Veel weten, maar toch eigenlijk niets weten

Van wat er van onze Europese en Amerikaanse universiteiten uitgaat aan zogenaamde mensenwijsheid, maar ook aan sociale wijsheid, aan technische wijsheid enzovoort, dat beschouwt de wereld met uitsluiting van al de factoren, die toch de mensen heel vanzelfsprekend in zich dragen. Wie tegenwoordig in een of andere leidende mensheidspositie is, zelfs al is het een lage leidende functie, die heeft helemaal geen gelegenheid het een en ander te leren kennen, dat hem in staat zou stellen inzicht in de mens te verwerven. En zonder mensenkennis is er geen sociaal leven, zonder mensenkennis is er ook geen vernieuwing van het Christendom.

Men kan tegenwoordig theoloog worden zonder een idee te hebben wat het mysterie van Golgotha inhoudt, want de meeste theologen hebben geen idee wie Christus is. Men kan tegenwoordig advocaat worden zonder er een idee van te hebben wat eigenlijk het mensenwezen is. Men kan arts worden zonder er een idee van te hebben, hoe het mensenwezen vanuit de kosmos is opgebouwd, zonder er een idee van te hebben, hoe het gezonde en het zieke lichaam zich tot elkaar verhouden. Men kan vandaag de dag technicus zijn zonder er een idee van te hebben welke invloed de bouw van een of andere machine op het gehele verloop van de aarde-evolutie heeft, en men kan vandaag de dag een geniale uitvinder van een telefoon zijn, zonder er een idee van te hebben wat de telefoon voor de gehele aarde-ontwikkeling betekent.

De mensen missen het zicht op het verloop van de menselijke ontwikkeling. En ieder mens heeft zo zijn verlangen zich een kleine kring te vormen en in deze kleine kring een routine te verwerven, deze routine te gebruiken ten gunste van zijn egoïsme, dat hij voor zich creëert zonder er rekening mee te houden, hoe het ingevoegd wordt wat hij als een deel van de wereld inbrengt, in deze wereld als geheel.

Bron: Rudolf Steiner – GA 196 – Geistige und soziale Wandlungen in der Menschheitsentwickelung – Dornach, 6 februari 1920 (bladzijde 158-159)

9 gedachtes over “Veel weten, maar toch eigenlijk niets weten

 1. Anoniem

  Steiner pretendeert in dit citaat dat hij weet, hoe de mensontwikelling verloopt! Getuige de eerste alinea”s, echter de laatste alinea getuigd van Steiners ook maar beperkte blik!
  De mensen missen het zicht op het verloop van de menselijke ontwikkeling. En ieder mens heeft zo zijn verlangen zich een kleine kring te vormen en in deze kleine kring een routine te verwerven, deze routine te gebruiken ten gunste van zijn egoïsme, dat hij voor zich creëert zonder er rekening mee te houden, hoe het ingevoegd wordt wat hij als een deel van de wereld inbrengt, in deze wereld als geheel.
  In wezen heeft Steiner gedaan, wat hij in deze laatste alinea verwoord, een kleine kring van gelijkgestemde vormen, om routine op te doen en deze routine te gebruiken ten gunste van zijn egoïsme, namelijk het Athroposofisch mensbeeld.
  Ik ben echter opgevoed met het gegeven dat de mens als evenbeeld van God en zijn gelijkenis geschapen is, dus iedere mens om me heen is in wezen de spiegel van mijn Goddelijke aanwezigheid op aarde. Mijn vrome moeder was de eerste die me verbood met de zoon van het enige protestants gezin in ons katholiek dorp, die “toevallig” in onze straat woonde te spelen.
  In de ogen van het kind las ik dat het graag met ons de bossen introk om met ons te avonturen, hij stond er telkens weer en ik dacht na de derde of vierde keer, mijn moeder kan de pot op, hij mag mee! Tiental jaren later maakte het niet meer uit of je katholiek of protestant in Nederland was, ik heb dat gegeven als kind een eigenaardig fenomeen in bestaan gevonden. En in wezen nu nog, elke religie gaat uit van een toekomst, in plaats een balans opmakend van het nu intermenselijk gebeuren.
  Het kan er bij mij niet in, dat er 15.000 kinderen per dag sterven, door mismanagement van de “volwassen”” mens op aarde.Naar mijn mening het Goddelijke in zich negerend, in ieder mens is het Goddlijke talent op een bepaald gebied aanwezig, hoeven dat alleen maar toe te laten in onze visie op menszijn, opdat we Goddelijk kunnen worden. De mens blijft steken in zijn verleden en de daarop gebouwde toekomst, terwijl de balans opmakend van het nu gebeuren veel belangrijker is voor de wereldwijde menswording als opmaat tot verlichting van ons goddelijk bestaan op aarde, zowel innerlijk en uiterlijk..
  Tot zover
  Groetjes Walter

