Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan (1 van 2)

Er was in de geschiedenis van de mensheid een tijd waarin wijn nog onbekend was. Ten tijde van de Veda’s kende men de wijn nauwelijks. Nu, zolang de mensen geen alcoholische dranken gebruikten, was de voorstelling van voorgaande bestaansstadia en van herhaalde aardelevens overal verbreid, en niemand twijfelde daaraan. Sinds de mensheid begon met wijn te drinken, verduisterde het idee van reïncarnatie zeer snel en verdween uiteindelijk uit het algemene bewustzijn.

Dit idee werd alleen behouden door de ingewijden, die zich van wijngenot onthielden. Want de alcohol heeft op het menselijk organisme een speciale werking, in het bijzonder op het etherlichaam waarin het geheugen zijn zetel heeft. De alcohol versluiert het geheugen, verduistert het in zijn innerlijke diepten. De wijn schenkt vergetelheid, zegt men. Daarbij gaat het niet om een oppervlakkig, kortstondig vergeten, maar om een diep en blijvend vergeten, om een verduistering van de herinneringskracht in het etherlichaam. Daardoor verloren de mensen, toen ze begonnen wijn te drinken, gaandeweg hun oorspronkelijk gevoel voor de reïncarnatie.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 94 – Kosmogonie – Parijs, 31 mei 1906 (bladzijde 50-51)

Advertenties

12 gedachtes over “Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan (1 van 2)

 1. Dan verhelderd deze uitspraak heel veel.

  Ondanks dat ik wel kleine hoeveelheden alcohol gebruik weet ik wel wat van mijn eigen vorige incarnaties. Dat doet dus bij mij wat vragen op werpen; Geldt het citaat alleen voor wijn of ook voor andere alcoholische dranken? Ik drink namelijk nauwelijks wijn, alleen de betere bieren als ik al drink, en al helemaal geen sterke dranken.

  Stel het geldt alleen voor de wijn, dan kan het natuurlijk zo zijn dat ik het me wel kan herinneren omdat ik dat echt nauwelijks tot me neem. Of is het zo dat de wijn niet meer die kracht kent die het in de vroegere dagen had, of…. is het zo dat wij ons als mensen intussen zodanig hebben ontwikkeld, (ons etherlichaam) dat dergelijke dranken minder invloed op ons hebben?

  1. Ja, Haike, het geldt voor alle alcohol. Ik heb wel eens gelezen dat Steiner zelf niet eens uitwendig alcohol, bijvoorbeeld in reukwater of zoiets, gebruikte.
   Wel denk ik, dat als men eenmaal overtuigd is van reïncarnatie, dat men dan die overtuiging niet kwijtraakt als men alcohol begint te gebruiken. Heeft men zich echter nooit met “het hogere” beziggehouden, dan wordt men door alcohol zodanig “versuft” dat men ook niet meer aan “hoger leven” toekomt. Daarbij denk ik ook wel dat het een groot verschil maakt of men af en toe een glaasje drinkt of dat men elke dag drinkt.

   1. Ok.

    Dank voor je antwoord. Maar hoe kan het dat een fysieke stof, Aardse stof in staat is een Geestelijke, menselijke herinnering weg te nemen? Het heeft hier volgens mij ook wel eens gestaan: fysieke materie is niks anders dan verdicht Geest. Daar kan ik me goed in vinden. Maar dit moet dan verdichte Geest zijn met een negatieve achtergrond, een die wil dat een gedachteherinnering aan reïncarnatie verdwijnt omdat daar een bepaalt belang bij speelt.

 2. Het grote vergeten van de geestelijke wereld en het vrijheidsstreven van ons mensen hangen samen met alcohol.
  Nu worden nieuwe vermogens verlangd en heeft de alcohol haar taak verricht.
  Mogelijk moet zo hier en daar nog wat oude overgeërfde helderziendheid overwonnen worden.
  Het is nu de tijd van het nieuwe helder inzicht.
  En heeft de alcohol de beste tijd gehad.
  Dan veranderd de goede en nodige werking in een kwade.

  1. Sorry, en met alle respect, maar dat is een open deur intrappen wat mij betreft. Het Slechte is ook niks anders dan het Goede op de verkeerde plek en de verkeerde tijd. Maar als ik de wetenschap ken, en beheers om het Slechte naar de juiste plek en de juiste tijd te sturen, zouden zaken zich alsnog ten goede kunnen keren.

   Verder zijn er nog wat rafeltjes aan de zaak… Veel homeopatische en antroposofische medicijnen in vloeibare vorm, worden verstrekt in flesjes, waarbij de drager, of om de houdbaarheid te verlengen, alcohol is.

