Een mens zonder ideaal is een mens zonder energie

Om de ontwikkeling van de mensheid te begrijpen, is het noodzakelijk om deze te beschouwen in een allesomvattend geheel. Alleen zo kunnen we het hoge ideaal zien. En het zou een grote vergissing om te geloven dat men kan afzien van een ideaal bij zijn streven en handelen. Een mens zonder ideaal is een mens zonder energie.

Het ideaal speelt in het leven dezelfde rol als de stoom in een stoommachine. De stoom sluit in zekere zin in een kleine ruimte een oneindige overvloed aan gecondenseerde ruimte op, vandaar de intense expansiekracht. Van gelijke soort is ook de magische kracht van het denken in het leven. Als we in het denken het ideaal van de mensheid in zijn geheel voor ogen zien, voelen we de weg aan die haar evolutie door de tijdperken heen leidt. (Deze laatste zin was voor mij moeilijk te vertalen. In het Duits is het:Erheben wir uns also zum gedanklichen Ideal der Menschheit in ihrer Gesamtheit, erfühlen wir den Faden, der ihre Evolution durch die Epochen hindurch leitet.)

Bron: Rudolf Steiner – GA 94 – Kosmogonie – Parijs, 26 mei 1906 (bladzijde 23)