Dit is het wat een oneindige verwarring en oneindige chaos aanricht

De mogelijkheid om concreet te spreken over de verhouding van het geestelijke tot het fysiek-zintuiglijke heeft de mensheid zich geheel afgewend. De mensheid zou heden ten dage graag alles – als ik de triviale uitdrukking gebruiken mag – over één kam scheren. De mensheid zou het liefste theorieën uitvinden volgens welke men de mensen over de gehele wereld op gelijke wijze gelukkig maken kan. De socialist van tegenwoordig denkt dat bepaalde ideeën de juiste zijn voor het mensenleven, de juiste zijn voor Engeland, voor Amerika, voor Rusland, voor Azië; als alle hun staten zo inrichten, als het socialisme het wil, dan komt vanzelfsprekend het geluk, dat de mens van tegenwoordig zich op aarde in zijn dromen voorstelt. Zo denkt de mens.

Dit alles zijn abstracties, het zijn allemaal onwerkelijke begrippen en ideeën; niet weten dat zich op het ene gebied op aarde vanuit een bepaald volk zich het ene voorbereid, op een ander gebied op aarde het andere voorbereid, niet de mogelijkheid hebben om het grote verschil tussen het Westen en het Oosten te begrijpen: dat is het wat een oneindige verwarring en oneindige chaos aanrichten moet. Want alleen wanneer de mens de mogelijkheid heeft om een brug te slaan van zijn ziel naar de objectieve feiten kan hij op een gunstige manier meewerken aan de vormgeving van het bestaan op aarde.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen – Zürich, 13 November 1917 (bladzijde 104)

Een gedachte over “Dit is het wat een oneindige verwarring en oneindige chaos aanricht