  1. Anoniem

   Hallo Ciska!
   Een oprechte vraag, verdient een oprecht antwoord.
   Dat ik zo geïnteresseerd ben in Rudolf Steiner, heeft velerlei redenen, namelijk:
   1. Omdat mijn vrouw, op aanraden van haar zus, die peuterjuf op een Vrije School was, mij min
   of meer verleidde om onze kinderen op de Vrije School in de naburige stad te doen, in plaats
   van in ons dorp. Als kind vond ik het naar school moeten, rover van mijn kindertijd, ik
   avonturierde liever met mijn vrienden en vriendinnetjes op straat, op de heide,enz.. Het
   dilemma wat toen in mijn hoofd speelde was, als we onze kinderen naar de Vrije School
   sturen, worden het vreemdelingen in hun eigen geboortedorp. ‘N keuze tussen het direkte
   sociale leven van het dorp of het indirekte sociale leven van een stad.
   2. We ontvingen vijf kinderen binnen vijf jaar en daar ons eerste kind al naar de Vrije School
   ging, hadden we de routine al en de rest volgde. Het Vrije School onderwijs geeft volop
   aandacht aan Christelijke feesten, dus er ging geen lichtje in me branden
   3. Op elf september 2001 werd plotseling mijn derde kind(zoon) in het ziekenhuis opgenomen,
   na ’s morgens een bloedprik gehad te hebben, ongeveer gelijkertijd boorde twee vliegtuigen
   zich in de twintowers. Mijn zoon had accute leukemie.
   4. Mijn zoon hebben we door omstandigheden op 1 november begraven en op 2 november met
   de Vrije School herdacht, in mijn katholieke kinderziel gegrift als Allerheiligen en
   Allerzielen, echter daarvan was ik bij die omstandigheden rondom mijn zoon niet van bewust,
   volgens mij de Vrije School ook niet. Maar wat me tijdens die dagen opviel was dat ik op 1
   november, vrijuit met Tobias over de belevenissen met hem op het kansel van ’n kerk kon
   babbelen en ’n dag daarna op 2 november lukte het in een andere kerk(vol van de Vrije
   School leerlingen totaal niet. Ik kraamde enkel verleden tijd uit.
   5 Uit solidariteit met ’n vrijwilliger, die me gedurende vijf jaar trouw geassisteerd heeft op een
   ROC, tijdens mijn computerlessen en tegen me zei toen ik met pensioen ging. Ik heb je jaren
   geassisteerd bij het geven van je computer lessen op het ROC, wil je mij dan nu assisteren
   bij het geven van computerlessen op Bronlaak? Waarop ik ja zei en er nu vijf jaar vrijwillig
   werkzaam ben. Bronlaak ,een op Anthroposofisch gedachtegoed, gestoelde woon- werk en
   leefgemeenschap.
   6. Parallel aan dit gebeuren is mijn zwager een dertig jaar geleden ook begonnen met het
   omschakelen van zijn regulier veeteeld bedrijf naar een biologisch/dynamisch bedrijf. Ik ben
   nu bezig om mijn belevingen rondom het op Anthroposofische wijze houden van koeien, kort
   te sluiten met de boer op Bronlaak! Koeien met horens lijken op mensen met geld!
   7. Dat niet alleen, zaaien met onbesmet zaad is een weldaad voor vogels.
   8. Ook het onbesmet zaad de ruimte gunnen om op te groeien, tussen al het onkruid, is een
   hele klus.
   Met andere woorden Ciska ik ben met een vrouw getrouwd, die tot over haar oren besmet is met het gedachtegoed van Steiner, zoals mijn moeder besmet was met het Katholiek gedachte goed. Steiner beroept zich vaak op het gebeuren op de Calvari berg. Mijn speurtocht is, of hij dit gebeuren wel goed geinterpreteerd heeft, immers ik heb er een ander gevoel bij.