   1. @Haike
    Dan weet je waarschijnlijk dat bij WALA veelal andere methoden gebruikt worden.
    Verder ben ik het helemaal met je eens wat betreft die transport gedachte.

 3. Walter Hebing

  Kinderen en dronkaards spreken de waarheid. Zij zeggen ongeremd wat ze van iets vinden! ‘N herinering aan een reïncarnatie van zichzelf, zou hun huidig verblijf op aarde alleen maar overbodig belasten. Immers de mensheid kan zich alleen maar verder ontwikkelenen als de mensheid in zijn geheel het gebeuren van slechts één dag op aarde in zijn/haar gemoed verwerken kan.
  Immers elke mens heeft ’n Goddeljke Kern in zich en elk kind(jongen en meisje) draagt een goddelijke kern in zich en wij als ouderen zouden hun de ruimte moeten gunnen die Goddelijke kern uit te dragen, in plaats van ze te filteren of op te voeden naar hun bruikbaarheid voor onze “menselijke” samenleving!
  Niet de verte des levenswegen, moet weerspiegelen, wat in het dierbare Huis der jeugd in het hart is geprent. Maar de mensheid behoort de goddelijke kern van ieder kind op aarde te weerspiegelen! Inplaats van het duister van het verleden, opdat het hart van ’n kind zich weer met de kern van het Leven kan verbinden, in plaats van het te laten vluchten in de Bovenzinnelijke-, de materiële- of in de Digitale wereld.
  Tot zover
  Groetjes Walter Hebing

  1. Walter,

   Ik heb het je al eens eerder geschreven: Halve waarheden verkondigen is gevaarlijker dan een hele leugens.

   Stellen dat dronkaards niet liegen is niet mijn ervaring, integendeel. Kinderen die niet zouden liegen; die zullen er vast wel zijn. Maar uit de privé situatie en beroepsmatig zijn er wel degelijk kinderen die liegen en draaien, dat kunnen ze heel goed. Soms zelfs beter dan menig volwassene.

   Als ik je bericht zo lees dan komt het bij mij haast over als een pleidooi om maar wel alcohol te gebruiken, daar ben ik wel verbaast over. Overigens moet een ieder dat maar voor zichzelf uit maken het wel of niet te nuttigen.

   Stellen dat een herinnering aan een vorige incarnatie belastend werkt voor mensen? Ja en nee. Het is goed dat je incarneert en die herinnering aan vorige incarnatie’s met de mantel der Liefde is bedekt (hoewel ik kinderen ken die donders goed weten waar ze vandaan komen en weten wat ze daar gedaan hebben) omdat je dan niet vrij aan je huidige incarnatie kan beginnen. Maar als je tijdens deze incarnatie er achter kan komen wat je in de vorige hebt uitgevroten, dan kan dat ook een geweldige hulp zijn, voor wat je nu aan het doen bent en zelfs een goede koerscorrectie aan het geheel geven.

   Vaak als ik je reactie’s lees dan ben ik verbaast over de felheid waarmee je tegen het citaat in gaat, het klopt niet, je bent het er niet mee eens (wat natuurlijk je goed recht is) hele lange reacties, die ik meerdere keren moet lezen wil ik er een touw aan vast kunnen knopen en vaak lukt me het ook niet, maar misschien zegt dat meer over mij, dan over jouw reacties.

   Zoals ook, mij vaak, het gevoel bekruipt bij het lezen van je reacties er ook iets van paniek is, het komt soms paniekerig over op me. Het mag niet anders in elkaar zitten dan het wereldbeeld dat jij hebt, wijkt het daar vanaf dan is de tent te klein zo lijkt het wel. Terwijl er in dat wereldbeeld van jou dingen zitten waar ik me heel goed in kan vinden b.v. als je het over goed Rentmeesterschap hebt.

   Zo ook met de dronkaard die de waarheid zou spreken,.. het doet me aan het volgende verhaal denken:

   Een therapeut komt een lezing geven op een bijeenkomst van alcoholisten.

   Voor in de zaal staat een tafel met 2 glazen erop, het een is gewoon gevuld met water, de ander met 80% alcohol. De therapeut vraagt aan de zaal met mensen om goed in stilte te kijken naar het volgende:

   Hij gooit een regenwurm in het glas met water, na verloop van tijd kruipt de wurm er weer uit.
   Vervolgens gooit hij de wurm in het glas met alcohol, er blijft niet veel over van het beestje, hij komt er in ieder geval niet meer uit het glas.

   Vervolgens vraagt de therapeut aan de zaal: “Wat kunnen wij uit deze waarneming opmaken?”