 1. Ik vind dat Steiner in dit citaat de wereld op zijn kop zet, namelijk: Immers al de levende manifestaties op aarde zijn door de levens Bron der kosmos bezield. De mens is er de Spiegel van, zijn lichaam is een uniek samenspel van al de voorgaande levensmanifestaties. Jezus noemt het lichaam de tempel van de Geest. Echter ik zou het willen nuanceren, ik noem het lichaam de tempel van de Levensgeest(God) op aarde.
  Steiner spreekt in dit citaat elk volk zich op een eigen deel ter vervolmaking van de mens aan het voorbereiden is, echter niets is minder waar. Elk volk bereidt zich voor om een ander volk uit te roeien, te overheersen of te bekeren, om dat te kunnen bewerkstellen hebben ze een materiële of ïmateriële leider gekozen of opgedrongen gekregen.Die de persoonlijke verantwoordelijkheid voor al wat op aarde leeft, overneemt
  In dat kader geef ik Steiner gelijk, Het merendeel van de mensheid heeft zich in slaap laten sussen, door het blindelings vertrouwen wat ze in hun leider hadden en “misschien” nog hebben.Pas alleen wanneer de mens de mogelijkheid heeft om een brug te slaan van zijn ziel naar de objectieve feiten kan hij op een gunstige manier meewerken aan de vormgeving van het bestaan op aarde.
  Kijkend naar de objectieve feiten op aarde en luisterend naar mijn ziel, kan ik alleen maar zeggen, de mensheid heeft zich in het verleden objectief gezien dusdanig van de Levensbron losgemaakt en nog aan het losmaken is! Dat mijn ziel op het punt staat om zich bij het losmakingsproces neer te leggen. “Het zal mijn tijd op aarde wel duren! Voor mij hoeft het niet meer!” Een zin die ik tijdens mijn leven vele malen gehoord heb van mensen die een brug probeerde te slaan tussen hun ziel en hun objectieve feiten.
  Dat er nu volkeren op aarde leven is een feit en dat ze ooit ergens zijn ontstaan is ook een feit en dat alle volkeren terug te herleiden zijn één volk lijkt me ook ’n feit, een volk wat te herleiden is tot de eerste mens, lijkt me ook waarschijnlijk.
  De meest actuele vraag, die mijn ziel aan de objectieve wereld stelt is: Waarom zegt Jezus volgens het geschreven overgeleverde woord, De discipelen van Jezus meenden dat het niet gepast was als er kinderen naar Jezus werden gebracht. Maar Jezus nam hen dat zeer kwalijk (Mat 18:13-16). Hij riep de kinderen juist bij zich en omarmde hen en zegende hen. Hij zei tot de mensen om zich heen: “Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” Want juist de kinderen, zo eenvoudig en puur, en klein in eigen ogen, zijn groot in het Koninkrijk van de hemel. Daar kunnen volwassenen een voorbeeld aan nemen!
  Steiner heeft een opvoedkundig recept voor kinderen bedacht, neergeslagen in de Vrije School. Echter voor elk kind is het totale wereldgebeuren van belang en wat niet ’n concept.voor kinderen te vangen is.. Elke baby heeft gedurende zes dagen een transparante uitwisseling met de Levensgeest op aarde, nadien gaat hij/zij zijn/haar brug naar het objectieve leven bouwen. De input in deze is de levensgeest in ontmoeting met de manifestaties van de menselijke geest en de manifestaties van de levensgeest. Met andere woorden: Een onmoeting met de manifestaties van gesplete geest.op aarde. Mijn westerse geestelijke voorgangers ceéerde de hemel, het vagevuur en de hel voor mijn geestelijk bestaan op aarde en de oosterse geestelijke voorgangers ’n reïncarnastie gebeuren, voor mijn geestelijke reflektie op het aards gebeuren. Bieden “inzichten” gaan voorbij aan mijn ervaringen op aarde, immers ik zie ieder mens, als toppunt van leven op aarde en als toppunt daarvan ’n kind jonger dan zes dagen! Met als objectief feit, dat ’n zaadcel en een eicel tot wasdom komt in de baarmoeder van ’n vrouw en gedurende zes dagen de kans heeft zich aan de mannelijke of vrouwelijke wereld aan te passen.
  In wezen een onnatuurlijke keuze, daar de mens van oorsprong een androgyn wezen is, zoals de bron des levens. Niet de mensheid slaapt, maar al hun geestelijke voorgangers slapen, ook Steiner. Jezus is zelf geboren in een soort vluchtelingen omgeving, een stal en werd te slapen gelegd in een voedsel bak van een os en een ezel. De beide dieren snoven eraan en ervaarde dat het geen voedsel voor hun maag was en Jezus keek in hun ogen en ontmoette erin het levenslicht.Het zogenoemd Kerstkindje! Steiner noemt het de Christusimpuls, ik noem het de levensimpuls, dieren zijn immers onze sociale partners op aarde in objektieve, alswel in geestelijke zin. Echter wij, mensen denken een eigen levenskader te kunnen scheppen, nagenoeg los van dieren, kijk maar naar alle steden op aarde. In India zie nog iets van dieren liefde, maar daar gaat het ten koste van mensverbondeheid..
  De mens zou men over één kam moetem scheren, zoniet dan herkent men niet wat Jezus als parabel over de mensheid zei: Wie durft deze woorden van Jezus nog ernstig te nemen? Stel je voor dat iedereen er zo over dacht: „Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid!” Het zou immers een warboel worden in deze wereld. Want wie zou dan voor ons dagelijks brood moeten zorgen?! Nee, hier moet Jezus toch te ver zijn gegaan!?
  Maar nu niemand meer zo denkt als Jezus, is het dan nu geen warboel in de wereld?!
  Zal het met Steiners gedachtegoed anders worden? Jezus uitte deze woorden tweeduizend jaar geleden al, met als leidende factor:Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al het andere zal je gegeven worden, tja het is moeilijk zoeken naar Godsgerechtigheid, met een atoombom en neuronenbom binnen mijn bewustzijn op aarde.
  Aan welke brug tussen mijn ziel en de feitenlijkheden op aarde zou ik kunnen bouwen?
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s