 2. Dat Steiner er op uit was zich een kleine kring te vormen…… hm, het is maar wat je een kleine kring noemt: de mensheid en de hele geestelijke wereld waaruit deze voort komt? Het kan zijn dat die kring groter zou kunnen zijn, daar hebben de meeste stervelingen geen zicht op (behalve w.h. dan).
  Dat er een kleine kring van antroposofen is gevormd, valt Steiner niet te verwijten.

 3. Cisca

  Walter,

  Door middel van bepaalde knooppunten in je leven heb je aangegeven hoe Rudolf Steiner is binnengekomen.
  Ieder zijn hier op aarde is belangrijk op een manier die zich vaak onttrekt aan onze eigen “waarneming”, laat staan aan die van de oppervlakkige toeschouwer of aan diegene die denkt te kunnen oordelen/beoordelen vanuit zijn zg veilige situatie.
  Echt dank voor je “inzage” !

  1. Anoniem

   Hallo Ciska
   Gezien je reaktie, is mijn schrijven niet goed overgekomen, ik ben geen oppervlakkige toeschouwer van de Anthroposofie, maar een kritische insider. Over ruim een maand ben ik weer in de weer als vogelverschrikker om de vogels van het land te houden, waar de onbehandelde maiszaadjes, gezaaid zijn. Nu al ruim dertig jaar, elk voorjaar weer, een paar maanden later mogen we weer aan de bak om handmatig het onkruid te wieden, waar de schoffelmachine niet bij kan. Dit om het keurmerk biologisch/dynamisch melk keurmerk te behouden. De horens met stront vullen het preparaat roeren, enz. enz.
   Dat alles op de boerderij, daarnaast was er altijd volop werk op de Vrije School, ik heb de Vrije School haar ziel zien verkopen aan de subsidie van de overheid. Ik heb het failisement van Bronlaak onder Zonnehuizen meegemaakt en het zien opkopen door Loek de Winter.
   Met andere woorden Ciska, ik ben geen toeschouwer van het Anthroposofisch gebeuren, maar maak er deel van uit. ik spreek dus uit ervaring en ben op zoek in diverse Geesteswetenschappen naar de zin en onzin van rituelen, die ze ons nagelaten hebben. Steiner
   zelf geeft aan, wees kritisch op mijn woorden, toets ze aan de praktijk van alle dag.
   Ik spreek dus niet vanuit een “veilige” omgeving, maar bevuil of verhelder mijn eigen zijn, dat merk dan pas achteraf aan mijn eigen innerlijk. Ik ben blij met je tegenwind, maar desondanks denk met Marianne Williamson mee, in ieder mens schuilt ’n Goddeljke Vonk, we hoeven deze alleen maar uit Liefde te verbinden.
   In wezen de spreuk van Steiner, die ik op het graf van zijn zoon heb laten graveren, namelijk: In stilte ontvangen het zuiverste licht, al het Leven in Liefde verbindend.
   Nog bedankt Walter

 4. Walter, met je persoonlijke leed kan ik niet anders dan een diep medeleven voelen, waarin ik dan ook nog tekort schiet.
  Tegelijk moet me van het hart dat je iedere keer weer snelle afserveren van Steiners gedachtegoed mij laat zien dat je van antroposofie maar weinig begrepen hebt. Ridserd schenkt ons de laatste dagen weer verse citaten en het aantal volgers van dit blog loopt weer op. Wat moeten die nieuwe lezers, voor wie de citaten net als voor mij op zich al te denken geven, met jouw kort-door-de-bocht kouwe grond filosofietjes? Zou het ze helpen om Steiner wat beter te kunnen begrijpen?
  Als je de antroposofie een warm hart toedraagt, dan zou je kunnen proberen om ook vanuit die antroposofie denkend te reageren. Of net als ik er meestal het zwijgen toe te doen.

 5. Cisca

  Walter,

  Alle woorden van mij naar jou waren geladen met begrip voor jouw situatie.
  Aanvallen, “tegenwind” etc.etc. alles heb je onjuist geinterpreteerd.
  Als je op z’n minst eens de moeite zou hebben genomen om te vragen wat ik bedoel
  Je schijnt er steeds op bedacht te zijn je te moeten verweren, je af te zetten.
  Realiseer je eens dat er mensen kunnen zijn die proberen je te begrijpen.
  Maar een discussie, gebouwd op onjuiste uitleg van woorden is voor mij onvruchtbaar.
  Walter, ook dit is weer een oprechte reactie.

  .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s