   Waarop achterin de zaal een oudere man wiens gezicht gegroefd is door het vele alcohol gebruik, opstaat en zegt: “Nou,.. als je alcohol gebruikt dan kan je geen last krijgen van wormen”

   Daarin heeft de man gelijk, het valt niet te ontkennen. Maar hij probeert tevens ook, zijn alcoholgebruik er voor zichzelf mee te vergoelijken. Daarmee komt hij niet uit zijn Comfortzone.

   En dat gevoel Water, bekruipt me vaak bij jou, dat je niet wilt, of in staat bent om uit je comfortzone te komen, om de moeite te nemen de zaken eens een keer van een andere kant te bekijken dan dat je al deed. Om eens een rondje te lopen om die stoel heen zodat je ook de ander kant van die stoel kan zien, en niet voortdurend dezelfde kant. Voor de stoel maakt het niet uit of je het wel of niet doet, of je hem wel of niet mooi gaat vinden.

   Maar dat rondje gaan lopen en uit je comfortzone komen, (en hem daarmee vergroten) daar kan je heel rijk van worden.

   1. Walter Hebing

    Hallo Haike
    Je hebt volkomen gelijk met je reactie, echter niet omdat ik me in een confortzone bevind, maar omdat ik me met het leven van elke dag verbind en die mij ervaringen laten opdoen die niet met Steinerstheorie te verenigen zijn. Ik heb net het slot van dit thema gelezen en moet helaas concluderen dat een arbeider nog net zo behandeld wordt als ten tijde van de bouw van ’n piramyde.
    Als je mijn reacties goed gelezen hebt kun je eruit distileren dat ik tegen elke bouw op aarde dan ook ben! Een piramyde op aarde bouwen kan men wel beschouwen als een statische aangelegenheid, maar is het in wezen niet. Heden ten dage gaan er nog vele mensen heen om ze te bewonderen, met andere woorden: Piramides bepalen nog steeds de menselijjke dynamiek mede op aarde. Zoöok het Goethenanum van Steiner.
    In zekere zin hebben gebouwen iets met de toren van Babel gemeen, ik bouiw ook van alles en nog wat en weet daardoor mensen te verwonderen, maar ik denk dat het anders behoord te zijn, namelijk: Laat kinderen ons helpen de natuur verder te laten ontwaren, in plaats kinderen op te voeden om onze inzichten(fantasiën) te onderbouwen en/of verder te ontwikkelen.
    Volgens mij, spreken kinderen de waarheid als ze zich veilig voelen en dronkaards spreken de waarheid vanuit hun beleving van het kader waarin ze opgevoed zijn. Dit als nuancering van het spreekwoord: Kinderen en dronkaards spreken de waarheid!
    Verder wil ik je zeggen dat ik niet Rijk wil worden, noch financieel, noch geestelijk, het gaat immers altijd ten koste van iets of iemand. En Jezus zei: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. En in wezen ervaar ik dat wekelijks op Bronlaak!
    Bedankt voor je reactie Haike, waardoor ik mijn ervaring richten kon.
    Groetjes Walter

  1. Dat kan denk ik heel goed samengaan. Het feit dat je geen alcohol drinkt (of wel) wil nog niet zeggen dat er dan automatisch herinneringen van vorige incarnatie’s naar bovenkomen, vaak moet je er wel een inspanning voor verrichten.

   Daar komt bij dat jij het over de Islam hebt. Met alle respect daarvoor, want ik wijs geen andere religie’s af. Maar als je de individuele Moslim gaat vragen of hij daar wel herinneringen aan heeft, aan een vorige leven, zou het me niet verbazen dat je op een gegeven moment er een tegen komt die daar “Ja” op antwoord. Het zijn net zo goed mensen zoals jij en ik, waarbij ik er vanuit ga dat ze aan dezelfde wetmatigheden zijn onderworpen als ieder ander, ongeacht tot welk volk je behoort, of welke religie je aanhangt. Dat zou ook te zot voor woorden zijn; stel een Moslim die zich tot het Christendom bekeert; en plop, al zijn vorige incarnatie’s komen zomaar naar boven drijven…

  2. Wat mij opvalt bij de Islam is dat deze Godsdienst vaak aansluit bij volkeren die opereren vanuit hun erfgoed.
   Veelal nog sterk staan in de tradities van de vaderen.
   Bij de Soefistische stroming van de Mouriden in Senegal gaat het spiritueel leiderschap over op de oudste nakomeling van de stichter Cheikh Ahmadou Bamba.
   Dan werkt het Karma nog door het nageslacht.
   Langzaamaan komt het begrip voor reïncarnatie tot bewustzijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s