De andere werelden zijn niet in andere plaatsen, maar omgeven ons evenzo als de fysiek-zintuiglijke wereld

Het eerste wat men zich moet realiseren is dat de andere werelden niet in andere plaatsen zijn, maar dat ze ons evenzo omgeven als de fysiek-zintuiglijke wereld en deze doordringen. Daarom reist de mens na de dood ook niet naar andere plaatsen, maar de manier en de aard van zijn waarneming en zijn bewustzijn verandert.

Net als bij een blindgeborene die plotseling kan zien en dan ook niet naar een andere wereld verplaatst is, maar bij wie zich alleen een nieuw zintuig ontsloten heeft, zo is het ook bij de mens wanneer hij sterft of ingewijd wordt. Dan is om hem heen niet een nieuwe, geheel andere wereld, maar dan zijn alleen de zintuigen voor de fysieke wereld uitgeschakeld, daarentegen neemt hij nu waar wat hem voorheen ontging, wat voor hem tot dan toe verborgen was gebleven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 94 – POPULÄRER OKKULTISMUS – Leipzig, 29 juni 1906   (bladzijde 134)

Een gedachte over “De andere werelden zijn niet in andere plaatsen, maar omgeven ons evenzo als de fysiek-zintuiglijke wereld

 1. walter hebing

  De vraag die dit citaat van Steiner zich doet stellen, geldt dit citaat niet ook voor de gewone fysieke wereld? Waarin tegenwoordig de mens de wereld van zijn eigen buurman nauwlijks kent, maar die wel deel uitmaakt van zijn fysieke omgeving!
  Zoöok bij onze overheid, die maatregelen nemen en wetten uitontwerpen, die nauwelijks op de werkelijkheid van het ons volk gestoeld zijn. En wat is het nederlands volk meer of minder dan welk ander volk op aarde?
  Vandaar dat ik elke keer weer herhaal dat elk kind waar ook ter wereld geboren, gedurende zes dagen volledig vebonden met de op dat moment geldende Levensgeest op aarde. Ik zie de bovenzinnelijke wereld als een spiegel van menselijke interpretaties van het leven op aarde, niet als bron van leven.
  Ik heb misschien nog ’n dag, misschien of nog wel dertig jaar(wordt dan 100) te leven, het enige wat tijdens mijn leven geleerd heb is: Dat het verleden een te grote invloed heeft op het dagellijks leven. In wezen zou het menselijk wereldwijd gebeuren van de dag telkens centraal zou moeten staan, in ’n poging de mens verder te ontwikkelen in zijn taak, namelijk: Goed rentmeesterschap over het leven op aarde.
  Jammer dat we daarvoor ’n digitale wereld(tweede spiegel) nodig hebben, een digitale wereld, die kinderen de mogelijkheid schept om het menselijk verleden(bewustzijn) sneller te doorgronden, opdat geheime of onbewuste menselijke handelingen uit het verleden transparant en verteerbaar worden voor elk kind en/of arbeider.
  Steiner schrijft de mensontwikkeling toe aan tijd, in wezen bestaat er geen tijd, want alles is al op aarde, we behoeven het alleen maar als dusdanig te zien en te beleven. Tijd is een menselijk instrument en funktioneert als een dam in een rivier, die de stroming ervan tijdelijk belet.
  De levensgeest kent geen tijd, zij zal blijven stromen, linksom(natuurgeweld) of rechtsom(bateriën,virussen,enz.). Kahlil Gibran verwoordt het toepasselijk, namelijk:
  Je kinderen zijn je kinderen niet.
  Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.
  Zij komen door je, maar zijn niet van je,
  en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
  Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
  want zij hebben hun eigen gedachten.
  Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
  want hun zielen toeven in het huis van morgen,
  dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
  Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
  Want het leven gaat niet terug,
  noch blijft het dralen bij gisteren.
  Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
  De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
  en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
  Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
  een vreugde voor je zijn:
  want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is.”
  Met andere woorden: Kinderen vertoeven al in de dag van morgen hebben geen boodschap aan de dag van gisteren, pas als de mensheid dat gegeven gaat beseffen, kan het ritueel omtrent het Kerstkindje Jezus overbodig raken
  Kahlil is in Bsshari/Libanon geboren, waar op dit moment onttelbare vluchtelingen uit Syrië vertoeven.Ooit was Egypte een veilig vluchtoord voor Jezus als nieuwgeborenen op aarde.
  In dat kader kan ik Steiners mening niet delen dat de mensheid zich aan het ontwikkelen is, mijns inziens ontwikkelt de mens zijn instrumenten in plaats van zichzelf.
  Tot zover
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s