De mensheid mag niet in deze slaaptoestand blijven

Het moet nu komen dat de mensen de gemakzucht afleggen, niet alleen maar zo te denken zoals de huidige zogenaamde hoogopgeleiden van de universiteiten het brengen; er moet een tijd komen waarin een aantal mensen bereid is een dergelijke ongemakkelijke levensbeschouwing op te nemen, die haar aanwijzingen, haar begrippen, haar ideeën uit de spirituele wereld haalt. Want de mensheid mag niet in deze slaaptoestand blijven, waarin ze blijven wil met de abstracte, algemene begrippen waarnaar de materialistische tijd streeft en ze dan nobel noemt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 178 – Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen – Zürich, 6 november 1917 (bladzijde 91)