Antroposofie en socialisme (11 – slot) – Het is soms het lot van de waarheid dat zij paradoxaal klinkt

Het is soms het lot van de waarheid dat zij ten opzichte van de tegenwoordige tijdsomstandigheden paradoxaal klinkt. Dat moet de waarheidslievenden niet weerhouden om het uit te spreken. Een zo’n waarheid is: de leiders bij sociale kwesties kunnen niet in de zin van menselijke welvaart werken, als ze zich niet doordrongen hebben met de kennis en de gezindheid van de geesteswetenschap.

Er zullen misschien antroposofen zijn die wereldvreemd willen blijven en steeds weer herhalen: het is het lot (karma) van de huidige volkeren dat ze door hun zuiver materiële instelling eenmaal beproefd worden. Tegen hen is te zeggen: zeker, het is ook het lot van een zieke om ziek te zijn; maar degene die moet genezen en niet geneest, omdat hij in de ziekte een beproeving ziet, verzuimt zijn plicht.

Bron: Rudolf Steiner – GA 034 –  GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis»  (bladzijde 439-440)

Eerder geplaatst op 22 oktober 2011

Een gedachte over “Antroposofie en socialisme (11 – slot) – Het is soms het lot van de waarheid dat zij paradoxaal klinkt

 1. Mijns inziens schrijft Steiner in dit citaat, meerdere paradoxen.
  Steiner spreekt over het bevorderen van de menselijke “welvaart!” Maar wat is eigenlijk menselijke welvaart?
  Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Het is een kwalitatieve maatstaf. Men spreekt ook wel van welvaart in ruime zin. Van de behoeften wordt aangenomen dat deze groter zijn dan de beschikbare middelen.
  Met andere woorden: De mens wordt beschouwd als een behoeftige entiteit, in plaats van de spiegel(toppunt) van het Goddelijke(de levensgeest) op aarde.
  Behoeftes zijn in wezen dierlijke eigenschappen en daar we nooit geleerd hebben om ’n leider van ons volk aan te spreken, over onze primaire verantwoordelijkheid voor al het leven op aarde, inclusief onze minerale, plantaardige, dierlijke en menselijke vijanden. Blijft de mensheid steken in de basisbehoeften van ’n baby jonger dan zes dagen, namelijk:
  1. Warmte(Lichaam van de moeder of iets dergelijks).
  2.Veilligheid( bescherming tegen extreem geluid, extreem licht, extreme stank enz .
  3. Zekerheid(eten en drinken).
  4. Geborgenheid(Je thuisvoelen op aarde).
  In wezen zijn deze vier basisbehoeftes van de mens, al vervat in het leven op aarde, ze zijn echter nooit als dusdanig in de mens geinternationaliseerd!
  Het Aartsparadijs voldeed volgens overlevering aan deze basisbehoeftes van de mens, echter
  de als androgyn geschapen mensen(Adam en Eva) lieten zich scheiden door de aanschouwende manifestaties van het onzijdige! En sindsdien gaan man en vrouw gescheiden door het leven op aarde! Wat is Goed en Kwaad in het licht van deze basisbehoefte van een baby jonger dan zes dagen?
  Baarmoeder aarde biedt het leven op aarde de basisbehoeftes, de mens als spiegel van God is er rentmeester van, doch Adam en Eva zagen ervan af en creëerde zodoende een eigen “menselijke” weg! En Adam verwekte kinderen bij Eva onder het regiem van het dierlijke op aarde! En zoals elk dier een eigen nest/je op aarde bouwt, los van al het het leven op aarde, doen mensen dat sindsdien ook!
  Al bij de Romeinen sprak men al van: “Geef het volk brood en spelen en wij(Intellectuele) hebben er geen last van”.Echter de individuele mens is vanuit zijn Goddelijke kern verantwoordelijk voor alles wat op aarde leeft! Voor alles wat wat op aarde is en zelf niet leeft is de individuele mens niet verantwoordelijk, enkel en alleen zijn/haar menselijke suprieuren! Of die nu geestelijk of materieel georiënteerd zijn, maakt niet uit.
  Baarmoeder aarde zal nooit ten ondergaan in overvloedig leven, echter wel in een overvloedig streven van de mens, die zijn Goddelijke Kern, niet kent! En de baarmoeder van ’n vrouw als uitkomst van zijn persoonlijk dillemma, beschouwd. Vergeef me om mijn zware woorden, immers om dezelfde reden heb ik vijf kinderen bij mijn vrouw verwekt, ik hoop ooit samen met mijn vijf kinderen en alle kinderen, onze ware Goddelijke Plek als eeuwige thuishaven van de mens op aarde weder te mogen ontdekken en te ervaren!
  Opdat het Kosmisch Gebeuren zich op aarde zich welkom voelt en zich ondersteund voelt in het ontwaren van zichzelf. De mens heeft daarin geen leidende functie maar een voorwaarde scheppende functie.
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s