkent men de realiteitszin niet, maar houdt, omdat men vandaag de dag geheel vervuld is van theorieën, juist dat pas helemaal voor een theorie. Men heeft helemaal geen gevoel meer voor wat aan de werkelijkheid ontsproten is, omdat men zich geheel en al van de werkelijkheid vervreemd heeft.

Bron: Rudolf Steiner – GA 196 – Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung – Dornach, 7 februari 1920 (bladzijde 170-171)

4 gedachtes over “Vervreemd van de werkelijkheid

 1. Interessant wat Steiner hier over de werking van publieke opinie zegt. Daarover deed hij nog andere opmerkelijke uitspraken in zijn voordrachtenreeks waaraan ik gisteren refereerde Karma van het beroepsleven (GA 172; 1916).

  En wat ‘onverstaanbaarheid’ van sociale driegeleding aangaat, let op ik plaats dat tussen aanhalingstekens, is de volgende tekstpassage uit Steiners zeer belangrijke voordrachtenreeks (GA 341; 1922) Economie – De wereld als één economie (Vooraankondiging Antroposofie.nl) zeker relevant:

  Bladzijde 21 en 22 uit Economie – De wereld als één economie (Motief, 1 maart 2016), Rudolf Steiner:

  “[…] Want waarom probeerden wij destijds de driegeleding in zoveel mogelijk hoofden binnen te doen komen? Vandaag wil ik dit alleen in uiterlijke zin karakteriseren: het belangrijkste was dat driegeleding eerst in zoveel mogelijk hoofden binnen zou worden gebracht, voordat de economische gevolgen zich zouden voordoen zoals ze sindsdien optraden. U zou zich moeten bedenken: toen de driegeleding voor het eerst werd genoemd, stonden we nog niet voor de huidige valutaproblemen. Integendeel, zou de driegeleding indertijd zijn begrepen, dan hadden die er nooit kunnen komen. Maar opnieuw bleek het onmogelijk dat de mensen zoiets in werkelijke praktische zin begrepen. We probeerden destijds de driegeleding begrijpelijk te maken en kregen vervolgens de vraag voorgelegd: ‘Ja, dat zou allemaal mooi zijn, dat zien we ook wel in, maar het eerst noodzakelijke is toch dat we de valutadaling tegengaan?’ Men kon de mensen slechts antwoorden: ‘Dat is nu juist in de driegeleding inbegrepen! Verdiept u zich in de driegeleding, dat is het enige middel om de valutadaling tegen te gaan!’ De mensen vroegen meteen hoe men dat dat dan doet wat de driegeleding nu juist teweeg had moeten brengen. Ze begrepen de driegeleding dus niet, ook al beweerden ze elke weer van wel.

  En dus ligt de zaak vandaag (24 juli 1922) zo dat we moeten zeggen: als we nu opnieuw spreken tegen personen zoals u, dan kan dat niet meer in dezelfde vorm als indertijd. Tegenwoordig is een andere taal noodzakelijk. En dat is wat ik u nu in deze voordrachten zou willen aanreiken. Ik wil u graag tonen hoe men tegenwoordig opnieuw over de vraagstukken zou moeten nadenken, vooral als men jong is en nog kan meewerken aan wat in de komende tijd gestalte zou moeten krijgen. […]”

 2. Geïntensiveerde vervreemding. In elke (on)werkelijkheid leven we? In 20e en 21e eeuw traden en treden vervolgens valutaoorlogen op.

  Parallel daaraan nieuwe vormen van ondoorzichtige geldcreatie… Indertijd (1971) opheffen van de Gouden Standaard en vervolgens creëren van geld uit het ‘niets’ door (1) private banken en (2) centrale banken.

  1. Geld creëren via private banken:

  2. Geld creëren via centrale banken: Hoe centrale banken geld creëren

 3. Walter Hebing

  Tijdens het lezen van dit citaat van Steiner, doemde deze zin bij me op: De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet! Ik ben opgegroeid met het begrip: “Heilige Drie-eenheid”. En ik zou niet op het idee gekomen zijn, om het menselijk ambachtelijk bewustzijn op te delen in drie autonome sociale gelederen van het menselijk onderlinge streven.
  Elke mens op aarde maakt in potentie deel uit van de Heilige Drie-eenheid, Althans zo ben ik opgevoed. Steiners theorie volgend: Het cultureel leven waartoe onder meer religie, wetenschap, kunsten, en opvoeding gerekend worden. Vervolgens zegt Steiners theorie:Het cultureel leven moet zich in vrijheid kunnen ontwikkelen! Met andere woorden: Elke cultuur mag zijn nazaten zo beïnvloeden, dat hun nazaten geloven in de culturele opvattingen van hun omgeving(land), indien dat niet lukt zijn ze gehouden aan afspraken die er binnen ’n cultuur gelden. In het rechtsleven is gelijkheid noodzakelijk, wat Steiner met deze woorden bedoeld te zeggen, blijft voor mij ’n vraag. En dan: In het economische leven zou samenwerking (in plaats van concurrentie) de richtinggevende kwaliteit moeten zijn.
  Hoe wereldvreemd is dit citaat van Steiner? Ik ben een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken en weet dat elk kind(mens) waar ook ter wereld geboren, de kern van mijn ziel vertegenwoordigd, los van religie, wetenschap, kunsten of opvoeding. In wezen is dat ook de kernboodschap van Kerstmis, een baby uit nood geboren in een stal en er al snel uit moest vluchten naar Egypte, vanwege het woord: “Koning”. “n kind kan zomaar gedachtestromingen op aarde doen wijzigen, Daarvan getuige ook dit bericht: Verdronken jongetje geeft vluchteling een nieuw gezicht. Ik kan zo gauw geen woorden vinden om Jezus met het Koerdisch-Syrisch verdronken kind met eigen woorden te verbinden. Maar kan wel zeggen dat de mensheid geen kwalitatieve steek verder ontwikkeld is, in de richting van zijn toekomst, noch in het begrijpen van de bron van zijn bestaan.
  Het enige beroep wat de mens vanuit zijn oorsprong heeft, is een goed rentmeester van het leven op aarde te zijn, daarvoor hoef je niet opgevoed voor te worden, maar je wel verbonden voelen met het leven op aarde en je verantwoordelijkheid ervoor op alle niveaus uit te dragen, niet in de ik- maar in de wij-vorm. Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s